Coğrafiya

Yer planeti haqqında

Günəş sisteminin üçüncü planeti bizim vətənimiz Yer planetidir.  Üzərində canlı həyat və maye suyun olduğu bilinən yeganə planet olan Yer həm də Günəş sistemində beşinci ən böyük planetdir.

Yer planeti

Qayalıq planet kimi Yerin 29%-i qitələr və adalar olan qurudan, 71%-i isə göllər, çaylar və digər şirin su ehtiyatlarından, əsasən də okeanlardan ibarət hidrosferdən ibarətdir.

Milyarlarla ildir həyatın olduğu bilinən planetimizdəki macəramız yalnız təxminən 200.000 il əvvəl başlamışdır.  Bəşəriyyətin Yerdəki macərası insan həyatı ilə müqayisədə çox uzun görünsə də, Yerin yaşı ilə müqayisədə cüzi bir zamana uyğun gəlir.

Etimologiyası :

Yer Günəş sistemində Yunan və Roma mifologiyasına görə adlandırılmayan yeganə planetdir.

Dünya (ingiliscə Earth) sözünün mənşəyinin ingiliscə və almancada “yer” mənasını verən “eor(th)e/ertha” və “erde” sözlərindən olduğu və ərəbcədən türkcəyə keçdiyi düşünülür.

 Ona görə də astronomiyada Dünya sözünü “yer” sözü ilə ifadə edirik.  Məsələn, lüğət mənası olaraq yer əslində Yerə və onun səth qabığına istinad edir.  Lakin bu ifadə daha çox ümumiləşdirilmiş bir nümunəyə çevrildiyi üçün yalnız Yerin səthini ifadə etmək üçün istifadə edilmir.

Lakin cazibə ifadəsi Yerin səthinin cazibə qüvvəsini ifadə etmək üçün istifadə edilən ifadədir.  Ona görə də kainatda baş verən hadisədən, məsələn, qalaktikaların bir-birinə qarşı cazibə qüvvəsindən danışarkən qalaktikaların cazibə qüvvəsinə istinad etmək düzgün deyil.  Qravitasiya planetimizin səthində xüsusi cazibə qüvvəsidir.

Formalaşması:

Radioaktiv tarixləşdirmə kimi müxtəlif üsullarla edilən ölçmələrlə Günəş sistemində tapılan ən qədim materialın 4,568 milyard il yaşı olduğu müəyyən edilmişdir.  Yer planetinin əmələ gəlməsi prosesi ilə bağlı aparılan ölçmələr və hesablamalar göstərir ki, onun ibtidai forması 4,54±0,4 milyard il əvvəl formalaşmışdır.  Bu tarixin Günəş sisteminin yaşına çox yaxın olması bütövlükdə sistemin formalaşması ilə bağlıdır.

Öz cazibə qüvvəsi ilə dağılan qaz və toz buludları bucaq momentumunun saxlanması səbəbindən ölçüləri azaldıqca daha sürətli fırlanmağa başlayır.  Fırlanma sürəti artdıqca disk əmələ gəlir.  Günəş bu diskin mərkəzində formalaşacaq və planetlər diskin keçdiyi müstəvidə müəyyən fasilələrlə formalaşacaq.  Dumanlıq nəzəriyyəsinə görə, buradakı qaz və toz zamanla toplanır və bu gün planet adlandırdığımız strukturların əmələ gəlməsinə üstünlük verir.  Hesablamalara görə, Yerin əmələ gəlməsi bu prosesdə (ibtidai formada) 70-100 milyon il çəkməlidir.

Yer planetinin peyki olan Ayın yaşının ölçülməsi onun da təxminən 4,5 milyard il yaşının olduğunu göstərir.  Bu, Ayın meydana gəlməsi ilə bağlı xüsusi bir fərziyyəni dəstəkləyir.  Bu fərziyyəyə görə, Yerin təxminən 10%-i kütləsi olan Theia göy cisminin Marsın ölçülərində toqquşması nəticəsində Yerdən qopan materiallar Ayı əmələ gətirib.

Yer planeti haqqinda maraqli melumatlar

✅ Yer planeti Günəşə ən yaxın üçüncü planetdir.

✅ Yer Kosmosdan mavi rəngdə görünür.

✅ Yer atmosferi 78% azot, digər qazlar və 21% oksigendən ibarətdir.

✅ Yer orbitini sutkada 23 saat 56 dəqiqə 4 saniyəyə tamamlayır.

✅ O, Günəş ətrafında dövrünü 365 gün, 5 saat, 48 dəqiqə və 46 saniyəyə tamamlayır.

✅ Yer elə bir quruluşa malikdir ki, o, qütblərdən batıq və ekvatordan qabarıq olur.

✅ Yerin yeganə peyki Aydır.

✅ Yer planetinin fırlanması hər əsrdə təxminən 17 ms yavaşlayır.

Yer planetinin Günəşdən orta məsafəsi 150 milyon kilometrdir.  Digər planetlərin Günəşdən uzaqlığını asanlıqla ifadə etmək üçün Günəşlə Yer arasındakı məsafə 1 astronomik vahid (AU) olaraq təyin edilmişdir.  Beləliklə, kilometrlərlə böyük rəqəmlərdən istifadə etmək əvəzinə, Yer planetindən Günəşə qədər olan məsafəni ifadə edən astronomik vahiddən istifadə etmək daha praktikdir.

4.6/5 - (80 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button