İnşalar

Qus haqqinda melumat 🦅

Qus haqqinda melumat Tehsil.com.az komandası tərəfindən təqdim olunur. Dünyanın azad canlıları olaraq bilinən quşlar haqqında kifayət qədər məlumata sahibsinizmi? “Quş kimi azad olmaq” deyimi boşuna deyilməyib. Lakin təbiətdə azad canlılar olaraq quşların da həyatı təhlükə altındadır. Çünki kiçik quşlar vəhşi quşlar tərəfindən ovlanması ilə yanaşı insanlar tərəfindən də ovlanır. Bu isə bir çox quş növünün nəslini tükətmişdir. Bir çoxunun isə nəsli tükənmək üzrədir. Qırmızı kitaba daxil olan quş növlərinin sayı isə hər gün çoxalır. Onları qorumaq məqsədilə dövlət və özəl qoruqlar yaradılmışdır. Ovlanması qadağan olunan quşlar haqqında da məlumatlar toplaya bilərsiniz.

Quşlar, lələkli, qanadlı, istiqanlı, yumurta reproduktiv, onurğalı heyvanlardır. Təxminən 10.000 canlı növə sahibdirlər. Onlar ən çox sayda dördayaqlı onurğalıları təşkil edirlər. Tapılan fosillərə görə, quşlar təxminən 150-200 milyon il əvvəl Yura dövründə dinozavrlardan törəmişlər.  Şimal qütbündən cənub qütbünə qədər yer üzündəki bütün ekosistemlərdə yaşaya bilirlər. Onların ölçüləri arı kolibrisində 5 sm-dən dəvəquşuda 2,7 m-ə qədər dəyişir. Bilinən ilk quş təxminən 155-150 milyon il əvvəl Yura dövrünün sonlarında yaşamış Arxeopteriksdir. Quşlar ilk sabit bədən temperaturlu canlılar olma xüsusiyyətinə malikdirlər. Fərqli bir xüsusiyyətləri isə onların bütün üzvləri heç bir heyvan qrupunda görünməyən tüklərlə örtülmüşdür. Ön üzvlər qanadlara çevrilir, arxa üzvlərin sümükləri isə birləşərək intertarsal oynağı əmələ gətirir. Traxeya və bronxların yerləşdiyi çox inkişaf etmiş bir səs qutusu vardır. Onlar sərt qabıqlı yumurta qoyurlar və inkubasiya edirlər. Embrion yumurta qabığı və amniotik membranla əhatə olunmuşdur. Quşların irili-xırdalı tam işlək, mürəkkəb və inkişaf etmiş qan dövranı sistemi vardır.

Quşların təkamülü 🐣

Quşların sürünənlərlə sıx bağlı olması elmə məlumdur. Bu səbəbdən onlar Sauropsida supersinifində sürünənlərlə birlikdə qruplaşdırılıblar. Onlar Diapsid Archosauria-dan, xüsusən də Triasda çox fərqlənən Thecondonti-dən əldə edilmişdir. Bu son qrupda olan Pseudosuchia’nın bu baxımdan Dinozavrlara ən yaxın qrup olduğu qəbul edilir. Ən qədim quş fosili Solenhofen’in (Qərbi Almaniya) Üst Yura (140 milyon il) təbəqələrində tapılan Arxeopteriksdir. 1860-cı ildə ilk dəfə tək tük, 1861-ci ildə isə başdan başqa tam skelet sistemi olan fosil tapıldı. Tapılan bu fosil elm aləmində sensasiya yaradıb. Çünki bu fosil eyni dərəcədə həm sürünən, həm də quş xüsusiyyətlərini daşıyır. Fosil, H.V. Meyer tərəfindən Archaeopteryx lithographica kimi müəyyən edilmişdir və Londonda Britaniya Muzeyində saxlanılır. Quşların dinozavrların təkamülü ilə təkamül etdiklərinə dair kifayət qədər dəlil var; bunlar onların sümüklərindəki hava boşluqları, döş qəfəsindəki oxşarlıqlar, qanad-ön ətraf quruluşları, bu gün yalnız quşlarda rast gəlinən dilək sümüyü dinozavrların skelet quruluşlarında da mövcuddur və s. Bundan əlavə, genetikanın inkişafı ilə quş embrionları üzərində çalışan elm adamları bəzi qapalı genləri işə salaraq quşların təkamül əcdadları olan dinozavr embrionlarına bənzər görünüşlərə (diş, pulcuq, boyun və quyruq quruluşu) çatdılar.

Anatomiya 🐦

Həqiqi dişlərin olmaması,  tüksüz hissələrində pulcuqların olması, kəllə sümüyünün onurğaya yapışması və yaxşı inkişaf etmiş döş sümüyünün olması digər canlılarda nadir hallarda görülə bilən xüsusiyyətlərdəndir. Bununla belə, onların qırmızı qan hüceyrələri nüvəli və ovaldır.  Ağciyərləri havadan daha səmərəli istifadə edə bilən tipdədir. Böyrəklər metanefros tiplidir və onların ifrazat kanalları kloakaya açılır. Dəvəquşu istisna olmaqla, onların sidik kisəsi yoxdur. Onların bir cüt testisləri var və onlar kloakaya açılır. Bəzi növlər (qaz, ördək) istisna olmaqla, cütləşmə orqanı (penis) yoxdur. Yumurtalar telolesital tipdir və meroblastik inkişaf göstərir. Daxili gübrələmə həmişə baş verir. Beyindən 12 cüt sinir çıxır. Görmə orqanları digər hiss orqanlarına nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdir. Qoxu hissi qismən atrofiyaya uğramışdır. Quşlar metabolik sürəti ən yüksək olan canlı qrupdur.

Davranışlar 🐤

Phalaenoptilus nuttallii növü qışlayır.

Beyin inkişafından asılı olaraq quşlarda davranış nümunələri daha mürəkkəbləşib. Xüsusilə, səsli rabitə yaxşılaşıb. İnsanlardan başqa bir canlının səsini təqlid etmək qabiliyyəti yalnız quşlarda olur. Səs analizləri növ fərqləri üçün meyar kimi istifadə olunur. Qidalanma, cütləşmə, hücum və mühafizə ilə bağlı davranışlar növdən növə fərqlənir.

Qışlama 🦢

Quşlar, bir qayda olaraq, Çoban ilanları (Caprimulgiformes) istisna olmaqla, qış yuxusuna getmirlər. Qış yuxusu zamanı Phalaenoptilus nuttallii bədən istiliyini 70C-ə salmır.

Miqrasiya 🕊

Köçəri quşlar

Quşlarda miqrasiya ilin müəyyən bir dövrünü onun balaladığı yerdən uzaqda keçirməsi deməkdir. Səyyah quşlar yumurtadan çıxmağı qismən müxtəlif istiqamətlərə buraxan quşlardır. Ev quşları isə daim inkubasiya zonasında olan quşlardır. Hər üç qrup arasında keçid forma qrupları mövcuddur. Miqrasiya davranışı balalıq sahəsində qidanın müvəqqəti azalması ilə baş verə bilər. Şimaldakı quşların soyuq mövsümlə və bitkilərin yarpaqlarını tökdüyü zaman köç etdiyi məlumdur. Məsələn, şimala miqrasiya davranışı yayda su quşlarının yaşadığı yerlərdə suların donması və ya cənubda yaşayanların quraqlıq səbəbindən başlayır. Əksər quşlarda qışlama və yumurtlama zonaları irsi xarakter daşıyır. Miqrasiya yazda və ya yayda daxili, qismən də xarici təsirlərlə başlayır.

Yayılması 🦩

Quşların uçmaq və isinmək qabiliyyəti axıcılıq onların bütün dünyaya yayılmasına imkan verdi. Buna görə də bəzi quşlar bütün dünyada görülmüşdür. Digərləri yalnız müəyyən bir bölgəyə xasdır. Ən çox növ tropik meşələrdədir. Cənubi Amerika, xüsusilə Amazon, növlərlə ən zəngin bölgədir. Növlərin ən yoxsul yerləri qütblər və qütblərə yaxın soyuq tundradır.

1.3/5 - (237 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button