Nədir?

Fundamental sözünün mənası

Azərbaycan dilinə müxtəlif dillərdən daxil olmuş və ya zamanla dəyişmiş sözlər məna və mənşə baxımından araşdırılır.  Bu tədqiqatlar arasında fundamental sözünün mənası və mənşəyi ilə bağlı sorğular da vardır.  Bəs fundamental sözünün mənşəyi nədir, fundamental sözünün neçə mənası var? 

Fundamental sözünün mənası :

“Fundamental ” sözü dilimizdə ən çox işlənən sözlərdən biridir.

 “Fundamental ” sözü yunan mənşəlidir.

 Sözün mənası belədir:

 – Yerin altında olan və strukturu dəstəkləyən divar, döşəmə və s.  onun bütün hissələri

 – Bu bölmələri etmək üçün qazılmış çuxur.

  FUNDAMENTAL SÖZÜN CÜMLƏDƏ DÜZGÜN İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ

Evin ( fundamenti) bünövrəsi sökülür kimi silkələnir.

 – Dövlətin əsas ( fundamental) qanununun adı Konstitusiyadır.

 – Onların oynadıqları oyun əsasən adi fransız vodevilinə əsaslanırdı.

3.4/5 - (173 votes)

Əlaqəli yazılar

Back to top button