Azərbaycan Dili

 • Stalaktik sözünün mənası

  Stalaktik sözünün mənası

  İlk dəfə eşitdiyimiz stalaktit kimi sözlərin mənalarını öyrənmək motivasiyası nəticəsində;  İnsanlarda bu sözün nə demək olduğuna dair maraq yaranır.  Stalaktit…

  Daha çoxu
 • Sözün leksik mənası

  Sözün leksik mənası

  Söz dilin əsas vahididir. Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin lüğət tərkibini, yəni leksikasını təşkil edir. Dilin lüğət tərkibini öyrənən elm…

  Daha çoxu
 • Feilin qrammatik məna növləri

  Feilin qrammatik məna növləri

  Ümumi qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən nitq hissəsinə Feil deyilir. Qrammatik cəhətdən hərəkət geniş mənalı termindir. Bu termin bilavasitə hərəkət…

  Daha çoxu
 • Əvəzliyin məna növləri

  Əvəzliyin məna növləri

  Əvəzliyin əsas xüsusiyyəti bütün əsas nitq hissələrini əvəz etməkdir. Əvəzlik əvəz etdiyi əsas nitq hissəsinin sualına cavab verir. Əli (…

  Daha çoxu
 • Elamet bildiren sozler

  Əlamət bildirən sözlər nədir və hansı suallara cavab verir? Cavabı bu postda. Əlamət bildirən sözlər  varlığın, bəzən də hərəkətin əlamətini…

  Daha çoxu
 • Vasiteli ve vasitesiz nitq

  Vasitəli və vasitəsiz nitq

  Danışarkən və ya yazarkım bəzən başqasının nitqini ( onun nə dediyini, nə yazdığını) dinləyiciyə, oxucuya çatdırmaq lazım gəlir. Başqasının nitqi…

  Daha çoxu
 • Dialoq numuneleri

  Dialoq numuneleri

  Dialoq iki və ya daha çox insanın söhbətidir.  Sözün etimoloji mənşəyi qədim yunancadır.  “Dia” və “Loqos” sözlərinin birləşməsindən yaranıb.  Sözün…

  Daha çoxu
 • Ornament nedir

  Ornament nədir?

  Ornament – Ritmik elementlərdən ibarət naxış,bəzək deməkdir. Paleolit dövrü abidələrində ornamentin ilk rüşeymlərinə təsadüf olunur. Xalq yaradıcılığında naxış nisbətən daha…

  Daha çoxu
 • Esse nedir

  Esse nədir?

  Əsrlər boyu bir çox mühüm yazıçının bütün dünyada ad çıxarmış esseləri var.  Sınaqlar həm peşəkar, həm də həvəskar şəkildə aparıla…

  Daha çoxu
 • Frazeoloji birlesmeler

  Frazeoloji birləşmələr lüğəti

  Dildə iki cür söz birləşməsi mövcuddur : sərbəst və sabit söz birləşmələri. Sabit söz birləşmələri frazeoloji birləşmələr ( frazeoloji vahidlər,…

  Daha çoxu
Back to top button