İnşalar

Vicdan susarsa haqqinda inşa

Vicdan  ədalət hissidir, haqq hissidir.
İnsanların pislik etmə səbəbi vicdanlarının zəif olmasıdır.

 “Aldatmağlb, əxlaqsızlığın ” bu qədər çoxaldığı və insanlar riyakarlaşdığı bir vaxtda, xüsusən də şəxsi mənafe sahiblərinin çoxaldığı, fədakarlığın azaldığı yerlərdə, pulun səltənəti “mərhəməti, vicdanı susdurmaq” üçün hər cür hiylələrə əl atır!

Ədalət və zülm bir yerdə olmadığı kimi, vicdanının işləmədiyi yerdə şəfqət də ola bilməz.

Vicdan susarsa haqqında məlumat

Haqqın, qanunun və ədalətin olduğu yerdə zülm ola bilmədiyi kimi, vicdan olan yerdə zalım tapılmadığı kimi, şəfqət də haqq və istismara qarşı çıxır, insan iradəsini hərəkətə gətirir.

 Bundan əlavə, tək vicdan kifayət deyil.

Vicdan passivdir, amma mərhəmət aktivdir.  İnsanların başına bir şey gələndə əsəbləşirsən, vicdanını ağrıdır, amma heç nə etməsən və sadəcə əsəbləşsən, nə faydalı, nə də yararlı ola bilərsən.

 Baxıb üzülməklə kifayətlənməyib, hadisələrə, insanlara kömək etməyə başlayanda şəfqət çarxı olan hərəkətə də gedirsən, şəfqət hərəkətdir, durağan deyil.

Əgər vicdan hissi içimizdə səssiz və pozulmadan qalsa, heç bir məna və etibarlılıq qazanmaz.  İnsanın vicdanı mərhəmətlə birlikdə hərəkət etməzsə, nə əxlaqdan, nə dürüstlükdən söhbət gedə bilməz.

Şəfqət bir fəzilətdir, nə haqsızlıq bilir, nə də haqsızlığa uğradır.  Məcburiyyət, kin, nifrət kimi sərt hisslər onunla yaşaya bilməz.

 Şəfqət və vicdan olan yerdə sülh və qardaşlıq olar. 

İndiki kapitalizmin həyat tərzi ilə cəmiyyətdə insanlar eqoist, paxıllıq, oğru, yalançı, özünü axtarmağa başlayıblar.

 İnsanlar niyə bu qədər vicdansız və amansız olublar sualı ağlına gəlir.

 Kapitalizm həmişə insanların ortaq dəyərlərini incə şəkildə sındırır və məhv edir.

Xüsusilə, insanı insan edən vicdan və şəfqət kimi ən mühüm dəyərləri ələ salır.  Bu hissi insanlara zəiflik kimi təlqin edir.

 O, çox gözəl bilir ki, vicdan və şəfqət bir yerdə olan yerdə yalan və talan yaşaya bilməz, insanları satın almaq olmaz.

 Vicdan insanın öz əxlaqi dəyərləri ilə nə etdiyini və ya etmək istədiyini sorğulayan şəxsiyyət xüsusiyyətidir, daxili səsdir.

Bu, ruhun inkişafı ilə yanaşı, ədəb və biliklərin cəmindən əldə edilən bir bacarıqdır.

 Bunu bilən kapitalizm;

 Vicdan və şəfqəti aradan qaldırmaq üçün bütün fırıldaqçı əsas oyunlarını səfərbər etdi.

 Əxlaq, vicdan, mərhəmət olmasa, nə insan həyatı, nə də ailə qorunub saxlanıla bilməz.  Sözlə əməl də qardaş ola bilməz.

 Xüsusən də dünyada baş verənlər, tarix bir daha təkrarlanır.

Marksın dediyi kimi, “bir hadisə tarixdə iki dəfə baş verir, biri real, digəri gülməli”.

 Təəssüf ki;  Müharibələr bəşəriyyət yaranandan bəri davamlı olaraq baş verir.

 Ölkə idarəçiliyində söz sahibi olanlar hər şeyin yeganə qanuni sahibi olduğunu düşünürlər.

 Təbiət məhv edilir.  Gələcək nəslin yaşayış sahələri bir-bir zəbt edilir.  Bir günü xilas etmək üçün tələsmək  öz başını alıb gedir.

Susmaq fəzilətdir deyənlər harda susacaqlarını, harda danışacaqlarını bilmirlər.  Səbr onun kim və nə olduğunu maraqlandırmır.

 Dünya düzənində savaşa qışqıran vicdansızlara, mərhəməti çürümüşlərə ləyaqət və hörmət qazandıran bu bərbad dünya ona insaf, vicdan, mərhəmət gözü ilə baxanların hər gün iztirablarına səbəb olur.

Bütün bu hallar faciənin diqqətdən kənarda qalmasına, mürəkkəb hadisələrin tək bir şeyə çevrilməsinə səbəb olur.

 Bu azalmaların nəticələri çaşdırıcıdır.

 Hər kəsin fərqli hesabı var.

İnsanların şəfqətini boğar, vicdanlarını susdursaq, qələmi qılıncla kəsən insanlar sürüsü yaradırıq.

 İnsan olmağın təməl dəyərlərindən biri olan şüur ​​və mərhəmət insanları inkişaf etdirir, yetkinləşdirir, daha geniş perspektivlər qazandırır.

 Eqoizmi məhv edir, zorakılığı və kobudluğu aradan qaldırır, insanları daha ’emosional’, daha ‘məsuliyyətli’ edir…!

 Namuslu insan cəsur və mərhəmətlidir, vicdanın səsinə qulaq asır, eqoist olmaz.

 Bütün bunlara baxmayaraq vicdanınız susursa, mərhəmətiniz artıq sizi tərk edib…!

 Əksəriyyətin ortasında, sorğulayan kimliyinizlə, vicdan və şəfqət hisslərinizlə həyat mübarizəsi aparırsınızsa, ölkənizin dəyərlərini qoruyursunuzsa, insan olduğunuzu unutmursunuzsa. insanlıq üçün düz yoldasınız.

4.5/5 - (438 votes)

Əlaqəli yazılar

Back to top button