Azərbaycan Dili

 • Vasiteli ve vasitesiz nitq

  Vasitəli və vasitəsiz nitq

  Danışarkən və ya yazarkım bəzən başqasının nitqini ( onun nə dediyini, nə yazdığını) dinləyiciyə, oxucuya çatdırmaq lazım gəlir. Başqasının nitqi…

  Daha çoxu
 • Dialoq numuneleri

  Dialoq numuneleri

  Dialoq iki və ya daha çox insanın söhbətidir.  Sözün etimoloji mənşəyi qədim yunancadır.  “Dia” və “Loqos” sözlərinin birləşməsindən yaranıb.  Sözün…

  Daha çoxu
 • Ornament nedir

  Ornament nədir?

  Ornament – Ritmik elementlərdən ibarət naxış,bəzək deməkdir. Paleolit dövrü abidələrində ornamentin ilk rüşeymlərinə təsadüf olunur. Xalq yaradıcılığında naxış nisbətən daha…

  Daha çoxu
 • Esse nedir

  Esse nədir?

  Əsrlər boyu bir çox mühüm yazıçının bütün dünyada ad çıxarmış esseləri var.  Sınaqlar həm peşəkar, həm də həvəskar şəkildə aparıla…

  Daha çoxu
 • Frazeoloji birlesmeler

  Frazeoloji birləşmələr lüğəti

  Dildə iki cür söz birləşməsi mövcuddur : sərbəst və sabit söz birləşmələri. Sabit söz birləşmələri frazeoloji birləşmələr ( frazeoloji vahidlər,…

  Daha çoxu
 • Riqqet sozunun menası

  Riqqət sözünün mənası

  Gündəlik həyatda, televiziya proqramlarında, çap və rəqəmsal jurnal və qəzetlərdə rast gəlinən sözlərin  lüğətdəki  mənası ilə hərkəs maraqlanır.  Riqqət və…

  Daha çoxu
 • Temsil nedir

  Temsil nedir?

  Epik növün ən qədim janrlarında biri Təmsildir. Təmsil həcmcə kiçik olsa da,  dərin məna ifadə edir. Təmsilin əsas xüsusiyyəti tənqidi…

  Daha çoxu
 • Sinonim sozler

  Sinonim sozler

  Bəzən eyni bir əşya, eyni bir əlamət və ya hərəkət dildə müxtəlif sözlərlə ifadə olunur. Məsələn: müharibə, dava isimləri eyni…

  Daha çoxu
 • Publisistik uslub

  Publisistik üslub

  Üslubiyyat bəhsində bu və ya digər dilin üslubi imkanları öyrənilir. Dilçilikdə “üslub” dil vasitələrindəm məqsədyönlü istifadə üsüludur.    “Üslubiyyat” ancaq…

  Daha çoxu
 • Qrammatik norma

  Qrammatik norma

  Qrammatik norma sözlər və cümlələr arasındakı əlaqələrin nitqdə düzgün qurulmasını tələb edir. Qrammatik norma dedikdə, aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 1)Müəyyən miqdar…

  Daha çoxu
Back to top button