Admin

 • Nədir?Ssuda nedir

  Ssuda nədir?

  Ssuda kapitalının dövriyyəsinin təmin edilməsi prosesində yaranan münasibətləri, və yaxud da dövriyyənin təşkili formasını ifadə edir. Məlumdur ki, ssuda kapitalı…

  Daha çoxu
 • Nədir?Menfeet nedir

  Mənfəət nədir?

  Mənfəət nədir? sualının cavabı belə ola bilər;  O, həyata keçirilmiş fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilən gəlirlə fəaliyyətə çəkilən xərclər…

  Daha çoxu
 • Nədir?İqtisadiyyat nedir

  İqtisadiyyat nədir?

  İqtisadiyyat nədir dedikdə, məhdud resurslarla qeyri-məhdud insan ehtiyaclarını qarşılama fəaliyyətlərini araşdıran sosial elm olaraq başa düşülür, bütün cəmiyyət;  istehlak, istehsal,…

  Daha çoxu
 • Nədir?İKT nedir

  İKT nedir?

  İnformasiya Texnologiyaları texnologiya əsri adlanır və bu gün həyatımızda mühüm yer tutur.  İnformasiyanın bir yerdən başqa yerə toplanmasını və ötürülməsini…

  Daha çoxu
 • Nədir?emtee nedir

  Əmtəə nədir?

  Əmtəə nədir? Alqı-satqı edilən və gəlir əldə edilən məhsullara əmtəə deyilir.  əmtəə;  Ticarətdə mühüm mövqedə olan qızıl, neft, təbii qaz,…

  Daha çoxu
 • Nədir?Muhasibatliq nedir

  Mühasibatlıq nedir?

  Mühasibatlıq – İqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün təşkilatların maliyyə xarakterli əməliyyatlarını və hadisələrini pul ilə ifadə edilmiş şəkildə yazan ,…

  Daha çoxu
 • Muhasibat ucotu nedir?

  Mühasibat uçotu – vacib həmçinin mürəkkəb bir sistemdir. Bəzi hallarda, müəssisənin gələcəyi bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından asılı olur.…

  Daha çoxu
 • Nədir?MMC nedir

  MMC nədir?

  Kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün bir və ya bir neçə fiziki və hüquqi şəxs tərəfindən yaradılan şirkət növü Məhdud Məsuliyyətli…

  Daha çoxu
 • Nədir?İnvestisiya nedir

  İnvestisiya nədir?

  Hər bir insanın həyatı boyu müəyyən əsas ehtiyacları var.  Bu ehtiyacları əsas və qeyri-vacib ehtiyaclara bölmək olar.  İnsanlar bu ehtiyacları…

  Daha çoxu
 • Nədir?Huquq nedir

  Hüquq nedir?

  Cəmiyyətlərin həyatda qalmaq üçün etməli olduqları ilk işlərdən biri müvafiq qanunun olmasıdır.  Bu qanunları başa düşmək və oxumaq üçün kifayət…

  Daha çoxu
Back to top button