Nədir?

Dirijor sözünün mənası

Bu gün həyatın axarını saxlamaq üçün peşəkar qruplara ehtiyac var.  Dirijorun, xüsusən də bədii sahədəki vəzifələri maraq doğurur.  Dirijor (maestro) nədir?  Bütün detalları sizin üçün topladıq.

Dirijor sozunun menasi

Dirijor fransız sözü olub mənası-  diriger — idarə etmək, yönəltmək, başçılıq etmək deməkdir.

Orkestr dirijoru bəstəkarların əsərlərini oxuyan və şərh edən orkestri təşkil etmək və idarə etmək bacarığına və biliyinə malik olan musiqi sənətkarıdır.

Orkestrin dirijoru dəyənək adlanan nazik və kiçik çubuqla orkestri təşkil edən musiqiçilər qrupuna müəyyən səlahiyyətlə rəhbərlik edir.  O, ifa olunacaq əsərin təfsir üslubunu müəyyənləşdirir, orkestrdəki hər bir musiqiçiyə lazım bildiyi ritm və nüansları tətbiq edir.  Dirijor musiqi əsərini müxtəlif tonallıq düymələrində (sol düymə, fa düyməsi, do düyməsi) oxumağı bilir.  Orkestrini idarə edərkən o, dirijor adlanan partituradan istifadə edir və bu partiturada simli, zərbli və ya nəfəsli alətlər olsun, bütün alətlərin partituraları var.  Az sayda ifaçı ilə rəqs və ya caz orkestrinə rəhbərlik edən dirijorun vəzifəsi nisbətən yüngüldür.

 Dirijor musiqi qrupuna və ya xora rəhbərlik edir və gözəl əsərlərin ifasını təmin edir.  Eyni zamanda bir çox musiqiçilərin yaratdığı bu ifaçılıq kollektivləri öz musiqi quruluşlarına uyğun olaraq konsertlər təşkil edirlər.

 Orkestrin dirijoru bu musiqiçilərdən ibarət xorun xüsusi proqramlarını müəyyənləşdirir və tədbir təqvimlərini yaradır.  Orkestr dirijoru həmin xorun çıxışlarında xorun yaxşı idarə olunmasını təmin edir.  Onlar da bütün məşqləri musiqiçilərlə planlaşdıraraq bunu idarə edirlər.  Bəzi hallarda dirijor qrupu öz aləti ilə müşayiət edə bilər.

1/5 - (1 vote)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button