İnşalar

Tehsil Milletin Geleceyidir İnşa

Ən əsas insan hüquqlarından biri də yaşamaq hüququ ilə yanaşı, təhsil hüququdur.  Hər doğulan uşaq bu hüquqa malikdir və ondan məhrum edilməməlidir.  İnsanlara pulsuz təhsil xidmətləri göstərməklə onlar məktəblərdə özlərini təkmilləşdirə və gələcəyə hazırlaya bilərlər.

 İnsanların cəmiyyətdə inkişafına və fərd olmasına ən böyük töhfə təhsildir.  Həm cəmiyyətdə, həm də cəmiyyətdən kənarda özünü savadsız hesab edən insanlar faydalı ola bilməz.  Savadlı vətəndaşlar cəmiyyətdə mühüm vəzifələr və fəaliyyətlər görürlər.  Səsli şəxsiyyətin cəmiyyətə verdiyi töhfə o cəmiyyətin inkişafında ən böyük amildir.  Təhsil sahəsindəki tənzimləmələr insanları problemlərdən uzaq tutaraq həmrəylik içində yaşamağa, yola getməyə kömək edəcək.  İnkişaf etmiş dövlətlərin təhsil sahəsində apardıqları islahatlar sayəsində xidmətlər daha səmərəli şəkildə həyata keçirilir.  Bu, həm də gələcəyin uşaqlarının təhsil çətinliklərini aradan qaldıraraq daha bilikli və rahat olmalarına kömək edir.

Cəmiyyətin inkişafında təhsil həmişə dəstəklənməlidir.  Gələcəkdə uşaqlar olacağına görə onların yaxşı təhsil alması millətin daha müasir inkişaf səviyyəsinə çatmasına kömək edəcək.  Bu günün uşaqları sabahın böyükləri olacaqlar və düzgün təhsillə qaranlıqdan işığa gedən yolu hazırlayırlar.

Tehsil Milletin Geleceyidir İnşa

Təhsil uşaqlara və ya gənclərə müxtəlif bilik və bacarıqların verilməsi prosesidir.  Tərbiyə doğuşdan başlayır və ömür boyu davam edir.  Uşaqlara ibtidai təhsil valideynləri tərəfindən verilir.  Daha sonra məktəblərdə təhsil davam edir.

 İnsanların yaxşı gələcək qurmaq, özünü və cəmiyyəti irəli aparması üçün təhsil çox vacibdir.  Təhsilsiz inkişaf etmək, xoşbəxt gələcək yaratmaq mümkün deyil.  Təhsilin məqsədi uşaqlara həyatları boyu lazım ola biləcək hər cür bilik və bacarıqları verməkdir.  Bu məqsədi güdən ölkələr davamlı olaraq inkişaf edir.

 Təhsil həyatımızın ayrılmaz hissəsidir.  Təhsil olmadan inkişaf etmək mümkün deyil.  Bu səbəbdən bir ölkədə ən çox önəm verilməli olan məsələdir.  

Təhsilin Önəmi

Hər bir insan həyatını ən yaxşı şəkildə yaşamaq üçün bəzi əsas bilik və bacarıqlara sahib olmalıdır.  İnsan həyatı boyu bu bilik və bacarıqları əldə etməyə davam edir.  Körpə dünyaya göz açan kimi öyrədilməyə başlayır.  Bu vərdiş təqlidlə başlayır, daha sonra müxtəlif üsullarla davam edir.  İnsanın ilk müəllimləri onun valideynləridir.  Şəxsi ehtiyacların ödənilməsi, ümumi etiket və davranış bacarıqları evdə, ailədə öyrənilir.  Məktəblərdə müxtəlif koqnitiv bacarıqlar öyrədilir.

 Ölkənin inkişafı onun təhsil sisteminin yüksək səviyyəsi ilə düz mütənasibdir.  Yəni bir ölkədə təhsilə nə qədər önəm verilirsə, o ölkə də bir o qədər inkişaf edir, inkişaf edir.  Bu səbəbdən inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyata ən çox əhəmiyyət verdiyi və pay ayırdığı sahə təhsil sektorudur.  Təhsil ölkələri zəngin edən və onları başqa ölkələrdən kənara çıxaran şeydir.  Bu gün ölkələrin zənginləşməsinə töhfə verən ixtiralar, kəşflər savadlı insanlar tərəfindən edilir.  Məsələn, bütün dünyaya çox yaxşı bir avtomobil və ya smartfon satmaq həmin ölkənin iqtisadiyyatına böyük töhfələr verəcək.  Bu avtomobilləri və ya smartfonları istehsal edənlər çox yaxşı təhsil sistemində böyümüş insanlardır.  Savadsız insanların texnologiyada irəliləməsi mümkün deyil.

Əgər ölkələr təhsilin vacibliyini bilsəydilər, bütün resurslarını həmin sahəyə yönəldərdilər.  Amma təəssüf ki, bir çox ölkələr hələ də təhsilin əhəmiyyətindən xəbərsizdirlər.  Bilmirlər ki, ən yaxşı investisiya təhsilə, yəni insanlara qoyulmalıdır.  Bəlkə də bilmək istəmirlər.  Hansı ölkədə, hansı təhsil sistemində olmağımızdan asılı olmayaraq, bizim borcumuz daim çalışmaq və özümüzü təkmilləşdirməkdir.  Bunu bacarsaq, həm özümüz, həm də sevdiklərimiz üçün çox daha yaxşı bir gələcək yarada bilərik.

Hər Yaşda Təhsil 

Təhsil təkcə uşaqların və ya gənclərin almalı olduğu bir şey deyil.  Təhsil hər yaşda olan insanlar üçün çox vacibdir və həyat boyu davam etməlidir.  Nədənsə təhsil dedikdə ağlımıza ancaq məktəblərdə verilən bilik və bacarıqlar gəlir.  Ancaq heç vaxt məktəbə getməmiş və ya təhsilini hər hansı bir məktəb səviyyəsində bitirmiş şəxslərin təhsil alması və özünü təkmilləşdirməsi zəruridir.

 İslam dininin müqəddəs kitabı olan Quranın ilk əmri “Oxu!”dur.  Bəli, Allah insanlara oxumağı və öyrənməyi əmr edir.  Bu əmr təkcə uşaqlara aid deyil.  Yeddidən yetmişə qədər bütün insanlar üçün keçərlidir.  Bəli, hər adamın yaxşı məktəb və ya universitetdə oxumaq şansı yoxdur.  Hər bir insan həkim, mühəndis, müəllim və s. də ola bilməz.  Ancaq universitetdə oxumamaq və ya dövlət qulluqçusu olmamaq öyrənməyə, özünü təkmilləşdirməyə mane olmur.  Müəllim də oxumalı, özünü təkmilləşdirməlidir, fəhlə və ya evdar qadın da…

Nə eləsəkdə də, əlimizdən gələni etməliyik.  Əlimizdən gələni etməyin ən yaxşı yolu özümüzü maarifləndirmək və təkmilləşdirməkdir.  Bu təhsil təkcə məktəb həyatına aid deyil.  Məsələn, dülgər öz sahəsinə aid kitab və məqalələri oxuyaraq biliklərini təkmilləşdirə, yeni şeylər sınayaraq bacarıqlarını artıra bilər.  Bu da təhsilin bir nümunəsidir.  Bu, hər bir mütəxəssis və ya hər bir insan üçün keçərlidir.

 Hz.  Əli “ Elm Çində də olsa arxasınca get” deyərək elmin, yəni təhsilin vacibliyini vurğulayırdı.  Savadlı, yəni özünü təkmilləşdirmiş insan özünü cəmiyyətdə tanıdır.  Bu insan cəmiyyətin bütün təbəqələri tərəfindən hörmətlə qarşılanır.  O, sahib olduğu biliklə həyatda qalmağı bacarır.  O, ac qalmayacaq və övladlarına yaxşı gələcək hazırlaya bilər.  

Özümüz, ailəmiz və ölkəmiz üçün təhsilə önəm verməli, özümüzü ən yaxşı şəkildə yetişdirməyə çalışmalıyıq.  Bu ölkənin gələcəyi savadlı insanların əlində olmalıdır.  Bu səbəbdən biz üzərimizə düşən vəzifələri bilməliyik, dərslərimizi öyrənməli, ölkəmizi müasir sivilizasiyalar səviyyəsinə qaldırmalıyıq.

Təhsilin İnsanlara Qatdığı Dəyər Nədir

Təhsil sözün hərfi mənasında müəyyən elm sahəsində müəyyən bir mövzu üzrə bilik və bacarıqların əldə edilməsi, inkişaf etdirilməsi və öyrədilməsi fəaliyyəti kimi müəyyən edilir.  Təhsilin bəşəriyyətin inkişafında çox mühüm yeri var.  İnsanlara yeni məlumatlar öyrənməyə və həyat haqqında öyrənməyə imkan verir.  Təhsil təkcə kitabda yazılan məlumatlar deyil, həm də həyatı yaşayaraq öyrənməkdir.  Cəmiyyətlərin inkişafında və tərəqqisində savadlı fərdlərin olması çox vacibdir.

Təhsilin yaxşı işləməsi üçün yaxşı müəllimlər yetişdirmək lazımdır.  Çünki təlim-tərbiyəni həyata keçirən ixtisaslı müəllimlərdir.  Bunun üçün keyfiyyətli və fəzilətli müəllimlər yetişdirilməli, onların təhsili davam etdirilməlidir.  Çünki müəllimsiz təhsil yoxdur.

 Təhsil sayəsində insan düşünür və yeni şeylər öyrənir.  Təhsil sayəsində insanın hadisələrə baxışı dəyişir.  Fərddə yaradıcı təfəkkür bacarıqları inkişaf edir.  Təhsil sayəsində insanlar dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olur, gündəmi izləyirlər.  İnsan müəyyən stereotip məlumatlara bağlı qalmır, çünki təhsil insanın zehnini yeniləyir, həm də yaddaşı yaxşılaşdırır.

Millətlər mütaliə və araşdırma yolu ilə mədəniləşə və inkişaf edə bilər.  İnsan ilkin təhsilini ailədə alır və bu təhsili məktəbdə davam etdirir.  İnsan ibtidai və orta təhsili bitirib universitetə ​​daxil olduqdan sonra müəyyən bir peşəyə yiyələnir, həm özünə, həm də ətrafına faydalı işlərlə məşğul olmaq üçün daim çalışır.  Təhsil insanları cəhalətdən xilas edir, daha şüurlu edir.  Təhsil vasitəsilə biz müxtəlif insanlarla tanış olur və bir-birimizlə mədəniyyət mübadiləsi aparırıq.  Təhsil insanların dünyagörüşünü genişləndirir. Bir sözlə, təhsil mütləqdir.

Ölkəmizin daha inkişaf etmiş, daha şüurlu ölkəyə çevrilməsi üçün bütün vətəndaşlarımız yaxşı təhsil almalıdırlar.  Çünki təhsil insanları maariflənməyə aparır, həyatdan həzz almağa şərait yaradır.

Təhsil sahəsinə üstün istiqamət verən  ulu öndərimiz “Təhsil millətin gələcəyidir” deyirdisə, bu yolu davam etdirən ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyev təhsilə “Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edən prioritet sahə” kimi yüksək dəyər verərək iqtisadi potensialın insan kapitalına çevrilməsini bir vəzifə olaraq qarşıya qoydu. Bunlar hamısı  təhsilə yeni yanaşma tələb etməklə insanlara yeni texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında və şəxsi həyatda layiqli yer tutmaq, cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibətdə düzgün mövqe seçmək imkanı yaratdı.

Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Back to top button