Orta Təhsil

1 ci qrup ixtisaslar

1-ci qrup tamamilə texniki yönümlü qrupdur. Əsasını Fizika, Kimya və Riyaziyyat fənləri təşkil edir. Dəqiq fənlərə və yaxud texnologiyaya marağınız varsa 1 ci qrupa sənəd verə bilərsiniz. 1 ci qrupda ixtisasların keçid balıda digər ixtisaslara nisbətən yüksək, çətin olmur.

1-ci qrup ixtisaslar haqqında məlumat

1-ci qrup üzrə ən yaxşı ixtisaslar aşağıdakılardır:

 • İnformasiya texnologiyaları

Həm bugünün həm də gələcəyin ən təlabatlı ixtisaaıdır. İxtisası bitirib həm proqramlaşdırma həm də “Data analtikası”, ” Süni intellekt (AI – Aritificial Intelligence)”, oyun yaratmaq və s. bu tip sahələrə yönəlmək olar.

 • Memarlıq

Hər zaman öz təlabatını qorumaqla ön plana çıxan bu ixtisas sizə həm daxili, həm də xarici dizayn sahəsində peşəkar olmaq şansı verir. Əl qabiliyyətiniz və memarlığa marağınız varaa ixtisas tam sizə görədir.

 • Kompüter elmləri

Adı ” Kompüter mühəndisliyi”  və ya ” İnformasiya texnologiyaları” ilə birhə hallanan ixtisas həm oxşarlığı həm də spesifikliyi ilə fərqlənir.

 • Neft – qaz mühəndisliyi

1 ci qrupun prestejli ixtisasları arasında yer alan bu ixtisas özü də müxtəlif qollara ayrılır. İxtisas neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı, həm də neft və qaz əməliyyatlara marağı olanlar üçündür.

 • Sistem mühəndisliyi

Sistem mühəndisliyi ixtisasında siz müasir kompüter – informasiya sistemlərinin proqramlaşdırılması, layihələndirməsi, robot texnikası və komplekslərinin proqramlaşdırılması və s bacarıqlara yiyələnə bilərsiniz. Həmçinin ixtisas IT və bu tipli ixtisaslarla oxşarlıq təşkil edir.

 • Uçuş mühəndisliyi

Pilot olmaq istəyənlər ixtisası seçə bilərlər. Gələcəyinə heç bir şübhə olmayan, tələbləridə çox olan özünəməxsus bir ixtisasdır.

 •  Kimya mühəndisliyi

Kimya mühəndisliyi ixtisasına yiyələnərək siz həyatın bütün sahələrinə xitab edən bir peşə sahibi olacaqsınız. Qida məhsullarının tərkibi, gündəlik istifadə etdiyimiz, enerji, geyim mallarının tərkibi və s bu ixtisasdan aslıdır.

 •  Sənaye mühəndisliyi

İxtisas insan, maliyyə, bilik, informasiya, avadanlıq, enerji, material bə proses kimi tərkib hissəsələrdən ibarət sistemi yaratmaq, tətbiq və inkişaf etdirməklə məşğul olan mühəndisliyin sahəsidir. Həmçinin sizə prototiplərin yaradılması, satılması maraqlıdırsa ixtisası seçə bilərsiniz.

1-ci qrupa daxil edilən yeni ixtisaslar aşağıdakılardır :

 • Aerokosmik mühəndislik
 • -Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 • -Geometika və geodeziya mühəndisliyi
 • -Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 • -Komunikasiya sistemləri mühəndisliyi
 • -Mühəndis fizikası, Nəqliyyat mühəndisliyi
 • -Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi
 • -Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi
 • -Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə

1 ci qrup ixtisaslar və ballari 2022

Bakı Dövlət Universitet

 • Fizika müəllimliyi Ə 368.0 (368.0)
 • Fizika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 373.4 (373.4)
 • İnformatika müəllimliyi Ə 280.5 (290.1)
 • Riyaziyyat müəllimliyi Ə 505.5 (505.5)
 • Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 605.5 (605.5)
 • Fizika Ə 50.7 (250.7)
 • Fizika (tədris ingilis dilində) Ə 319.1 (319.1)
 • Geologiya Ə 200.0 (201.9)
 • Kompüter elmləri Ə 427.4 (427.4)
 • Kompüter elmləri Q 250.0 (468.8)
 • Subbakalavrlar üzrə 77.2 (-)
 • Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 560.3 (560.3)
 • Mexanika Ə 256.0 (256.0)
 • Riyaziyyat Ə 310.2 (310.2)
 • Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) Ə 395.5 (395.5)
 • Geologiya və geofizika mühəndisliyi Ə 200.0 (230.8)
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (57.5)
 • Geologiya və geofizika mühəndisliyi Q 200.0 (309.1)
 • Subbakalavrlar üzrə 67.0 (67.0)
 • Geologiya və geofizika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (238.0)
 • Geomatika və geodeziya mühəndisliyi Ə 200.0 (220.8)
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Geomatika və geodeziya mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (66.4)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 468.3 (468.3)
 • Kimya mühəndisliyi Ə 370.9 (370.9)
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 270.9 (270.9)
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 244.1 (244.1)
 • Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ə 294.2 (294.2)
 • Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Q 244.9 (256.7)
 • Fizika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0 (403.8)
 • İnformatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0 (300.1)
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Riyaziyyat müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0 ( – )
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0 (356.5)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

 • Geologiya Ə 200.0 (211.2)
 • Kompüter elmləri Ə 503.6 (503.6)
 • Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 605.9 (605.9)
 • Cihaz mühəndisliyi Ə 226.2 (226.2)
 • Cihaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 268.1 (268.1)
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 260.6 (262.1)
 • Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 293.4 (295.9) Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 279.7 (279.7)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 344.2 (344.2)
 • Energetika mühəndisliyi Ə 261.0 (261.0)
 • Energetika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 371.4 (371.4)
 • Geologiya və geofizika mühəndisliyi Ə 200.0 (205.7)
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (59.0)
 • Geologiya və geofizika mühəndisliyi Ə 200.0 (237.4)
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 263.4 (263.4)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 529.5 (529.5)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) Ə 620.9 (620.9)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 475.2 (475.2)
 • İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 611.4 (611.4)
 • İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 641.4 (641.4)
 • İnşaat mühəndisliyi Ə 200.0 (271.0)
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (266.1)
 • Kimya mühəndisliyi Ə 242.2 (357.2)
 • Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 514.8 (514.8)
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 465.8 (465.8)
 • Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 594.7 (594.7)
 • Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 609.3 (609.3)
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 322.6 (322.6)
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 346.6 (346.6)
 • Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (200.3)
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (65.4)
 • Materiallar mühəndisliyi Ə 200.0 (213.6)
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (59.4)
 • Materiallar mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (220.1)
 • Mədən mühəndisliyi Ə 200.0 (209.9)
 • Mexanika mühəndisliyi Ə 227.1 (227.1)
 • Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 340.7 (340.7)
 • Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi Ə 322.3 (322.3)
 • Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 415.4 (415.4)
 • Mühəndis frikası Ə 200.0 (204.9)
 • Neft- qaz mühəndisliyi Ə 387.1 (387.1)
 • Neft- qaz mühəndisliyi Q 200.0 (312.2)
 • Subbakalavrlar üzrə 78.2 (78.4)
 • Neft- qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 552.9 (552.9)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 420.6 (420.6)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 568.8 (568.8)
 • Qida mühəndisliyi Ə 273.3 (273.3)
 • Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi Ə 244.1 (273.1)
 • Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 330.4 (330.4)
 • Sənaye mühəndisliyi Ə 305.4 (305.4)
 • Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 416.5 (416.5)

Azərbaycan Texniki Universiteti

 • Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi Ə 200.0 (213.4)
 • Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi Ə 216.8 (216.8)
 • Optotexnika mühəndisliyi Ə 200.0 (216.0)
 • Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi Ə 200.0 (221.6)
 • Silah və silah sistemləri mühəndisliyi Ə 272.4 (272.4)
 • Kompüter elmləri Ə 295.3 (416.7)
 • Aerokosmik mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
 • Cihaz mühəndisliyi Ə 200.0 (208.1) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (59.3)
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 247.4 (247.9)
 • Ekologiya mühəndisliyi Q 234.1 (243.8)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0 (242.6) Subbakalavrlar üzrə 67.5 ( – )
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 84.2 ( – )
 • Energetika mühəndisliyi Ə 200.0 (204.3) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (91.3)
 • Energetika mühəndisliyi Q 200.0 (275.0) Subbakalavrlar üzrə 82.8 (91.1)
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 200.0 (257.8)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 291.3 (412.2)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 364.9 (364.9)
 • İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (312.9)
 • Kimya mühəndisliyi Ə 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 354.5 (354.5)
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0 (267.1) Subbakalavrlar üzrə 73.8 ( – )
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 90.1 ( – )
 • Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (204.7) Subbakalavrlar üzrə 57.5 (65.2)
 • Maşın mühəndisliyi Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 88.4 (88.4)
 • Materiallar mühəndisliyi Ə 200.0 (208.9) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (58.4)
 • Mədən mühəndisliyi Ə 200.0 (254.7) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (66.1)
 • Metallurgiya mühəndisliyi Ə 200.0 (206.8) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (63.0)
 • Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 (207.3) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (69.9)
 • Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi Ə 200.0 (299.3)
 • Mühəndis fizikası Ə 200.0 (204.0)
 • Nəqliyyat mühəndisliyi Ə 200.0 (201.9) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (70.9)
 • Nəqliyyat mühəndisliyi Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 90.1 (90.1)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200.0 (343.5) Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Qida mühəndisliyi Ə 200.0 (248.7) Subbakalavrlar üzrə 64.3 ( – )
 • Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi Ə 200.0 (273.8) Subbakalavrlar üzrə 67.6 ( – )
 • Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 85.3 ( – )
 • Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 296.1 (298.7)
 • Sənaye mühəndisliyi Ə 231.1 (231.1)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 242.8 (243.0)
 • Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 268.3 (272.3)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0 (242.2) Subbakalavrlar üzrə 70.3 ( – )
 • Geomatika və geodeziya mühəndisliyi Ə 200.0 (212.3) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (69.3)
 • Geomatika və geodeziya mühəndisliyi Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (67.7)
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 200.0 (257.9)
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (260.8)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 390.6 (390.6)
 • İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (327.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 91.6 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 444.2 (444.2)
 • İnşaat mühəndisliyi Ə 200.0 (261.5)
 • İnşaat mühəndisliyi Q 200.0 (476.5) Subbakalavrlar üzrə 75.1 ( – )
 • İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 388.0 (388.0)
 • İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 299.4 (299.4)
 • Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi Ə 200.0 (200.1)
  • Subbakalavrlar üzrə 73.3 ( – )
 • Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 75.9 (94.8)
 • Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 309.4 (309.4)
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0 (267.3)
  • Subbakalavrlar üzrə 91.0 ( – )
 • Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (209.9)
 • üzrə 51.0 (65.4)
 • Materiallar mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (59.1)
 • Meliorasiya mühəndisliyi Ə 234.9 (235.3)
 • Meliorasiya mühəndisliyi Q 227.4 ( – )
 • Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 (228.3)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (70.1)
 • Neft- qaz mühəndisliyi Ə 207.1 (213.6)
 • Nəqliyyat mühəndisliyi Ə 200.0 (207.4)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (,2.8)
 • Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Ə 200.0 (216.7′
  • Subbakalavrlar üzrə 64.4 (69.6)
 • Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Q 200.0 (227.4)
  • Subbakalavrlar üzrə 88.5 (88.5)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200.0 (344.3)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Şəhərsalma Ə 200.0 (233.1)
 • Sənaye mühəndisliyi Ə 223.9 (223.9)
 • Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ə 267.8 (267.8)
 • *Memarlıq Ə 215.1 (280.5)
 • * Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 470.0 (470.0)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 • Fizika müəllimliyi Ə 320.5 (360.1)
 • İnformatika müəllimliyi Ə 200.0 (290.2)
  • Subbakalavrlar üzrə 76.7 ( – )
 • Riyaziyyat müəllimliyi Ə 421.1 (421.1)
 • Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 482.2 (482.2)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 451.6 (451.6)
 • Texnologiya müəllimliyi Ə 233.7 (236.7)
 • Fizika müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə 200.0 ( – )
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə 200.0 (351.7)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Şəki filialı) Ə 200.0 (347.7)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Fizika müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə 200.0 (431.2)
 • Riyaziyyat müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə 200.0 ( – )
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə 200.0 (363.4)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Riyaziyyat müəllimliyi (Quba filialı) Ə 200.0 (420.2)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Quba filialı) Ə 300.0 (349.0)

Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti

 • Kompüter elmləri Ə 469.9 (470.5)
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 268.2 (268.2)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 306.0 (306.0)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 493.6 (493.6)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 469.1 (469.1)
 • İnformasiya texnologiyaları Q 230.2 (302.1)
 • Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi Ə 405.8 (405.8)
 • Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (209.9)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (68.3)
 • Materiallar mühəndisliyi Ə 200.0 (211.6)
  • Subbakalavrlar üzrə 59.0 (59.0)
 • Qida mühəndisliyi Ə 311.1 (311.1)
 • Qida mühəndisliyi Q 200.0 (271.1)
  • Subbakalavrlar üzrə 79.8 ( – )
 • Sənaye mühəndisliyi Ə 311.2 (311.2)
 • İnformasiya texnologiyaları (Zaqatala filialı) Ə 200.0 (302.5)
  • Subbakalavrlar üzrə 63.7 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları (Zaqatala filialı) Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 83.1 ( – )

Bakı Mühəndislik Universiteti

 • Fizika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) 200.0 (365.7)
 • Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) 284.9 (406.0)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 447.6 (447.6)
 • Kompüter elmləri Ə 424.9 (424.9)
 • Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 544.3 (544.3)
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 241.8 (258.6)
 • Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) 257.1 (309.8)
 • Elektrik və elektronika münəndisliyi Ə 255.8 (255.8)
 • Energetika mühəndisliyi Ə 200.0 (210.6)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (94.1)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 462.1 (462.1)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 492.0 (492.0)
 • İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 572.5 (572.5)
 • İnşaat mühəndisliyi Ə 200.0 (261.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) 200.0 (274.5)
 • Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (360.7)
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 464.5 (464.5)
 • Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 558.4 (558.4)
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0 (271.2)
  • Subbakalavrlar üzrə 85.5 ( – )
 • Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (208.2)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (65.3)
 • Memarlıq Ə 283.4 (285.6)
 • Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 (228.9)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (70.1)
 • Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Ə 200.0 (303.8)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (70.1)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 403.4 (403.4) mühəndisliyi
 • Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 200.0 (278.9) mühəndisliyi
  • Subbakalavrlar üzrə 66.7 ( – )
 • Şəhərsalma Ə 200.0 (218.9)
 • Sənaye mühəndisliyi Ə 223.1 (223.1)
 • Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (254.9)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

 • Kompüter elmləri Ə 623.6 (623.6)

”ADA” Universiteti

 • Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 537.1
 • Riyaziyyat (tədris ingilis dinna ) Ə 400.0
 • İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 511.7
 • Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 408.4

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

 • Memarlıq Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 88.0 ( – )

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

 • Qida mühəndisliyi Ə 200.0 (252.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 63.9 ( – )

Milli Aviasiya Akademiyası

 • Aerokosmik mühəndislik Ə 200.0 (270.4)
 • Aerokosmik mühəndislik (tədris ingilis dilində) Ə 331.8 (331.8)
 • Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 276.3 (344.2)
 • Cihaz mühəndisliyi Ə 317.3 (317.3)
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 268.5 (270.1)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 305.1 (305.1)
 • Energetika mühəndisliyi Ə 271.7 (271.7)
 • Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili (tədris ingilis dilində) Ə 302.4 (391.7)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 434.4 (434.4)
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 461.1 (461.1)
 • Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 409.2 (409.2)
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 373.7 (373.7)
 • Mühəndis fizikası Ə 248.1 (248.1)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 401.6 (401.6)
 • Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi Ə 334.7 (334.7)
 • Uçuş mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)Ə 432.4 (432.4)

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

 • Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi Ə 227.6 (368.9)
 • Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 452.9 (452.9)
 • Elektrik və elekt犀利士 ronika mühəndisliyi Ə 295.4 (295.4)
 • Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi Ə 284.4 (304.2)
 • Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 329.7 (329.7)
 • Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi Ə 200.0 (329.7)
  • Subbakalavrlar üzrə 83.9 ( – )

Bakı Ali Neft Məktəbi

 • İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) Ə 682.7 (682.7)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) Ə 646.5
 • Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 655.7 (655.7)
 • Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 400.0
 • Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 675.1 (675.1)
 • Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 570.3
 • Neft- qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 645.6 (645.6)
 • Neft- qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 400.0
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 664.9 (664.9)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 548.7

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

 • İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 549.9 (549.9)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 517.8 (517.8)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

 • Fizika müəllimliyi Ə 200.0 (369.5)
 • Riyaziyyat müəllimliyi Ə 200.0 (572.1)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 350.7 (350.7)
 • Texnologiya müəllimliyi Ə 209.1 (243.5)
 • Fizika Ə 267.1 (267.1)
 • Riyaziyyat Ə 250.0 (266.8)
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 220.5 (264.0)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0 (266.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 72.6 ( – )
 • Energetika mühəndisliyi Ə 200.0 (236.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Energetika mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 73.3 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 347.5 (347.5)
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 372.1 (372.1)
 • Meliorasiya mühəndisliyi Ə 210.8 (232.5)
 • Nəqliyyat mühəndisliyi (sahələr üzrə) Ə 200.0 (220.3)
  • Subbakalavrlar üzrə 83.0 (84.7)
 • Nəqliyyat mühəndisliyi (sahələr üzrə) Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 87.6 (87.6)
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 237.1 (237.1)
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 197.0 (197.0)
 • Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ə 217.6 (273.9)
 • * Memarlıq Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

 • İnformatika müəllimliyi Ə 200.0 (302.8)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Texnologiya müəllimliyi Ə 196.5 ( – )

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)

 • Aqromühəndislik Ə 222.9 (222.9)
 • Aqromühəndislik Ə 218.7 (218.7)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0 (245.6)
  • Subbakalavrlar üzrə 77.6 ( – )
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Q 200.0 (248.9)
  • Subbakalavrlar üzrə 80.6 ( – )
 • Energetika mühəndisliyi Ə 200.0 (201.5)
  • Subbakalavrlar üzrə 92.2 (92.2)
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (308.2)
  • Subbakalavrlar üzrə 58.8 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 305.5 (305.5)
 • Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (275.5)
  • Subbakalavrlar üzrə 71.5 (71.9)
 • Meliorasiya mühəndisliyi Ə 229.4 (229.4)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
 • Qida mühəndisliyi Ə 200.0 (248.2)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Aqronomluq Ə 235.2 (235.2)
 • Aqronomluq Q 213.7 (213.7)
 • Aqronomluq Ə 222.4 (222.4)
 • Aqronomluq (tədris ingilis dilində) Ə 229.9 (229.r)
 • Balıqçılıq Ə 200.1 (200.1)
 • Meşəçilik Ə 206.0 (206.0)
 • Şərabçılıq Ə 212.2 (212.2)
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 224.0 (224.0)
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 217.4 (217.4)
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya (tədris ingilis dilində) Ə 230.5 (230.5)
 • Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ə 254.6 (254.6)
 • Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Q 150.0 (263.1)
 • Zoomühəndislik Q 204.0 (204.0)
 • Zoomühəndislik Ə 203.1 (203.1)

Gəncə Dövlət Universiteti

 • Fizika müəllimliyi Ə 200.0 (360.4)
 • İnformatika müəllimliyi Ə 200.0 (291.1)
 • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Riyaziyyat müəllimliyi Ə 200.0 (417.6)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 304.4 (347.5)
 • Texnologiya müəllimliyi Ə 216.7 (222.0)
 • Kompüter elmləri Ə 250.0 (464.8)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 228.5 ( – )

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)

 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 213.3 (272.1)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (329.7)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 (282.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 74.3 ( – )
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 75.8 ( – )
 • Metallurgiya mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
 • Mühəndis fizikası Ə 200.0 (254.2)
 • Nəqliyyat mühəndisliyi Ə 200.0 (201.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 61.5 (71.3)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
 • Qida mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Qida mühəndisliyi Q 200.0 (259.8)
  • Subbakalavrlar üzrə 70.1 ( – )
 • Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi Ə 200.0 (275.7)
  • Subbakalavrlar üzrə 71.8 ( – )
 • Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 81.5 ( – )
 • Sənaye mühəndisliyi Ə 200.0 (217.3)
 • Şərabçılıq Ə 195.2 (201.4)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

 • Fizika müəllimliyi Ə 200.0 ( – )
 • Riyaziyyat müəllimliyi Ə 200.0 (414.1)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 218.2 (348.1)
 • Fizika Ə 250.0 (255.7)
 • Riyaziyyat Ə 250.0 (260.4)
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 235.0 (236.1)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0 (243.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 66.9 ( – )
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 81.8 ( – )
 • Energetika mühəndisliyi Ə 200.0 (214.8)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Energetika mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 78.9 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (299.6)
  • Subbakalavrlar üzrə 81.0 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 90.4 ( – )
 • Kimya mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Kimya mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 71.5 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 (274.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 85.8 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 91.6 ( – )
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 76.2 ( – )
 • Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 66.5 (70.3)
 • Mühəndis fizikası Ə 200.0 ( – )
 • Neft- qaz mühəndisliyi Ə 200.0 (259.4)
  • Subbakalavrlar üzrə 65.3 (71.6)
 • Neft- qaz mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 74.3 (74.3)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 75.9 ( – )

Mingəçevir Dövlət Universiteti

 • Riyaziyyat müəllimliyi Ə 200.0 (407.2)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 200.0 (348.4)
  • Subbakalavrlar üzrə 61.2 ( – )
 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 217.1 (279.7)
 • Energetika mühəndisliyi Ə 200.0 (236.8)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Energetika mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 77.6 (94.3)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (294.2)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Nəqliyyat mühəndisliyi Ə 200.0 (231.2)
  • Subbakalavrlar üzrə 67.9 (71.0)
 • Nəqliyyat mühəndisliyi Q 200.0 (221.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 87.4 (87.4)
 • Sənaye mühəndisliyi Ə 200.0 (200.1)

Lənkəran Dövlət Universiteti

 • Fizika müəllimliyi Ə 200.0 (373.7)
 • Riyaziyyat müəllimliyi Ə 200.0 (440.0)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 200.0 (348.6)
  • Subbakalavrlar üzrə 68.6 ( – )
 • Texnologiya müəllimliyi Ə 209.8 (219.8)
 • Aqromühəndislik Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 (62.4)
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (306.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 68.8 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 82.1 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 (277.6)
  • Subbakalavrlar üzrə 78.4 ( – )
 • Qida mühəndisliyi Ə 200.0 (294.8)
 • Aqronomluq Ə 204.2 (204.2)
 • Aqronomluq Q 199.2 (199.2)
 • Meşəçilik Ə 193.4 (193.4)
 • Meşəçilik Q 191.7 (191.7)
 • Şərabçılıq Ə 191.1 (191.1)
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 214.5 (214.5)
 • Zoomühəndislik Ə 196.7 (196.7)

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

 • Ekologiya mühəndisliyi Ə 226.3 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 78.4 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 83.3 ( – )
 • Qida mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Qida mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 66.9 ( – )
 • Sənaye mühəndisliyi Ə 200.0 (234.3)
 • Şərabçılıq Ə 218.9 (218.9)
 • Şərabçılıq Q 211.0 (211.0)

“Azərbaycan” Universiteti

 • İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (301.5)
  • Subbakalavrlar üzrə 69.2 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 (281.7)
  • Subbakalavrlar üzrə 81.8 ( – )

Qərbi Kaspi Universiteti

 • Cihaz mühəndisliyi Ə 200.0 (451.3)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 65.1 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (302.6)
  • Subbakalavrlar üzrə 74.6 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 (278.6)
  • Subbakalavrlar üzrə 79.3 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 (354.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 86.3 ( – )
 • Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )
 • Meşəçilik Ə 235.8 (235.8)
 • Meşəçilik Q 221.1 (221.1)

Xəzər Universiteti

 • Fizika müəllimliyi Ə 200.0 (364.6)
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 395.4 (395.4)
 • Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 478.9 (478.9)
 • Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (299.4)
  • Subbakalavrlar üzrə 63.0 ( – )
 • İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (289.7)
 • Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 236.7 (358.1)
 • Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 431.7 (431.7)
 • Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (282.2)
 • Neft- qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (341.2)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • Rdiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (276.1)
  • Subbakalavrlar üzrə 65.3 ( – )

Baki Avrasiya Universiteti

 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 66.9 ( – )

Bakı Qızlar Universiteti

 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 200.0 (363.4)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )

“Odlar Yurdu” Universiteti

 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (335.7)
  • Subbakalavrlar üzrə 68.2 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 (346.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 83.6 ( – )

Bakı Biznes Universiteti

 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (297.4)
  • Subbakalavrlar üzrə 65.2 ( – )

“Naxçıvan” Universiteti (Naxçıvan şəhəri)

 • İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (305.0)
  • Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
 • İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 ( – )
  • Subbakalavrlar üzrə 75.6 ( – )
 • Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 (276.8)
  • Subbakalavrlar üzrə 75.3 ( – )
4.2/5 - (154 votes)
Back to top button