Nədir?

Virtual sözünün mənası

Hər keçən gün daha da güclənən texnologiya ilə virtual sözü müxtəlif sahələr üçün geniş şəkildə istifadə olunur.  Bəs virtual nə deməkdir?

“Virtual” sözü dilimizdə işlənən ümumi və əhəmiyyətli sözlərdən biridir.  Daşıdığı məna ilə yanaşı, gündəlik həyatda bir çox fərqli sahədə qiymətləndirilir.  Cümlələrdə təkcə hərfi deyil, həm də məcazi mənada işlənir.

Reallıqda olmayan və ya mövcud olduğu düşünülən vəziyyət virtual olaraq ifadə edilir.  Heç bir maddi realizmdən məhrum olan bir vəziyyət kimi önə çıxır.  Xüsusilə indiki vaxtda kompüter oyunları və ya bir çox oxşar texnoloji strukturlar altında istifadə olunur.

Virtual sözü “var olması lazım olan, reallıqda olmayan, təsəvvür edilən və ya fərz edilən” kimi ifadə edilir.  Bu sayədə texnoloji elementlər baxımından ümumən qiymətləndirilən bir söz kimi önə çıxır.  Xüsusilə virtual dünya söz qrupu ilə daha çox istifadə olunanları əlavə etmək lazımdır.

3.2/5 - (1450 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button