Nədir?Sağlamlıq

Disleksiya nədir?

Oxumaq bəşər övladına xas bir bacarıqdır və bugünkü dünyada həyatı davam etdirmək üçün vacib bir bacarıqdır.  Odur ki, ibtidai təhsilin təməli oxumağı öyrətməklə başlayır.  Uşağın ibtidai məktəbdə oxumağı öyrənməsi ilə valideynlər və ümumilikdə cəmiyyətdə gələcək uğurları arasında əlaqə olduğu düşünülür.  Disleksiya, uşağın oxumağı öyrənərkən zehnində sözləri həll etməkdə problemin olmasıdır.

Sözün dekodlanması pozğunluğu, xüsusən mətni ucadan oxuyarkən dəqiqliyin və axıcılığın pisləşməsi ilə ifadə edilir.  Disleksiya cəmiyyətdə rast gəlinən və insanlar arasında öyrənmə əlilliyi kimi tanınan nadir xəstəliklərdən biridir.  Bununla belə, disleksiya öyrənmə qüsuru deyil, məlum olanın əksinə olaraq öyrənmə pozuqluğudur və zehni gerilik ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

1890-cı illərdə kəşf edilən bu xəstəlik insanlar üzərində edilən müayinələrdə nitq fərqliliyi və yaddaş zəifliyi aşkar edildiyi üçün ön plana çıxdı.  Disleksiyanın tezliyi populyasiyalarda fərqli olsa da, ABŞ-da aparılan son araşdırmada ABŞ əhalisinin 5%-15%-nin bu xəstəliyə tutulduğu müəyyən edilmişdir.

Disleksiya nədir?

Disleksiya insanın oxuma və yazma funksiyalarına mənfi təsir göstərən nevroloji bir hadisədir.  Sözləri əmələ gətirən və sözlərin hansı səslərdən ibarət olduğu simvolları beynin qavrayışı ilə bağlı problem kimi ifadə etmək olar.

Disleksiyası olan insanlar ümumiyyətlə ağıllı və çalışqan olmaqla ön plana çıxırlar.  Lakin disleksiyası olan xəstələrin beyni sözləri fərqli şəkildə emal etdiyi üçün bu, sözlərin deşifrə edilməsini, hərf və rəqəmləri  tanınmasını çətinləşdirir.  Bu səbəbdən ibtidai sinif yaşlarında olan xəstələr ətrafdakı insanlar tərəfindən yetərincə başa düşülmədikləri üçün cəmiyyət tərəfindən nəzərə alınmamaq problemi ilə üzləşə bilərlər.

Disleksiyanın əlamətləri hansılardır?

Disleksiya həm böyüklər, həm də uşaqlara təsir edə bilən bir problemdir.  Qeyd olunan simptomlar yaşa və bu problemin dərəcəsinə görə dəyişə bilər.  Ümumiyyətlə, sözün mənşəyi olan hərflər və sözün nitqə keçməsi ilə bağlı əlamətlər ümumi hesab olunur.  Disleksiyanın oxu problemi kimi ümumi tanınması onun ibtidai təhsildə savad təhsili zamanı həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.

Məktəbəqədər təhsil dövründə, uşaq 1-2 yaşında olduqda, disleksiyanın varlığını göstərən əlamətlər ola bilər, buna görə diqqətli olmaq lazımdır.  Xüsusilə 15 ayını tamamlamış, lakin hələ ilk sözünü deməmiş uşaqlarda və 2 yaşına qədər ilk cümləsini qura bilməyən uşaqlarda gələcəkdə disleksiyanın aşkarlanma riski yüksək hesab edilir.  Lakin unutmaq olmaz ki, bu vəziyyət heç də cəmiyyətin bütün üzvlərinə aid deyil.

5 yaşdan kiçik uşaqlarda disleksiyanın olduğunu göstərən bir sıra əlamətlər olur:

 • Əlifbadakı hərfləri öyrənmək və yadda saxlamaqda çətinlik çəkir
 •  Özünə qulluq ilə bağlı sözləri öyrənməkdə çətinlik
 •  Öz adını təşkil edən hərfləri tanımaqda çətinlik çəkir
 •  Gənclər kimi oxşar sözləri danışmaq və ya tələffüz etməkdə çətinlik çəkirlər
 •  laylalarda və digər folklor mətnlərində  qafiyəni qavramaq qabiliyyətinin olmaması
 • Oxuma sürətiNİN normal göstəricilərdən yavaş olması
 • Yazı yazmada hərflərin unudulması
 • Yazı yazma bacarıqlarında pozuntu
 • Yazma qaydalarına riayət etmədə çətinlik
 • Yazmada olduğu kimi oxuyarkən də hərflərin unudulması
 • Oxuduğu kəlimənin yerinə fərqli kəlimənin deyilməsi
 • Oxuma ve yazmada çətinlik çəkməsi
 • P, D və B kimi hərflərin qarışdırılması
 • 2, 9, 6 və 3 kimi rəqəmlərin tərs yazılması
 • Bir-birinə bənzəyən 6 və 9, 2 və 5, 3 və 8 kimi rəqəmlərin qarışdırılması
 • Oxunan mətnin başa düşməkdə çətinlik çəkmə
 • Oxunan mətnin başa salınmasında çətinlik çəkmə
 • Sırayla sayma, əlifba, günlər və aylar kimi ardıcıllıqların əzbərlənməsində çətinlik çəkmə
 • Rənglərin qarışdırılması
 • Sağ və sol yönlərin öyrənilməsində çətinlik yaşanması
 • İnsanlarla ünsiyyət qurmada və özü haqqında danışmada çətinlik
 • Toplama, çıxma, vurma, bölmə kimi sadə riyazi əməllərdə çətinlik çəkmə
 • Sadə motor hərəkətlərdə çətinlik
 • Məktəb fobiyası

Disleksiyanın müalicəsi necədir ?

Disleksiya xəstənin həyatı boyu davam edəcək bir vəziyyət olduğundan müalicə deyil, xəstəliyin səbəb olduğu problemlərlə əlaqədar alına biləcək tədbirlərlə müalicə planlaşdırılır.  Çünki bir çox başqa xəstəliklərdən fərqli olaraq disleksiyanın müalicəsi heç bir dərman və ya cərrahi əməliyyatla mümkün deyil.

Xəstəliyin əlamətlərinin başa düşülməsinin başlanğıcı ibtidai məktəb dövrlərinə təsadüf etdiyi üçün diaqnoz qoyulan kimi uşaq xüsusi təhsil almalıdır.  Uşaqda əqli gerilik olmadığı üçün fərdiləşdirilmiş təhsil uşağı asanlıqla yaşıdları ilə eyni səviyyəyə gətirəcək.  Ancaq disleksiya diaqnozu qoyulan uşağın təhsili həm də xüsusi təhsil alan müəllimlər tərəfindən verilməlidir.

Bundan əlavə, zaman-zaman disleksiyası olan uşağa da terapevt lazımdır.  Yaşıdları ilə müqayisədə fərqli xasiyyətə malik olduğu üçün yaşıdlarına uyğunlaşmaqda çətinlik çəkir.  Eyni zamanda məktəbdə terapevt və tərbiyəçi ahənglə işləməlidir.  Bu şəxslər üçün tədris mühiti birdən çox duyğuya xitab edən şəkildə təşkil edilməlidir.  Beləliklə, fərd öz zəif hissindəki əskikliyi başqa bir güclü hisslə tamamlayacaq.

5/5 - (1 vote)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button