Təhsil Xəbərləri

Elan nece yazilir

Elan nece yazilir sualınızın cavabını saytımızda tapa bilərsiniz. Artıq internet dövründəyik. Buna görə də insanlar onlayn şəkildə alış-veriş etməyə daha çox üstünlük verirlər. Bu da sahibkarları hərəkətə keçirir. Elan saytlarına üz tutaraq məhsullarını bu saytlar vasitəsilə satışa çıxarırlar.

Əgər siz öz məhsulunuzu hər hansı bir elan saytında satışa çıxarırlarsa, bəzi tövsiyyələrə qulaq verməlisiniz.

  1. Reklam başlığı diqqət çəkici şəkildə olmalı,
  2. Düzgün sözlər seçilərək konkret fikir irəli sürülməli,
  3. Bazarda həmin məhsula tələb olmalı yaxud siz o tələbi yaratmalısınız.
  4. Qiymətləri daha münasib seçməlisiniz.

Unutmayın ki, reklamın başlığı reklamın ən vacib hissəsi hesab olunur.

Misal üçün satış üçün bir avtomobiliniz var. Onu satmaq istəyirsiniz. Bu zaman avtomobilinizin markasına uyğun açar sözləri tapmalısınız. Google kimi saytlarda maşının markasını yazaraq ən çox axtarılan sözü tapıb reklam başlığına ö sözü yazmalısınız.

Əgər siz başlıqda avtomobilin markasını yazmış olsanız, o elan digərlərinin içərisində itib baytacaqdır.  Əgər maşının ilini də markanın yanına qeyd etsəniz o zaman reklamınız daha çox diqqət çəkəcəkdir. Həmin ildə istehsal olunan avtomobili satın almaq istəyənlər, dərhal sizinlə əlaqə yaradacaq.

Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Back to top button