İnşalar

Develer haqqinda melumat

Develer haqqinda melumat saytımızda təqdim olunur. Azərbaycanda da bir zamanlar geniş istifadə olunan bu canlılar fərqli xüsusiyyətləri ilə digər heyvanlardan seçilirlər. Lakin hələ də bəzi Azərbaycan bölgələrində dəvələrin yetişdirildiyi məlumdur. Dəvələrdən ən çox şərqdə geniş istifadə olunur. Xüsusilə ərəb ölkələrində, səhralıq olan yerlərdə dəvələrdən minik vasitəsi kimi günümüzdə də istifadə edilir. Çünki bu canlılar uzun müddət susuzluğa dözə bilirlər.

Dəvə və onun xüsusiyyətləri

Dəvələrin xüsusiyyətlərinə nəzər saldıqda onların həddindən artıq istilərə kifayət qədər davamlı olduqlarını görə bilərik. Buna nail olmaq üçün ümumiyyətlə məməlilərdən fərqli olaraq ekstremal temperaturlarda bədən istiliyini 41 dərəcə Selsi səviyyəsində sabitləşdirir. Sərin havada bədən istiliyini yenidən 30 dərəcəyə endirir. Belə ki, 50 dərəcə Selsi kimi həddindən artıq temperaturda belə, qida və su olmadan 9-10 gün yaşaya bilir. Məşhur inancın əksinə olaraq, dəvələr hörgüc adlanan donqarlarda su deyil, yağ saxlayırlar. Dəvələrin dırnaqlarında genişlənən ayaq barmaqları kobud ərazilərdə onlara daha yaxşı tutunma qüvvəsi verir. Bu yolla dəvələr qısa məsafələrdə 65 km/saat, uzaq məsafələrdə isə 40 km/saat sürətə çata bilirlər.

Dəvə növləri

Pin on Deve

Camelus kimi də tanınan Afrikada 20 müxtəlif cins dəvə var. Bununla belə, onları tək və qoşa hündür dəvələr kimi iki yerə bölmək olar. Ümumiyyətlə, o, ilk əcdadlarından bəri çox təkamül dəyişikliyinə məruz qalmamışdır. Qədim dövrlərdə ümumiyyətlə aclıq və susuzluğa davamlı olduqları üçün insanlar, xüsusən də yük daşımalarında fəal istifadə edirdilər. Lakin inkişaf edən və dəyişən ehtiyaclar qarşısında dəvələrə olan tələbat azaldığından bu gün onların sayı xeyli azalmışdır. XX -ci əsrin əvvəllərində dəvəçilik Azərbaycanda geniş inkişaf etsə də günümüzdə 0.2-0.3 min baş arası olması qeyd edilir. Dəyişkən iqlim şəraitinə malik coğrafiyalarda tək və qoşa donqarlı dəvələr digər iki növdən qat-qat davamlı olduqları üçün çoxaldılır və hibridlər kimi istifadə edilir.

Dəvələrdə Ovçuluq və Bəslənmə

Dəvə növlərinə nəzər saldıqda onların ot yeyən olduğunu görmək olar. Onlar ümumiyyətlə digər heyvanlara nisbətən daha az yeməyə və suya ehtiyac duyurlar. Qida ehtiyacını tikanlı bitkilər və quru otla ödəyə bilir. Çox çətin şərtlərdə, lazım gələrsə, donqarlarındakı yağlardan istifadə edərək qida ehtiyacını qarşılaya bilir. Döşəklərdə yığılan piy onların pəhrizindən və cinsindən asılı olaraq 700-900 kiloqrama çata bilər. Sağlam dəvənin donqarları qabaqdan baxanda düz və düz görünür. Ancaq dəvələr bu yağları ekstremal şəraitdə istifadə etdikdə, donqarların həcmi azalmağa və uclarından asılmağa başlayır. Dəvələr belə bəslənir və dəvə üçün ovlanır.

Dəvələrdə çoxalma və cütləşmə

Dəvələrdə çoxalma və dəvələrdə cütləşmə məsələsi varsa, digər məməlilərdə olduğu kimi dəvələr də doğuşla çoxalırlar. Ancaq cütləşmə dövrlərində normal olaraq itaətkar bir heyvan olan dəvələr bu dövrdə çox qəzəblənir və çox təhlükəli hərəkətlər nümayiş etdirirlər. Cütləşmə zamanı dəvələr tüpürə, dişləyə və ya təpikləyə bilər. Bundan əlavə, dromedary erkək dəvələr cütləşmə dövründə yanaqlarının kənarından yumruq böyüklüyündə qırmızı, hava ilə dolu selikli kisə əmələ gətirir. Buna östrus kisəsi deyilir.

Dəvələrin tarixinə nəzər saldığımız zaman dəvələrin eramızdan əvvəl 5000-ci ildən atlarla birlikdə əhliləşdirildiyi görünür. İlk dövrlərdə Misirdə öküzün yerinə dəvələrin əhliləşdirilməsi, əldə edilən məlumatlara görə mal-qara, keçi və qoyun kimi heyvanlardan çox gecdir.

Dəvə Həyatı

Dəvələrin həyatı irqinə və yaşayış şəraitinə görə dəyişsə də orta ömrlərinin 40-50 il olması bildirilir. Çox dəyişkən iqlim xüsusiyyətlərinə malik coğrafiyalarda daha dayanıqlı olduqları üçün hibrid (tək və başlı dəvələr tərəfindən yetişdirilmiş) növlərə üstünlük verilir.

DƏVƏLƏR HAQQINDA MARAQLI MƏLUMATLAR

Bakıya gəlib dəvə udmaq istəyir » SportFM.Az - İdman xəbərləri

Dəvələr donqarlarında piy saxlaya bilirlər: Dəvələrin ən fərqli xüsusiyyətlərindən biri də kürəklərindəki donqarlarındakı yağ sayəsində xüsusilə qıtlıq dövründə qidalarını burada təmin edə bilmələridir. Bu xüsusiyyət yalnız dəvələrdə olur.

Uzun ayaqları və yumşaq ayaqları sayəsində ən çətin səthlərdə belə rahat yeriyə bilirlər: Dəvələrin ən fərqli xüsusiyyətlərindən biri də ayaqları yumşaq və ayaqları kifayət qədər uzun olduğu üçün qar və qum üzərində rahat yeriyə bilmələridir.

Onların ecazkar şəkildə 3 qoruyucu kiprikləri var: Dəvələrin ən fərqli xüsusiyyətlərindən biri də hər iki gözündə 3 qoruyucu kirpik olmasıdır. Bu qoruyucu kirpiklər sayəsində səhrada baş verə biləcək səhra fırtınalarına qarşı qeyri-adi qorunma təmin edilir.

Qulaqları çox tüklüdür: Dəvələrin qulaqları çox tüklüdür. Bu tüklər dəvələrin qulaqlarını səhra tufanlarından qorumaqda mühüm rol oynayır.

Lazım olduqda bağlana bilən burun dəlikləri var: Dəvələrin xüsusiyyətlərindən biri də lazım olduqda bağlana bilən burun dəliklərinin olmasıdır. Xüsusilə fırtınalarda burun içinin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün burun dəlikləri mükəmməl şəkildə bağlanır. Onların qeyri-adi qoxu hissi də var. Səhrada kilometrlərlə uzaqda olan obyektləri asanlıqla qoxuya bilirlər.

Parçalar kürəyini örtən tüklərdən əldə edilir: Qeyd etmək istərdik ki, dəvələrin, xüsusən də belindəki tüklər kifayət qədər yumşaqdır. Buna görə də dəvələrin belindəki tüklərdən yumşaq parçalar alınaraq satışa çıxarılır.

Yerdə dincəlirlər: Dəvələrin ən fərqli xüsusiyyətlərindən biri də dincələn zaman yerə yıxılmalarıdır. Dəvələr yorulanda dərhal yerə yıxılır və bir qədər dincəldikdən sonra yenidən ayağa qalxırlar.

Onların tükləri kifayət qədər qalındır: Dəvələrin tükləri dərilərindən qat-qat qalındır. Qalın kürkləri sayəsində ən isti və ən soyuq hava kütlələrinə çətinlik çəkmədən dözə bilirlər.

Donqarları sayəsində susuzluğa dözürlər: Yuxarıda qeyd etdik ki, dəvələrin belindəki donqarlar onların qidalanmasında həyati əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd etmək istərdik ki, onların donqarları dəvələrə 3 həftə susuzluğa tab gətirə bilir. Dəvələr donqarları sayəsində qıtlıq zamanı yarana biləcək susuzluq probleminə minimum 3 həftə tab gətirə bilirlər.

Uzun ayaqları sayəsində metr hündürlüyündə olan yarpaqları asanlıqla yeyə bilirlər: Bayaq qeyd etmişdik ki, dəvələrin uzun ayaqları var və bu səbəbdən olduqca rahat hərəkət edə bilirlər. Bundan əlavə, uzun ayaqları sayəsində 3 metr hündürlüyündə yarpaqları çətinlik çəkmədən yeyə bilirlər. Dəvələrin ayaqları isə təkcə səhra ərazisinə deyil, həm də dağlıq ərazi şəraitinə asanlıqla uyğunlaşa bilir.

Dəvələrin digər bilinməyən xüsusiyyətləri hansılardır?

Məqaləmizin əsas mövzusu olan dəvələrin xüsusiyyətləri haqqında sizə məlumat verdikdən sonra indi də dəvələrin digər xüsusiyyətləri haqqında məlumatı sizə təqdim edək. Dəvələrin bəzi naməlum xüsusiyyətləri vardır.Məlum xüsusiyyətləri bunlardır;

Dəvə südü inək südündən 3 qat daha faydalıdır: Araşdırmalar göstərib ki, dəvə südü inək südündən belə daha faydalıdır. Süddə olan C vitamini inək südündəki C vitaminindən 3 dəfə çoxdur.

Dəvələrin 3 göz qapağı var: Dəvələrin bilinməyən xüsusiyyətlərindən biri də gözlərində 3 göz qapağı olmasıdır. Bu xüsusiyyət sayəsində gözlər fırtına, külək və baş verə biləcək digər mənfiliklərdən qorunur.

Quma toxunan kimi ayaqlarının altı yayılır: Dəvələrin ayaqlarının çox yumşaq bir quruluşa malik olduğunu qeyd etdik. Buna görə də ayağının yumşaqlığına görə qumla təmasda olduğu andan yayıldığı başqa bir xüsusiyyətdir. Bu sayədə qumda batmaq və ya sürüşmək kimi mənfi halların qarşısı alınır.

Ayaqlarının gücü sayəsində çox yeriyə bilirlər: Dəvələrin ayaqlarının kifayət qədər güclü olduğunu qeyd etdikdən sonra, güclü ayaqları sayəsində hər gün ən az 55-60 kilometr məsafə qət edə bildiklərini qeyd etmək istərdik. . Ən isti səhra şəraitində belə, dəvələr güclü ayaqları sayəsində yorulmadan ən az 60 km gedə bilirlər.

Göründüyü kimi, dəvələrin də bəzi bilinməyən xüsusiyyətləri var. Dəvələrin bilinməyən xüsusiyyətləri haqqında sizə məlumat verdikdən sonra dəvələrin hansı xüsusiyyətlərdən ibarət olması ilə bağlı yazımızı tamamlayırıq. Ümid edirik ki, bununla bağlı faydalı məlumatlar vermişik.

4.7/5 - (58 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button