Maraqlı Məlumatlar

Peygember adlari

İslam peyğəmbərlərinin birincisi Hz.  Adəmdir.  Hz.  Məhəmməd (S.A.V) sonuncu peyğəmbərdir və bütün bəşəriyyətə göndərilmişdir.  Onu Allahın elçisi də adlandırırlar.  Quranda adı keçən peyğəmbərlər və bu peyğəmbərlərin adları həmişə maraq mövzusu olmuşdur.  Bu istiqamətdə məlumat öyrənmək istəyənlər Quranda peyğəmbərlərin adları və mənaları üçün doğru yerdədirlər.  Quranda qeyd olunan peygember adları və mənalarını xronoloji ardıcıllıqla bu başlıq altında öyrənə bilərsiniz.  Quranda neçə peyğəmbərin adı çəkilir?  Neçə peyğəmbər var?

Peyğəmbərlərin adları və mənaları

Hz.  Adəm: Onun adı Quranda 25 dəfə çəkilmişdir.  O, ilk insan, ilk peyğəmbər və torpağı ilk işlədəndir.  Həyat yoldaşı Hz.  Həvvadır.

Hz.  İdris: Onun adı Quranda iki dəfə çəkilmişdir. Rəvayətlərə görə, onun ilk yazı yazan olduğu bildirilir.

Hz.  Nuh: Onun adı Quranda 43 dəfə çəkilmişdir.  Nuh surəsi onun adını daşıyır.  Qövmünün çox az hissəsi ona iman gətirdi, arvadı və uşaqlarından biri də iman gətirməyənlərdən idi.

Hz.  Hud: Onun adı Quranda 10 dəfə çəkilmişdir.  Quranın 11-ci surəsi onun adını daşıyır.  Ticarətlə məşğul idi.

Hz. Saleh: Onun adı Quranda 8 dəfə çəkilmişdir.  Ticarətlə məşğul idi.

Hz.  İbrahim: Onun adı Quranda 69 dəfə çəkilmişdir.  İbrahim surəsi onun adını daşıyır.  Oğlu Hz.  İsmayılla birlikdə Kəbəni tikdirdi və ona qurban kəsməyi öyrətdi.  O, Xəlilullah (Allahın dostu) kimi tanınır.

Hz.Lut: Hz.  İbrahimə ilk iman gətirən o oldu.  Onun adı Quranda 27 dəfə çəkilmişdir.

Hz.  İsmayıl: Onun adı Quranda 12 dəfə çəkilmişdir.  Hz.  O, İbrahimin oğludur.  Atası Hz.  İbrahimlə birlikdə Kəbəni tikdirdi.

Hz.  İshaq: Onun adı Quranda 15 dəfə çəkilmişdir.  Hz.  O, İbrahimin oğludur.

Hz. Yaqub: : Quranda onun adı 16 dəfə çəkilmişdir.  Hz.  İbrahimin nəvəsi Hz.  O, İshaqın oğludur.  O, həm uşaq ağrısı ilə, həm də övlad xəyanəti ilə sınanmışdır.  Hz.  Yusifin dərdindən gözləri kor oldu.  Hz.  Yusiflə qovuşduqda gözləri görməyə başladı.

Hz.  Yusif: Onun adı Quranda 27 dəfə çəkilmişdir.  Quranın 12-ci surəsi onun adını daşıyır.  Qardaşları paxıllıq zəminində onu təqib edərək quyuya atdılar.  Ona yuxuları yozmaq qabiliyyəti verilmişdir.  Quranda bir surədə əvvəldən axıra qədər bəhs edilən yeganə məsəl və nağılların ən gözəlidir.

Hz. Əyyub : Onun adı Quranda 4 dəfə çəkilmişdir.  O, çox ağır xəstəliklə sınaqdan keçirilib.

Hz.  Şuayb: Onun adı Quranda 11 dəfə çəkilmişdir.  Onu “Peyğəmbərlərin xətibi” adlandırırlar.

Hz.  Musa: Onun adı Quranda 136 dəfə çəkilmişdir.  Mübarizəsinə görə Quranda ən çox adı çəkilən peyğəmbərdir.  O,Hz.Şueybin kürəkənidir.  Ona Tövrat verilib.

Hz.  Harun: Onun adı Quranda 20 dəfə çəkilmişdir.  Hz.  Musanın qardaşıdır.  Onun ən güclü xüsusiyyəti yaxşı nitq və natiqlik qabiliyyətidir.

Hz.  Davud: Onun adı Quranda 16 dəfə çəkilmişdir.  Səsinin gözəlliyinə görə səsini quşlar və dağlar müşayiət etdiyi bildirilir.  Ona məzmurlar verildi.

Hz.  Süleyman: Onun adı Quranda 17 dəfə çəkilmişdir.  Atası Hz.  Bu Davuddur.

Hz.  Zülfikar: Onun adı Quranda iki dəfə çəkilmişdir.  Hz.  Əyyubun oğludur.

Hz. Yunus: Onun adı Quranda 4 dəfə çəkilmişdir.  Yunus surəsi onun adını daşıyır.  Onu delfin udub və həmin delfin tərəfindən sahilə çıxarıb.

Hz.  İlyas: Onun adı Quranda 3 dəfə çəkilmişdir.

Hz.  Elyasa: Onun adı Quranda iki dəfə çəkilmişdir.  Hz.  İlyasa kömək üçün göndərildi.

Hz.  Zəkəriyyə: Onun adı Quranda 7 dəfə çəkilmişdir.  Hz.  Süleymanın nəslindəndir.

Hz.  İsa: Onun adı Quranda 25 dəfə çəkilmişdir.  O, Allahın (C.C.) möcüzəsi ilə atasız dünyaya gəlib.  Beşikdə danışırdı, ölüləri diriltdi, korları sağaltdı.

Hz.  Məhəmməd (S.A.V): Onun adı Quranda 4 dəfə çəkilmişdir.  O, aləmlərə rəhmət olaraq bütün bəşəriyyətə göndərilmiş sonuncu peyğəmbərdir. Quran verimişdir.

     QURANDA zikr olunan peygember ,  adları və mənaları

   Hz.  Adəm: Yoxluq. tərif üçün yarışır

 – Hz.  İdris: Elm sahibi

 – Hz.  Nuh: Ağlama

 – Hz.  Hud: Böyüklük, çox hörmət

 – Hz.  Saleh: Dinin əmrlərinə uyğun hərəkət edən.  Yaxşı, rahat, layiqli.

 – Hz.  İbrahim: Mühafizəçi, qoruyucu.

 – Hz.  Lut: Hz.  İbrahimin qardaşı oğlu olan peyğəmbərin adı.

 – Hz.  İsmail: Allahı eşidən

 – Hz.  İshaq: Gülmək, təbəssüm etmək .

 – Hz.  Yaqub: ardınca, izləyən

 – Hz.  Yusif: Allaha sığınan.  ağlayan

 – Hz.  İş: Çox əziyyət çəkən biri.

 – Hz.  Şuayb: Camaat.  Qəbilə

Hz.  Musa: İslam peyğəmbəri  Musa (ə) və qanunverici.

 – Hz. Harun: Parlaq.

 – Hz.  Davud: Əziz, müqəddəs.

 – Hz.  Süleyman: Sakit, səbirli –

Hz, Zülfikar: Böyük, Uca, ixtiyar sahibi.

 – Hz.  Yunus: Balıq adı.

 – Hz.  İlyas: Quranda 3 yerdə keçən peyğəmbərin adıdır.

 – Hz.  Elyasə: Hz.  Elyasə (ə) Quranda adı keçən peyğəmbərdir.  Türkcəyə İlyas olaraq çevrilmişdir (Enam 86, Sad 48)

 – Hz.  Zəkəriyya: Quranda adı keçən peyğəmbərlərdən biridir.  Allah xatırladı

 – Hz.  Yəhya: Allah rəhmlidir.

 – Hz.  İsa: Allahın hökmü, bağışlanması.

 – Hz.  Məhəmməd: Təriflənmiş, mədh edilmiş

Mehemmed peygemberin adlari

571-ci ildə Məkkədə dünyaya gələn Peyğəmbərimizə babası Əbdülmüttəlib “Məhəmməd” adını vermişdi.  O dövrdə həm Məkkədə, həm də Ərəbistan yarımadasında o qədər də geniş yayılmayan bu ad Allahın hər cür tərifə layiq sevimli bəndəsi deməkdir.  Hz.  Məhəmməd peyğəmbərliyini elan etməmişdən əvvəl ona “Məhəmmədül-Əmin” ləqəbi verilmişdir ki, bu da “etibarlı şəxs” deməkdir.  Cənabi Peyğəmbərimizin adları və mənaları nədir?  Peyğəmbərimizin neçə adı və onların fəzilətləri nələrdir, bütün təfərrüatları ilə bir araya topladıq.

Hz.  Məhəmmədin digər ləqəbləri və mənaları belədir:

1- Bələdçi-i Ekmel – Ən mükəmməl, tam və mükəmməl bələdçi

 2- Dürr-i Yekta – Dünyada heç bir bənzəri olmayan, tək bir inci

 3- Mübeşşir – Allaha iman gətirib saleh əməllər edənləri cənnətlə müjdələmək.

 4- Nəbiyyi’l Ümmii – Ümmi Peyğəmbər

 5- Nəzir – Kafirləri və Allaha şərik qoşanları cəhənnəm əzabı ilə qorxudan.

Məhəmməd peyğəmbərin adları və mənaları nədir?

1- Əhməd: Digər İslam ölkələrində də “Əhməd” olaraq istifadə edilən Əhməd adı Məhəmməd adının qısaldılmasıdır.  Ölkəmizdə təxminən 900 min insanın daşıdığı bu adın birinci mənası tərifə və rəhmətə layiqdir.  Saffet surəsinin 6-cı ayəsində qeyd olunan Əhməd adı həm də pak, təmiz, günahsız mənasındadır.

2-Həşir: Həşir adı “həşr” kökündən götürülüb.  Həşr toplamaq, bir yerdə olmaq, həşr isə birləşdirmək deməkdir.  İslam inancına görə, İsrafil ikinci dəfə Sur  səsi çaldıqda bütün ölülər Allahın hüzuruna toplanaraq diriləcəklər.  Onun dünyada etdiyi əməllərdən sorğu-sual olunmaq üçün toplanacağı yerə Məhşər deyilir.

 Qiyamət günü Hz.  Məhəmməd öz ümməti üçün şəfaət və bağışlanma diləyəcək.  Ona görə də peyğəmbərimizin adlarından biri də Həşirdir.

3-Həbibullah: Həbib və Allah sözlərindən ibarət olan Həbibullah adı Allahın sevimli bəndəsi mənasındadır.  Təsəvvüf inancına görə Allah bütün kainatı Hz.  Məhəmməd üçün yaradılmışdır.  Müqəddəs hədislərdə “Sən olmasaydın, mən aləmləri yaratmazdım” ifadəsi qeyd edilmişdir.

4- Veleddən Adem: Hz.  Adəm həm ilk yaradılmış insan, həm də ilk peyğəmbərdir.  Veled-i Adem isə Adəmin övladı deməkdir.  Hz.  Məhəmməd, vida həccində hamımıza Hz.  Adəmin övladlarının olduğunu, ona görə də heç bir xalqın digərindən üstün olmadığını bildirmişdir.  Bu səbəbdən də bir çox mənbələrdə onun adlarından biri də Veled-i Ademdir.

5-Müdəsir: Müddessir adı doğru ilə batili, doğru ilə batili öyrədən, yol göstərən, dərs verən, yol göstərən deməkdir.

6- Murtaza: Murtaza adı irtiza sözündən götürülüb.  İrtizə qane olmaq, Murtaza isə ondan razı olan deməkdir.  Allah Rəsulu  Bu ad ona Məhəmməddən razı olduğunu bildirmək üçün verilmişdir.

7 – Nur: Nur həm işıq, həm də parlaq deməkdir.  Quranda Nur adı hidayət və maarifləndirmə mənasında işlənir ki, bu da insanları azdıqları yoldan Haqqa qaytarır.  Nurullahın adı Hz.  Məhəmmədin adları arasındadır.  Nurullah Allahın nuru deməkdir.

8- Muzekkir: Muzekkir adı həm xatırlayan, həm də xatırlayan zikr deməkdir.  Cənabi Peyğəmbərimiz insanlara dünyanın müvəqqəti yurd, axirətin isə əbədi vətən olduğunu xatırlatmışdır.  Bundan əlavə, Cənnət və Cəhənnəmi də çox xatırladan Peyğəmbərimiz insanları haramdan uzaqlaşdıraraq, insanları xeyirxah işlərə təşviq etmişdir.

9- Mustafa: Ölkəmizdə geniş istifadə olunan başqa bir ad olan Mustafa seçilən, hörmətli, hörmətli və müstəsna mənasındadır.

Cənabi Peyğəmbərimizin Quranda, hədis mənbələrində və digər müqəddəs kitablarda adı keçən 200-dən çox adı vardır.  Bu adlar onun nə qədər gözəl əxlaqlı və bənzərsiz xasiyyətə malik olduğunun sübutudur.

4.7/5 - (21 votes)

Əlaqəli yazılar

Back to top button