Nədir?

Oktava sözünün mənası

Səslə bağlı araşdırma aparanlar oktava sözünə tez – tez rast gəlirlər.  Oktava sözünün məna baxımından nə demək olduğu insanların araşdırdığı bir mövzudur.  Oktava sözünü eşidən şəxslər ümumiyyətlə müxtəlif mənbələrə müraciət edə bilərlər.  Oktavanın necə ölçülməsi də maraq doğuran mövzular sırasındadır.  Oktava nə deməkdir?

Oktava nədir?

Oktava – Qammanın səkkizinci pilləsi, habelə müxtəlif yüksəklikdə olan ən yaxın eyniadlı səslərarasındakı interval.

Sözün mənşəyi fransızca “səkkizlik” mənasını verən oktava sözündən götürülmüşdür.  Fransız sözü “səkkizinci” mənasını verən latın octavus sözündəndir.  Bu söz latın octo “səkkiz” sözündən götürülmüşdür.  Oktava sözü səkkiz səsin birləşməsindən əmələ gələn səslər silsiləsi mənasını daşıyır.

Orta C notu oktavanı hesablamaq üçün istifadə olunur.  Mərkəz olaraq qəbul edildikdə səsin nə qədər yüksək olduğu və neçə notun aşağı düşdüyü oktava üzərində hesablanır.  İnsanların səs diapazonuna görə neçə oktavanın olduğunu hesablamaq olar.

İnsanın səsinə baxaraq oktava diapazonunu ölçməyə çalışarkən ilk növbədə notlar nəzərə alınır.  Notlar təbii səslər olmalıdır.  Təbii səslər ölçmək üçün istifadə olunan alətin səsləri olmalıdır.  Qüsurlu səslər adlanan düz, kəskin, böyük və ya kiçik səslər oktavanın ölçülməsində nəzərə alına bilməz.  Əks halda, ölçü oktava diapazonu deyil, səs diapazonu və ya başqa sözlə səs diapazonu olacaqdır.

4.6/5 - (211 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button