Orta Təhsil

5 ci qrup ixtisaslar

5 ci qrup son illər yeni yaradılan bir ixtisas qrupudur. 5 ci qrupa əsasən qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisaslar aiddir.

  V ixtisas qrupu üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün tam orta ( 11 illik) təhsil səviyyəsini əvvəlki illərdə və ya xarici ölkələrdə bitirən abituriyentlər buraxılış imtahanı keçirilən qaydada qəbul imtahanı verirlər. Müsabiqədə bu imtahandan əldə etdikləri nəticələrinə əsasən iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikasında tam orta təhsil səviyyəsini cari ildə bitirən abituriyentlər qəbul imtahanında iştirak etmirlər. Onlar müsabiqədə buraxılış imtahanın nəticələrinə əsasən iştirak edirlər.

5 – ci qrup ixtisaslar aşağıdakılardır

 1. Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq ( qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) müəllimliyi
 2. Dizayn  (tədris Azərbaycan və ingilis dilində)
 3. Musiqi müəllimliyi (fortepiano, qarmon, tar,saz, kamança, qanun, violin, klarnet, balaban, nağara, vokal)
 4. Təsviri İncəsənət müəllimliyi
 5. İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violençel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, faqot, tuba, qoboy, valtorna, zərb alətləri, caz sənəti (fortepiano, kontrabas, saksafon, truba, zərb alətləri)).
 6. Solo oxuma
 7. Dirijorluq ( xor dirijorluğu, opera-simfonik orkestr dirijorluğu, nəfəs alətləri orkestrinin dirijorluğu)
 8. Bəstəkarlıq
 9. Musiqişünaslıq
 10. Estrada sənəti
 11. Xalq çalğı alətləri ifaçılığı ( tar, kamança, qanun, nağara, qarmon saz, balaban, tütək, zurna, ney)
 12. Aktyor sənəti
 13. Dekorativ sənət
 14. Rejissorluq
 15. Operator sənəti
 16. Rəngarlıq
 17. Qrafika
 18. Heykəltaraşlıq
 19. Rəqs müəllimliyi
 20. Xoreoqrafiya sənəti ( klassik rəqs)
 21. Xoreoqrafiya sənəti ( baletmeyster)
 22. Xoreoqrafiya sənəti ( modern rəqs)
 23. Bədən tərbiyəsi və idman
 24. Məşqçi ( idman növü üzrə)

5 ci qrupa daxil edilən yeni ixtisaslar aşağıdakılardır :

 • Populyar musiqi və caz ifaçılığı ( sahələr üzrə)
 • Vokal sənəti ( sahələr üzrə)

Tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları aşağıdakı 5 istiqamətə daxildir.

 • Təsviri sənət
 • Musiqi sənəti
 • Memarlıq və dizayn
 • Teatr, kino və xoreoqrafiya sənətləri
 • Bədən tərbiyəsi və idman
4.1/5 - (184 votes)
Back to top button