Azərbaycan Dili

 • ana dilimiz haqqinda melumat

  Ana dilimiz haqqında məlumat

  Üçüncü minilliyin əvvəlində dünya çox sürətli dəyişiklik və inkişaf yaşayır. Dünya sözün əsl mənasında xalqlar arasında mübarizə səhnəsidir. Bu mübarizədə…

  Daha çoxu
 • Stasionar nədir

  1. Daim, həmişə bir yerdə olan, yerini dəyişməyən, bir yerdən başqa yerə köçməyən idarə, müəssisə və s. Stasionar kitabxana. Stasionar…

  Daha çoxu
 • Məişət sözünün mənası

  1. Ümumi yaşayış tərzi; yaşayış, yaşama, həyat. Kino məişətimizə möhkəm surətdə daxil olmuşdur. Yeni məişət uğrunda mübarizə. 2. Dolanacaq, güzəran,…

  Daha çoxu
 • Ana dili haqqinda melumat 

  Dilin çox geniş konseptual sahəsi var. Bu səbəbdən bir çox təsnifatlara məruz qalmış və müxtəlif terminologiyalarda fərqli mənalara malikdir.  Ana…

  Daha çoxu
 • Stalaktik sözünün mənası

  Stalaktik sözünün mənası

  İlk dəfə eşitdiyimiz stalaktit kimi sözlərin mənalarını öyrənmək motivasiyası nəticəsində;  İnsanlarda bu sözün nə demək olduğuna dair maraq yaranır.  Stalaktit…

  Daha çoxu
 • Sözün leksik mənası

  Sözün leksik mənası

  Söz dilin əsas vahididir. Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin lüğət tərkibini, yəni leksikasını təşkil edir. Dilin lüğət tərkibini öyrənən elm…

  Daha çoxu
 • Feilin qrammatik məna növləri

  Feilin qrammatik məna növləri

  Ümumi qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən nitq hissəsinə Feil deyilir. Qrammatik cəhətdən hərəkət geniş mənalı termindir. Bu termin bilavasitə hərəkət…

  Daha çoxu
 • Əvəzliyin məna növləri

  Əvəzliyin məna növləri

  Əvəzliyin əsas xüsusiyyəti bütün əsas nitq hissələrini əvəz etməkdir. Əvəzlik əvəz etdiyi əsas nitq hissəsinin sualına cavab verir. Əli (…

  Daha çoxu
 • Elamet bildiren sozler

  Əlamət bildirən sözlər nədir və hansı suallara cavab verir? Cavabı bu postda. Əlamət bildirən sözlər  varlığın, bəzən də hərəkətin əlamətini…

  Daha çoxu
 • Vasiteli ve vasitesiz nitq

  Vasitəli və vasitəsiz nitq

  Danışarkən və ya yazarkım bəzən başqasının nitqini ( onun nə dediyini, nə yazdığını) dinləyiciyə, oxucuya çatdırmaq lazım gəlir. Başqasının nitqi…

  Daha çoxu
Back to top button