İnşalar

Müəllim haqqında inşa

Müəllimlər gələcəyin əsgərləridir.  Onlar gələcəyimizin ziyalılarıdır, cəmiyyəti maarifləndirirlər.  Müəllim yeri gəldikdə valideyn , yeri gəldikdə bacı və ya qardaş , yeri gəldikdə bacı və ya dostdur .  Problemimiz olanda bizi darıxmadan dinləyən, bizi olduğumuz kimi qəbul edən və bizi mühakimə etməyən müqəddəs dəyərlərdir.  Müəllim ilk növbədə şagirdinə fəzilətli insan olmağı, insanlıq üçün faydalı işlər görməyi öyrətməlidir.  Yeri gələndə tələbələrinə əsəbiləşir, əsəbiləşər ki, özünü toparlaya bilsin.

Çünki müəllim şagirdi üçün  ən yaxşısını istəyir, lazım olanda sevər, bağrına basar.

Məktəb həyatımıza çoxlu müəllimlər gəlir, həyatımızda silinməz izlər buraxır.  Xüsusilə ibtidai sinif müəllimimiz məktəblə, dərslərlə, hətta həyatla qarşılaşdığımız ilk anda əlimizdən tutub bizimlə gəzir.  Bu gəzinti biz tək gəzə bilənə qədər davam edir.  Büdrədiyimiz zaman bizi qaldırır, bilmədiklərimizi söyləyir, qorxduğumuzda bizi ruhlandırır, səhvlərimizi düzəldir.  Bir sözlə, onun əlində xəmir kimi formalaşdırılıb işlənirik.  Bu mənada ibtidai siniflərdə ilk müəllimlərimizin təsiri inanılmazdır.

 Müəllim peşəsi haqqında

Müəllimlər kimi başqa insanların inkişafına həsr olunmuş peşəkar qrup yoxdur.  Analar rahatlığı ilə sevimli sərvəti olan övladlarını müəllimlərdən başqa kimlərin əlinə əmanət edə bilər?  Gələcəkdə necə insanlar olacağımıza təkcə bilik baxımından deyil, həm də dəyərlərimizə təsir etməklə söz sahibi olan müəllimlərdir.  Bu səbəbdən onların vəzifəsi mühümdür, ona görə də işini layiqincə görən hər bir müəllim müqəddəsdir.

Müəllimlər həm böyük məsuliyyətli, həm də çətin bir yolun yolçularıdır.  Beləcə, hər cür fədakarlığı qəbul edir və çətinliklərə dözərək ürəklərində yer almağa layiq olurlar.  Onlar bəşəriyyətin xeyrinə olan hər şeyi öyrədir və məsləhət görürlər.  Cəmiyyətlərin müasir sivilizasiyanın qurulması istiqamətində görülən işlərdə ən böyük paya sahibdilər. Aydınlığa gedən yolda tələbələrinə  yaxşını, həqiqəti, gözəlliyi götürən  bunun uğrunda mübarizə aparan müəllimlərdir.

Onlar yurdun ümididir.

Şübhəsiz ki, müqəddəs peşə sahibi olan müəllimlər öz fədakarlıqları, səbrləri, sədaqətləri ilə şagirdlərinə bilikdən başqa bir də ürək və ruh zənginliyi bəxş edirlər.  Tutaq ki, şagirdin sürəti hardasa azalıb, yetişib əlindən tutan müəllimdir.  Bir şeydə səhv elədi , səhvini hər zaman düzəldən müəllimdir.  Əlinin çatmadığı yerdə onu qaldıran müəllimdir.  Nəyi bacarırsa, sevinən müəllimdir.  Nə vaxt bir yer kəsilib qanasa, onu ürəyi ilə saran müəllimdir.  Ona görə də insanların o müqəddəs insanlara ehtiyacı var.

Müəllimlik çətin peşədir.  Nəinki nəqliyyatın, rahatlığın olduğu böyük şəhərlərdə, həm də çətin və gedilməsi çətin olan yerlərdə müəllimlər var.  Dünyanın coğrafiyalarını araşdırsaq belə, ən şiddətli müharibələrin, dağıntıların yaşandığı bölgələrdə belə insanlara ümid işığı olmaq üçün çalışan müəllimlərin sayı heç də az deyil.  Əslində bu müəllimlərin çoxu könüllü müəllimlərdir və heç bir maddi fayda gözləmirlər.  Belə müəllimlər tarixin yazmadığı adsız qəhrəmanlardır.

Müəllim bir dünyadır, müəllim cənnətdədir.  Onu qiymətləndirməyi bilən tələbə cənnət mələyi olur.  Müəllimsiz dünya olar, amma müəllimsiz sivilizasiya heç vaxt elm ola bilməz.  İnsanların öz biliklərini başqa nəsillərə ötürməsinin yeganə yolu təhsildir.Bu işi görən insanlar bizim əziz müəllimlərimizdir.

Bu sədaqətli peşəkar qrupun üzvləri ilə bağlı borcumuz nədir?  Biz də müəllimlərimizə öz işlərini görməyə kömək etməliyik, onları incitməməli, onların bizim üçün zəhmətlərini qiymətləndirməliyik.  Çalışmalıyıq ki, onların zəhmətinə layiq olaq, bizdən gözlənildiyi kimi ölkəyə, millətə xeyirli insanlar olaq.  Bütün müəllimlərim, bu işdə göstərdiyiniz zəhmətə görə çox sağ olun.

Oxşar məqalələr:

4/5 - (722 votes)

Əlaqəli yazılar

Back to top button