Kimdir?

Hikmət Ziya haqqında məlumat

Şair həmçinin tərcüməçi olan Hikmət Ziya 1929-cu il mayın 13-də Azərbaycanın Şəki şəhərində anadan olmuşdur. O, Azərbaycan ədəbiyyatının ən müasir şair və yazıçılarından biridir. O, 20-ci əsrin əvvəllərindən ortasına qədər olan dövrün ən nüfuzlu simalarından biri kimi tanınır. Şair olmasının yanı sıra, ictimai fəaliyyət göstərmiş, mədəniyyət və təhsil sahəsində də önəmli rol oynamışdır.

Hikmet Ziya haqqinda melumat

Hikmət Ziya, Azərbaycan milli mədəniyyətinin inkişafında dəyərli töhfələrdən biridir. Onun əsərləri, milli məsələləri, insan psixologiyasını, sevgi və təbii güc məsələlərini əhatə edir. Əsərlərində sadə və bədii dili ilə oxucunu cəlb edən, həm də düşündürən incə fikirlər ifadə olunur.

Hikmət Ziya, Azərbaycan dilində geniş əməkdaşlığa malikdir. Onun əsərləri həm də Azərbaycan ədəbiyyatının mükəmməlliyyətinin ən aydın nümunələrindən biridir. Şairin həyatı və yaradıcılığı, onun dövrünün ictimai və mədəniyyət mühitində necə fəaliyyət göstərdiyini aydın göstərir.

Əfəndiyev Hikmət Ziya oğlu Azərbaycanın Bakı şəhərində 1995-ci il avqustun 2-də dünyasını dəyişmişdir.

Yaradıcılığı

” 1952-ci ildə “Azərbaycan pioneri” qəzetində çap edilən Qoqola” adlı ilk şeiri ilə ədəbi yaradıcılığa başlamışdır. Dana sonra isə dövri mətbuatda vaxtaşırı çıxış edir. Eyni zamanda “Atamın hədiyyəsi” (1957), “Bahar gözəldir, ya qış?” (1959), ilk satirik şeirləridir. “Milçək ürəyi” (1960) kitabları Hikmət Əfəndiyev imzası ilə çap olunmuşdur. “Sınaq”, “Ekiz qardaşlar” pyesləri tamaşaya qoyulmuşdur.

“Mozalan” satirik kino-jurnalı bədii şurasının, Ümumittifaq uşaq və gənclər ədəbiyyatı şurasının, “Azərbaycan pioneri” və “Literaturnıy Azerbaydjan” jurnalı redaksiya heyətinin üzvüdür.

Hikmət Ziya, Azərbaycan ədəbiyyatının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrün siması olmuş, özünəməxsus yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatının qədim əsərləri arasında mövqeyi qorumağı bacarmış bir şairdir. Onun əsərləri, həm də bugünkü nəslə milli və mənəvi dəyərlərin necə öyrədilməsi və yaşadılması gerektiyini öyrədən bir bədii miras kimi qalıb.

O, Azərbaycanın 20-ci əsrdəki ən böyük şairlərindən biri kimi tanınır. Əsasən, onun əsərləri milli məsələlər, sevgi, təbiət və insanın iç dünyası ilə bağlıdır. Hikmət Ziya, əsərlərində sadə, anlaşıqlı dil istifadə edərək oxucuların ruhunu dərinliklərinə çəkən incə fikirləri ifadə edir. O, Azərbaycan ədəbiyyatının zirvələrindən biridir və onun əsərləri hələ də geniş oxucu auditoriyası tərəfindən qiymətləndirilir.

Hikmət Ziya’nın əsərləri, Azərbaycan ədəbiyyatının incəsənəti və zənginliyinin ən gözəl nümunələrindən biridir. Şairin əsərləri, milli məsələlərə, insan psixologiyasına, sevgi və təbiət məsələlərinə dair dərin məlumatlar əks etdirir. Onun əsərlərində sadə və yalın bir dil istifadə edilir, amma bu dilin arxasında incə bir fikir və həssas bir düşüncə gizlidir. Hikmət. Hikmət Ziya, əsərlərində insanın ruh dünyasını, möhkəm dəyərlərini və həyatın mənasını derinlikləri ilə tədqiq edir. Şairin əsərləri həm də tarixi və mədəni dəyərlərimizi qorumaq və onlara diqqət çəkmək üçün də bir səs və təravət nişanəsidir. Hikmət Ziya’nın əsərləri, Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli hazinələrindən biri olaraq qalır və oxucuları onun fikirləri ilə hər daim bəzədilir.

Əsərləri 

 • Atamın hədiyyəsi. 
 • Bahar gözəldir, ya qış? 
 • Milçək ürəyi.
 • Şeirlər və təmsillər. 
 • Ulduzların söhbəti. 
 • Qısa təmsillər. 
 • Xatirə.
 • Tülkü arayışında. 
 • Buludlar. 
 • Mənim dovşanım. 
 • Qısqanc qarışqa. 
 • Günəş və ləkələr. 
 • Leylək yuvası. 
 • Mənim misralarım. 
 • Qardaşlar ovda.
 • Qərib cinlər diyarında. 
 • Təmsillər. Bakı: 
 • İlin balaları.
 • Qardaşlığın qüdrəti
 • Təmsillər.
 • Ömrümün payı.
 • Vətənim mənim. 
 • Seçilmiş əsərləri. 
 • Kərgədan və Qarışqa.
Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Back to top button