Nədir?

İKT nedir?

İnformasiya Texnologiyaları texnologiya əsri adlanır və bu gün həyatımızda mühüm yer tutur.  İnformasiyanın bir yerdən başqa yerə toplanmasını və ötürülməsini təmin edən bütün texnologiyalar, eləcə də rabitə və kompüter texnologiyaları “İnformasiya texnologiyası” kimi müəyyən edilir.  Bu yazıda rəqəmsal dünyada tez-tez soruşulan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları nələrdir və bu gün onların əhəmiyyəti nədir kimi sualların cavablarına məlumat yazdım.

İnformasiya texnologiyaları;  Bu, onlayn alış-veriş, öyrənmək, həkimə getmək, bankçılıq və çöldə yemək də daxil olmaqla, demək olar ki, hər bir fəaliyyətimizə təsir edir.  Rabitə texnologiyası isə mesajların sürətlə ötürülməsinə imkan verir.  İnformasiya Texnologiyalarının əhəmiyyəti kompüter və kommunikasiya texnologiyalarının birgə istifadəsidir.  İnformasiya texnologiyaları;  Mikroelektronika və məlumatların ötürülməsi ilə yanaşı, faks maşınları, mobil telefonlar, kabel televiziyaları, kompüterlər, informasiya şəbəkələri və onlayn verilənlər bazalarını da əhatə edir.

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan informasiya və rabitə sahəsindəki inkişaf səviyyəsinə görə iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Mövcud informasiya və rabitə sahələrinin intensiv və yüksək səviyyədə inkişafını, yeni xidmət növlərinin, o cümlədən mobil telefon rabitəsinin, internetin ölkəmizdə təşəkkül tapması və genişlənməsi ilə səciyyələndirmək olar.

 Azərbaycan Respublikasında informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsindəki fəaliyyət ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji xətt üzrə uğurla davam etdirilir. H. Əliyevin 2003-cü ildə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” bu istiqamətin ölkəmiz üçün vacibliyini və əhəmiyyətini vurğulayan ilk rəsmi sənəd olmuşdur.

XXI əsrdə Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinə keçid və onun qurulması, elektron hökumətin formalaşdırılması və intellektual potensialın inkişafı sayəsində neft sektorundan sonra prioritet sahə hesab olunan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsi ölkənin sosial-iqtisadi həyatına son illər daha ciddi nüfuz etmişdir. Müasir dövrdə və gələcək perspektivdə İKT-nin əhəmiyyəti ön plana keçir. Müasir rabitə və informasiya texnologiyaları, ölkənin hərtərəfli inkişafı, əhalinin intellektinin yüksəldilməsi, həmçinin dünyada baş verən inteqrasiya proseslərinə daha aktiv cəlb olunması istiqamətində respublikamızın qarşısında yeni imkanlar açır. Rabitə Nazirliyi ləğv edilərək onun bazasında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yaradılması bu sahənin gələcək inkişafı, hər bir vətəndaşın müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından bəhrələnməsi imkanları baxımından diqqətəlayiq oldu. Qısa müddət ərzində bu istiqamətdə bir çox işlər görüldü və mühüm addımlar atıldı.

İnformasiya Texnologiyalarının Önəmi Nədir?

İnformasiya texnologiyalarının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlar öz bizneslərini özünəməxsus şəkildə inkişaf etdirmək imkanı əldə edirlər.  Bundan əlavə, insanların yaradıcılığını təkmilləşdirir və daha məhsuldar nəsillərin yaşaması üçün infrastruktur təmin edir.  Bundan əlavə, İnformasiya Texnologiyaları bizə əvvəllər öyrənilməmiş məlumatları öyrənməyə , hər bir vəziyyəti fürsətə çevirməyə imkan verir.

İnformasiya Texnologiyalarının Faydaları Nələrdir?

İnternet insanlara ailələri və dostları ilə əlaqə saxlamağa, elektron cədvəllər və onlayn bankçılıq vasitəsilə maliyyələrini idarə etməyə imkan verir.  İnformasiya Texnologiyaları sayəsində məhsul və xidmətlər alıcılara vaxtında və səmərəli şəkildə çatdırıla bilir.  Nəticə daha çox satışla nəticələnən müştəri davranışının daha yaxşı başa düşülməsidir.  Bundan əlavə, İnformasiya Texnologiyaları maşın səhvlərini minimuma endirir.  Beləliklə, şirkətlər böyük miqdarda pula qənaət edə bilərlər.  Nəticədə, şirkət üçün ətraflı və dəqiq maliyyə gəlirinin olması sizə daha yaxşı resurs bölgüsü planı yaratmağa kömək edir.

3.5/5 - (15 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button