Coğrafiya

Günəş haqqında məlumat 

Günəş Günəş sistemi adlanan ulduz sisteminin mərkəzində yerləşən ulduzdur. Günəş, demək olar ki, mükəmməl bir kürə,Yerdəki həyat üçün ən böyük enerji mənbəyidir.

Bəşəriyyət tarixi boyu Günəş həm sitayiş edilən, həm də qorxulan astronomik bir cisim olmuşdur. Bu, olduqca normaldır, çünki əcdadlarımız adi səviyyədə Günəşin Yerdəki həyat üçün vacib komponentlərə malik olduğunu bilirdilər. Bir çox miflərlə bağlı olan Günəşi yunanlar “Helios”, romalılar isə “Sol” adlandırırdılar. Günəş sisteminin ingiliscə adı olan “Günəş sistemi” adı bu Sol sözündən gəlir.

Gunes haqqinda melumat 

Günəş işığının verdiyi enerji olmasa, bitki örtüyü inkişaf edə bilməyəcək və nəticədə heyvanların qida mənbələri olmayacaqdı. Bu gün Günəşin həyat üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bilirik; Amma əcdadlarımız sağ qalmaq üçün çox vaxt Günəşin hüzuruna sığınıblar. İş o yerə çatıb ki, onlar onu “böyük xilaskar” və “müdafiəçi” kimi görən çoxlu miflər yaradıb, hekayələr danışıblar.

Elmi biliklərin artması ilə bəşəriyyət Yerin Günəş Sistemi kimi tanıdığımız daha böyük strukturun yalnız kiçik bir hissəsi olduğunu başa düşdü. Öyrəndi ki, Günəş sistemindəki başqa planet və cisimlərdə həyat olmasa da (bildiyimiz qədər), Günəş onlara da təsir edir.

Günəşin böyüklüyü nə qədərdir? 

4,5 milyard ildir işıq saçan Günəş sıx qaz qarışığından ibarətdir. Nəhəng cazibə qüvvəsi sayəsində o, təkcə helium və hidrogeni bir arada tutmur, həm də planetləri öz orbitində müəyyən orbitdə saxlamaq üçün kifayət qədər gücə malikdir.

Günəşin bilinən ən böyük ulduz növü olan qırmızı nəhənglərlə müqayisədə çox böyük olmadığı, lakin ən kiçik ulduz növü olan qırmızı cırtdanlarla müqayisədə olduqca böyük olduğu düşünülür. Qısaca qeyd edək ki, Günəş kainatdakı ən böyük ulduz növü olmasa da, ulduzların böyük əksəriyyətindən daha böyükdür. Bu keyfiyyətlərə malik olan Günəş universal standartlara görə sadəcə köhnə, orta ulduzdur.

Günəş sistemindəki digər cisimlərlə müqayisədə Günəş sisteminin kütləsinin 99,86%-ni təşkil edən Günəşin diametri 1,4 milyon kilometrdir. Yerin diametrindən 110 dəfə böyük olan Günəş Yerin həcminin 1 milyon mislinə bərabər həcmə malikdir. Başqa sözlə, Günəşin içərisinə təxminən 962.000 Yer sığdırmaq mümkündür.

Günəşin 99%-dən çoxu hidrogen və heliumdan ibarətdir, lakin kiçik miqdarda daha böyük elementləri tapmaq da mümkündür. Aşağıdakı siyahıda birinci faiz nisbətləri atom nömrəsinə görə, ikinci faiz isə kütləyə görə nisbətləri verir:

 • Hidrogen: 91,2% / 71%
 •  Helium: 8,7% / 27,1%
 •  Oksigen: 0,078% / 0,97%
 •  Karbon: 0,043% / 0,4%
 •  Azot: 0,0088% / 0,096%
 •  Silikon: 0,0045% / 0,099%
 •  Maqnezium: 0,0038% / 0,076%
 •  Neon: 0,0035% / 0,058%
 •  Dəmir: 0,003% / 0,14%
 •  Kükürd: 0,0015% / 0,04%

Göründüyü kimi, daha çox kütləyə (daha çox atom nömrəsinə) malik olan atomlar, əslində sayca az olsalar da, Günəşin kütləcə daha böyük bir hissəsini təşkil edə bilərlər. Ancaq Günəşin mahiyyətcə hidrogen və heliumdan ibarət olduğunu söyləmək səhv olmaz. Çünki Günəşin öz üzərinə çökməsinə mane olan şey Günəşdəki hidrogenin birləşmə reaksiyası ilə heliuma çevrilməsi və bu prosesdə ayrılan enerjidir.  Buna görə hidrogenin “Günəşin yanacağı” olduğu deyilir. Bu yanacaq tükəndikdə Günəş də öləcək və daha böyük elementlər meydana gətirmək üçün ətrafa material səpələyəcək. Bunun 4-5 milyard ildən sonra olacağı gözlənilir.

Günəş çox böyükdür. Çox çox çox böyük!  Amma həm də o qədər kiçikdir, balacadır… Düşünün bizim üçün dünya nə qədər böyükdür.  Hal-hazırda 600 kilometr uzaqlıqdakı bir yerə çatmaq üçün 5-6 saat sürmək lazımdır. Okean qitəsini ziyarət etmək üçün təyyarə ilə 10-15 saat səyahət etmək lazımdır. Halbuki bizi isidən və həyatın əsas mənbəyi olan Günəş bu “nəhəng” Yerdən kütləcə 333000 dəfə, həcmcə isə 1,304 milyon dəfə böyükdür! Yəni Günəşimizin içərisinə 1.304.000 Yer sığdırmaq mümkündür. Yer Günəşdəki orta ölçülü qara nöqtə ilə təxminən eyni ölçüdədir. Hətta adi bir gündə Günəşdə bu qara nöqtələrin təxminən 100-150-ni görmək mümkündür. Günəş çox böyükdür. Halbuki Günəş Kainatdakı bir çox digər göy cisimləri ilə müqayisədə kiçikdir, nöqtə ölçüsündə, heç nə yoxdur. Bunlara misal olaraq ulduz VV Cephei A.  HD 208816 kimi tanınan bu ikili ulduz sistemi Yerdən 5000 işıq ili uzaqlıqda yerləşir. Beləliklə, ora işıq sürəti ilə çatmaq istəsəniz, Yerdəki bir müşahidəçiyə görə səyahətiniz 5000 il çəkərdi. Bu qırmızı super nəhəngin radiusu Günəşimizin radiusundan 1050-1900 dəfə böyükdür.

Günəş nə qədər uzaqdır?

Günəşi Yer üçün xüsusi edən, aralarındakı yaxın məsafədir. Aralarındakı məsafə bu qədər yaxın olmasaydı, həyat olmazdı.

Günəşlə Yer arasındakı məsafə 149.000.000 kilometrdir. Yerin elliptik orbitdə Günəş ətrafında fırlanması səbəbindən bu məsafə 147 ilə 152 milyon kilometr arasında dəyişir.

Əslində Günəşin gecə gördüyümüz digər ulduzlardan heç bir fərqi yoxdur. Günəşi vacib edən odur ki, Yerlə digər ulduzlar arasındakı məsafə işıq ili ilə ölçüldüyü halda, onunla Günəş arasındakı məsafə cəmi 8 işıq dəqiqəsinə uyğun gəlir. Yəni Günəşdən gələn şüalar Yerə təxminən 8 dəqiqə 20 saniyəyə çatır!

Günəş necə işləyir?

Yuxarıda qeyd olunan məsafəyə baxmayaraq;  Dünyanın və bizim ehtiyacımız olan işıq və istiliyi davamlı olaraq təmin edən Günəş adi gözlə baxıldığında göz problemlərinə səbəb ola bilər. Bunun səbəbi, yaydığı enerjinin böyüklüyüdür: Günəş saniyədə 1 trilyon meqaton bombaya bərabər enerji buraxır!

Rəsmi qeydlərdə Günəş; Temperaturu, dalğa uzunluqları və yaydığı işıq spektri kimi xüsusiyyətləri qiymətləndirərək G2 tipli ulduz kimi təsnif edildi. Günəş Süd Yolu Qalaktikasında eyni maddə və komponentlərdən ibarət milyardlarla G2 tipli ulduzdan yalnız biridir. Süd Yolu Qalaktikasının mərkəzində saniyədə 220 kilometr sürətlə hərəkət edən Günəş mərkəzdən 24.000 – 26.000 işıq ili uzaqdadır. Başqa sözlə, Günəşdən gələn fotonlar təxminən 25.000 il ərzində qalaktikamızın mərkəzinə çata bilər.  Günəşin Süd Yolu Qalaktikasının mərkəzi ətrafında orbitini tamamlaması üçün tələb olunan vaxt təxminən 225-250 milyon ildir.

Günəş bərk cisim olmadığı üçün onun müxtəlif hissələri Yer kimi qayalı planetlərdə baş verənlərdən fərqli olaraq fərqli sürətlə fırlanır: Ekvatorda fırlanma sürəti 25,4 gün olduğu halda, qütblərə yaxın hissələr təxminən hər 36 gündə bir fırlanmanı tamamlayır. Qayıdış vaxtı fərqləri Günəşin içərisinə yayılır, lakin Günəşin nüvəsi özünü bərk cisim kimi aparır. 

Günəşin təbəqələri

Qazdan ibarət bir quruluş olan Günəşin üç daxili və xarici bölgəsi var:

 • Nüvə: Günəşin mərkəzidir.  O, nüvənin radiusunun 25%-ni əhatə edir.  Temperatur: ~10.000.000 Kelvin
 • Radiasiya zonası: nüvəni əhatə edən bu təbəqə radiusun 45%-ni əhatə edir.  Temperatur: ~8.000.000 Kelvin
 • Konvektiv zona: Günəşin daxili təbəqələrinin ən kənar hissəsində yerləşir və radiusun qalan 30%-ni əhatə edir. Temperatur: ~500,000 Kelvin

Günəş atmosferi də üç hissədən ibarətdir:

 • Fotosfer: Günəş atmosferinin ən daxili bölgəsini təşkil edir və görə bildiyimiz yeganə bölgədir. Temperatur: ~6,000 Kelvin
 • Xromosfer: Fotosfer və Korona arasındakı bölgədir.  O, fotosferdən daha istidir.  Temperatur: ~4,000-400,000 Kelvin
 • Corona və ya Crown (Corona): Ən kənar bölgə olsa da, ən isti bölgədir. O, xromosferdən bir neçə milyon kilometr məsafəyə qədər uzana bilir.  Temperatur: ~1,000,000 Kelvin

Nüvə:

Nüvə Günəş radiusunun 25% radiusuna malikdir. Günəşin yeganə bərk təbəqəsidir. Öz çəkisi sayəsində böyük təzyiqə səbəb olur və səthə qalxdıqca bu təzyiq azalır. Nüvədəki temperatur 15 milyon Kelvindən yüksəkdir. Təzyiq təxminən 250 milyard atmosferdir.

Günəşin bəzən “yandığı” deyilsə də; Bu “yandırma” odun yandırmaqdan fərqlidir.  Günəş nəhəng nüvə reaktorudur. Təzyiq və yüksək temperatur səbəbiylə meydana gələn nüvə birləşmə reaksiyaları böyük enerji buraxır.  Günəşin enerjisi (386 milyard MeqaVatt) bu nüvə birləşmə reaksiyaları nəticəsində əmələ gəlir.

Əsas temperaturu 4 milyon Kelvindən yüksək olan ulduzlar nüvə birləşmə reaksiyalarına məruz qala bilər. Yer kürəsində yüksək enerji əldə etmək üçün nüvə birləşmə reaksiyalarını idarəli şəkildə həyata keçirmək üçün araşdırmalar davam edir.

Günəşdə saniyədə 700.000.000 ton hidrogen və 695.000.000 ton helium heliuma çevrilir.  Bundan əlavə, qamma şüaları vasitəsilə çox böyük enerji yayılır. Bu şüalar Günəşin səthinə çatdıqda görünən işıq dalğa uzunluğuna çatır.  Səyahətlərinin son 20%-də enerji radiasiya deyil, konveksiya cərəyanları vasitəsilə nəql olunur.

Günəşdə Helium-4 (4He) atomunu və enerjini buraxmaq üçün iki atomun birləşməsi müəyyən bir ardıcıllıqla baş verir (mötərizədəki nisbətlər reaksiyanın istehsal olunan enerjidəki payını göstərir):

 1. İki proton birləşərək deyterium atomu (bir neytron və bir proton olan hidrogen izotopu), pozitron (elektronla eyni kütlə və əks yüklü atomaltı hissəcik) və neytrino (elektrik yükü 0 hərəkət edən neytrinolar) əmələ gətirir. işıq sürətinə yaxın sürətlə) yaradır. (10,4%)
 2.  Proton və deyterium atomu birləşərək 3He (iki proton, bir neytron) atomu və qamma şüalarını əmələ gətirir. (39,5%)
 3.  İki helium-3, 4He (iki proton, iki neytron) və iki sərbəst protonu birləşdirərək əmələ gəlir. (39,3%)
 4.  Helium-3 və 4He atomunun birləşməsi nəticəsində berilyum-7 (4 proton, 3 neytron) və qamma şüaları ayrılır.  (10,8%)

Yaranan 4He atomunun kütləsi ilkin iki hidrogen atomunun kütləsindən daha yüngüldür.  Eynşteyn bu kütlə fərqinin enerjiyə çevrildiyini E=mc2 nəzəriyyəsi ilə izah edib. Bu enerji kosmosa müxtəlif işıq formalarında yayılır: ultrabənövşəyi işıq, rentgen şüası, görünən işıq, infraqırmızı şüalar, mikrodalğalı və radio dalğaları.

Bundan əlavə, Günəş günəş küləkləri vasitəsilə neytrinolar və protonlar da daxil olmaqla enerjili hissəciklər buraxır. Bu enerji Yerə dəydikdə təkcə planetimizi qızdırmır, həm də həyat üçün lazım olan enerjini təmin edir. Yerimiz öz atmosferi sayəsində günəş küləklərinin və Günəşin yaratdığı radiasiyanın zərərli təsirlərini böyük ölçüdə azaldır;  lakin bunlar hələ də səth canlılarına zərər verə bilər. Buna görə də Günəşdən qorunmaq vacibdir.

Radiativ və konvektiv zona

Söhbət günəş nüvəsindən getdiyi üçün səthə yaxınlaşaq.

Radiasiya zonası konvektiv zona ilə nüvə arasındadır və Günəş radiusunun 45%-i qədər böyük bir bölgəni əhatə edir. Bu bölgədə nüvədən gələn enerji fotonlar və işıq vahidləri vasitəsilə xaricə aparılır.

Foton əmələ gəldikdən sonra qaz molekulu tərəfindən udulana qədər təxminən 1 mikron (1×10-6 metr) məsafə qət edir. Absorbsiyadan sonra qızdırılan qaz molekulu eyni dalğa uzunluğunda fərqli bir fotonu buraxır. Bu foton 1 mikron hərəkət etdikdən sonra başqa bir qaz molekulu tərəfindən udulur. Bu dövrə bu şəkildə davam edir. Hər bir foton səthə çatmazdan əvvəl təxminən 1025 dəfə udma və emissiya keçir.

Radiasiya zonasını izləyən konvektiv zona Günəş radiusunun qalan 30%-ni təşkil edir. Bu sahə konveksiya cərəyanlarının yaranan enerjini səthə daşıdığı bölgədir.

Konveksiya cərəyanı qızdırılan qazların yüksəlməsinə və soyuq qazların enməsinə verilən addır. Konveksiya cərəyanları da fotonları səthə daşımağa kömək edir. Üstəlik, konvektiv bölgədə foton nəqli radiasiya bölgəsinə nisbətən daha sürətli baş verir.  Nüvədən qalxan və səthə çıxmağa çalışan hər bir fotonun səyahəti təxminən 100-200 min il çəkir. 

Günəş Atmosferi

Günəş atmosferi fotosfer, xromosfer və tac təbəqələrindən ibarətdir.

Fotosfer

Bu, Günəş atmosferinin ən daxili bölgəsidir və görə bildiyimiz yeganə bölgədir. “Günəş səthi” deyildikdə, gündəlik dildə fotosferanın adı çəkilir. Bu təbəqənin qalınlığı 100 kilometrdir və orta temperaturu 5800 Kelvindir.  700 min kilometr olan Günəşin diametri ilə müqayisədə çox nazik təbəqədən danışırıq.

Fotosferdə meydana gələn və temperaturu cəmi 3800 Kelvin olan günəş ləkələri uzaqdan baxıldığında digər səthlərdən daha tünd görünür;  çünki digər səthlərdən daha soyuqdur. Bu ləkələr 50.000 kilometrə qədər böyük ölçülərə çata bilər. Günəş ləkələri Günəşin maqnit sahəsi ilə mürəkkəb, zəif başa düşülən qarşılıqlı təsirlər nəticəsində əmələ gəlir. Günəşin mərkəzinə nəzər salındıqda bəzi bölgələrin daha soyuq olduğu müşahidə edilir.

Xromosfer

Fotosferdən təxminən 2000 kilometr uzaqlığa çata bilən bu bölgənin temperaturu 6000°C-dən 20.000°C-yə yüksələ bilər. Tam Günəş tutulmaları zamanı Günəşin qırmızı görünməsinin səbəbi hidrogen atomunun bu bölgədə yüksək temperaturda qırmızımtıl işıq saçmasıdır. Xromosferin yüksək temperaturunun fotosferdən qaynaqlandığı düşünülür.

Tac

Son təbəqə olan tac təbəqəsi yalnız tam günəş tutulmaları zamanı müşahidə edilə bilər. Orta temperaturu 2 milyon Kelvin dərəcə olan Korona təbəqəsinin niyə bu qədər isti olduğu barədə qəti məlumatımız olmasa da, bu vəziyyətdə Günəşin maqnit sahəsinin təsirli olduğu düşünülür.

Tac dəlikləri adlanan parlaq (isti) və qaranlıq (soyuq) bölgələrə malikdir. Ümumiyyətlə günəşin səthindən daha soyuq və daha az sıx bir bölgədir. Bu dəliklər günəş dövrünün istənilən anında aktivləşə bilsələr də, bu barədə bir azdan bəhs edəcəyik, onlar daha çox dövrün aşağı səviyyələri azaldıqda görünür. Günəş küləklərinin bu dəliklərdən kosmosa yayıldığı düşünülür.

Teleskopla aparılan təfərrüatlı araşdırmalarda Günəşin Yerə təsir edə biləcək bir neçə xüsusiyyəti müşahidə edilə bilər.

Tac halqa

Tac üzükləri Günəşin səthindən yuxarı görünən parlaq, əyri, qövsvari strukturlardır. Bu parıltıların əmələ gəlməsi isti plazma quruluşu ilə bağlıdır. Elektrik yüklü plazma quruluşu güclü maqnit sahəsinin təsiri altında bu qıvrımlar boyunca axır, tac ilmələrinin formasını əmələ gətirir.

Tac üzükləri bəzən günəş ləkələri ilə qarşılıqlı təsir göstərə bilər. Günəş ləkələri güclü maqnit sahələrində Günəşin səthindən fotosfer təbəqəsinə doğru yüksələn strukturlardır. Bu halqalar maqnit dəlikləri ilə günəş ləkələrinin yaratdığı əks yük arasında böyük qövslər əmələ gətirir. Onlar həddindən artıq ultrabənövşəyi işıqlarla çəkilmiş fotoşəkillərdə asanlıqla görünür.

Günəş dövrü nədir?

Günəş dövrü, hər 11 ildən bir elektrik yüklü, isti və nəhəng qaz topunun Günəşin qütb və cənub bölgələrinin yerdəyişməsidir. Bu dövrədə günəş ləkələrinin ən az olduğu vaxtlar günəş minimumu, ən çox olduğu vaxtlar isə günəş maksimumu adlanır. Günəş Dövrləri bəzən çox aktiv ola bilər və çox yüksək səviyyədə günəş ləkələrinə sahib ola bilər, digər dövrlərdə isə daha az aktiv ola bilər və günəş ləkələri az ola bilər.

Alimlər günəş dövrlərinin nə vaxt başladığı və bitdiyi barədə dəqiq məlumat əldə etmək və bu dövrlərin nə qədər güclü və təsirli ola biləcəyini proqnozlaşdırmaq üçün işlərini davam etdirirlər.  Onların nə qədər güclü olacağına dair məlumat olarsa, elm adamları radio rabitəsinin pozulmasının qarşısını ala və NASA peyklərinin və astronavtlarının təhlükəsizliyini dəstəkləyə bilərlər.

Günəş dövrləri ilə bağlı irəli sürülən iki fərziyyə aşağıdakılardır:

 1. Dəyişən fırlanmalara görə günəş daxili maqnit sahəsi xətlərinin kənara çıxması və əyilməsini yaşayır. Bükülmüş sahə səthi deşərək günəş ləkələri cütlərini yaradır. Sonra sahə xətləri bir-birindən ayrılır və günəş ləkələrinin aktivliyi azalır. Dövr bu şəkildə davam edir.
 2. Günəş daxilində qaz dövrləri şimal və cənub qütblərinin yaxınlığında başlayır və ekvatora doğru hərəkət edir. Bir-biri ilə təmasda olduqda ləkələr əmələ gətirir. Onlar ekvatora çatdıqda bir-birindən ayrılır və günəş ləkələri yox olur.

Günəş tutulmaları

Tam Günəş tutulmaları Günəş və Ay Yerdən eyni ölçüdə göründükdə baş verə bilər. Ayın Yer ətrafında orbitdə fırlanması Yerin Günəş ətrafında orbitdə hərəkəti ilə təxminən eyni müstəvidə baş verdiyi üçün bəzən Ay Yerlə Günəş arasında da tapıla bilər. Ay Günəşin yalnız müəyyən hissəsini əhatə etdikdə buna qismən Günəş tutulması, bütün Günəşi əhatə etdikdə isə tam Günəş tutulması deyilir.  Qismən günəş tutulmaları Yer kürəsinin bir çox yerində tez-tez müşahidə olunsa da, tam günəş tutulmalarını yalnız bir neçə kilometr məsafədən görmək mümkündür.

Günəş tutulmaları ildə bir və ya iki dəfə baş verir. Uzun illər eyni yerdə yaşayacaqsınızsa, hər on ildə bir neçə dəfə qismən günəş tutulması ilə qarşılaşa bilərsiniz.

Tam Günəş tutulmasını müşahidə etmək istəyən bəzi insanlar çox qısa məsafələrdə müşahidə olunduğu üçün müşahidə məqsədilə həmin bölgələrə səfər edirlər. Tutulmanı izləmək həqiqətən gözəl bir təcrübə olmalıdır, burada hətta ulduzlar tutulma baş verdiyi zaman qiymətli bir neçə dəqiqə ərzində görünə bilər. Günəş tutulması baş verdikdə, heyvanlar hava qaraldıqca yatmaq vaxtının gəldiyini düşünürlər. Tutulma sayəsində çılpaq gözlə müşahidə oluna bilən Korona təbəqəsi kimi gözəl detallarla müqayisədə səyahətin çətinlikləri bütün əhəmiyyətini itirir.

Günəşlə əlaqəli hadisələr

Günəş istilik və temperaturla yanaşı, aşağı sıxlıqlı yüklü hissəcikləri də (adətən proton və elektronlardan ibarətdir) buraxır. Günəş küləkləri adlanan bu rəqslər saniyədə 450 km sürətlə Günəş sisteminə nüfuz edir. Sürətlə yayıldılar.

Günəş küləkləri və günəş alovları nəticəsində yaranan daha yüksək enerji hissəciklərinin səpilməsi Yer üzərində elektrik transformatorlarından radio dalğalarına qədər geniş miqyaslı təsirlərə səbəb olur. Qütb və cənub işıqlarının meydana gəlməsinin səbəbi də budur. Auroralar (ingiliscə: “auroras”) şüalanma və hissəciklər Yerin maqnit sahəsinə çatdıqda əmələ gəlir. Şimal qütbündə baş verən işıqlar aurora borealis, cənub qütbündə meydana gələn işıqlar isə aurora australis adlanır.

Ulysses kosmik gəmisindən əldə edilən ən son məlumatların işığında deyirik ki, günəş dövrünün ən aşağı səviyyədə olduğu dövrlərdə qütb bölgələrindən çıxan günəş küləkləri ekvatorda yayılma sürətindən təxminən iki dəfə sürətlə axır. enliklər (saniyədə 750 kilometr).  Qütb bölgələrindən atılan günəş küləklərinin məzmununun da müxtəlif olduğu müşahidə edilir.  Günəş maksimumu zamanı günəş küləkləri orta sürətlə hərəkət edir. Günəş küləkləri də kometləri və hətta kosmik gəmiləri əhəmiyyətli təsirlərə məruz qoyur.

Külək, ACE və SOHO kosmik gəmiləri tərəfindən Yerdən 1,6 milyon kilometr uzaqlıqda, Günəşlə Yer arasındakı dinamik sabit baxış nöqtələrində davam edən araşdırmaların tamamlanmasıyla günəş küləkləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəyik.

Günəş ləkələri

Fotosfer qatında qaranlıq və soyuq olan günəş ləkələri görünür.  Bu “soyuq” bölgələrin temperaturu.Günəş ləkələrinə həmişə cüt-cüt rast gəlinir.  Günəşin daxili təbəqələrində qaz hərəkətləri nəticəsində yaranan maqnit sahəsi dalğaları Günəşin səthinin strukturunu pozur.

Günəşin maqnit sahəsi kifayət qədər böyükdür;  O qədər ki, Yerin maqnit sahəsinin 5000 qatına bərabərdir. Bu maqnit sahəsi o qədər güclü və mürəkkəbdir ki, heliosfer kimi də tanınan maqnitosfer Plutondan kənara çıxır.

Sahə xətləri bir günəş ləkəsini tərk edib digərinə daxil ola bilər. Günəşdə baş verən fəaliyyətlər və ya səthdəki günəş ləkələrinin sayı sabit deyil.  17-ci əsrin sonlarına doğru çox az günəş ləkəsinin müşahidə olunduğu bir dövr Maunder Minimum Dövrü adlanırdı.  Şimali Avropada bu anormal soyuqluq dövrü Mini Buz Dövrü adlanır.

Günəş atılması

Bəzən xromosferdə əmələ gələn qaz buludları günəş ləkəsindən ayrılır və maqnit sahəsindən yuxarı qalxır. Beləliklə, Solar Prominence adlı hadisə baş verir.

Günəş partlayışları iki və ya üç aya qədər davam edə bilər. Onlar Günəşin səthindən 30.000 kilometr yüksəkliyə qalxa bilirlər. Bu yüksəkliklərə çatdıqda, bir neçə dəqiqə və ya saat davam edən və saniyədə 1000 kilometr sürətlə hərəkət edən maddə impulsları meydana gəlir. Bu impulslara koronal kütlə atılması deyilir.

Günəş püskürməsi

Bəzən mürəkkəb günəş ləkələri qrupları çox parlaq olan qəfil və şiddətli partlayışlarla qarşılaşır. Bu partlayışlara Günəş püskürməsi deyilir. Məlumdur ki, onun əmələ gəlməsinə səbəb Günəşin atmosferində yığılmış maqnit enerjisinin qəfil buraxılmasıdır. Bu qəfil enerji 100 meqatonluq hidrogen bombasının eyni vaxtda partlamasına bərabər enerji yaradır!

Günəş püskürmələrinin günəşin maqnit sahəsinin cəmləşdiyi bölgələrdə qəfil maqnit sahəsinin dəyişməsinə səbəb olduğu düşünülür. Günəş partlayışları ilə qaz, elektron, görünən işıq, ultrabənövşəyi işıq və rentgen şüaları da yaranır.

Günəş partlayışları rabitə, peyk və naviqasiya sistemlərinə və hətta elektrik qüllələrinə zərər verə bilər. Buraxılan radiasiya və hissəciklər atmosferi ionlaşdırır və yerlə peyklər və yer arasında radiodalğaların davamlılığının qarşısını alır. Atmosferdəki ionlaşmış hissəciklər elektrik kabellərində elektrik cərəyanlarının pozulmasına səbəb ola bilər.  Bu pozulmalar həddindən artıq yüklənmələrə və elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb ola bilər.

Kenarların qaralması

Günəşin kənarlarından gələn şüalar fotosfer təbəqəsinə doğru əyri bir yol izlədiyi üçün biz kənarlardan gələn şüaları daha soyuq və daha az görürük. Günəşin öz kənarlarına baxması ilə meydana gələn qaralma “Əzaların qaralması” adlanan bu vəziyyətlə izah edilir.

Günəş sisteminin mövcudluğundan bəri günəş fəaliyyəti 40% artıb.

Bütün bu fəaliyyətlər, təbii ki, enerji tələb edir və Günəşin sahib olduğu enerjinin də bir həddi var. Hesablamalara görə, 4,5 milyard ildir mövcud olan Günəş ən azı 4,5-5 milyard il daha varlığını davam etdirəcək. Başqa sözlə, Günəşin hazırkı hidrogen anbarı o qədər doludur ki, canlılar narahat olmağa dəyməz.

Müşahidə Tarixi

Qədim sivilizasiyalar Günəş və Ayın hərəkətlərini izləyərək fəsilləri müəyyən etmək, təqvimlər yaratmaq və tutulmaları aşkar etmək üçün müxtəlif abidələr və tikililər inşa etmişlər.  O dövrdə insanlar Günəşin Yer ətrafında fırlandığına inanırdılar və qədim yunan alimi Ptolemey bu sistemi eramızdan əvvəl 150-ci ildə geosentrik model adlandırmışdır.

1543-cü ildə Nikolas Kopernik sistemin mərkəzində Günəş olan heliosentrik modeli təklif etdi. 1610-cu ildə Qalileo Qalileyin Yupiterin peyklərini kəşf etməsi sübut etdi ki, hər göy cismi Yer ətrafında dövr etmir. Günəşi və digər ulduzları daha yaxşı başa düşmək üçün alimlər Yer orbitindən müşahidələr aparmağa başladılar. NASA 1962-1971-ci illər arasında Orbiting Solar Observatories adlı səkkiz cihaz buraxdı. Onlardan yeddisi Günəşi ultrabənövşəyi və rentgen dalğa uzunluqlarında uğurla təhlil edərək onun isti tacının fotosunu çəkiblər.

1990-cı ildə NASA və ESA Günəşin qütb bölgələrini öyrənmək üçün Ulysses zondunu işə saldı. 2004-cü ildə NASA-nın Genesis kosmik gəmisi günəş küləyinin nümunələrini Yerə qaytardı. 2007-ci ildə NASA-nın əkiz Günəş Yerlə Əlaqələri Rəsədxanaları (STEREO) Günəşin ilk 3D şəklini geri göndərdi.  NASA 2014-cü ildə STEREO-B vasitəsi ilə əlaqəni itirdi. STEREO-A hələ də işləyir.

Bu yaxınlarda Günəş Dinamikası Rəsədxanası (SDO) Günəşdən kosmosa səpilən materialın heç vaxt görülməmiş təfərrüatlarını geri göndərdi. SDO həmçinin geniş ultrabənövşəyi dalğa uzunluqlarında günəş alovlarının yüksək dəqiqliklə ölçülməsini həyata keçirib.

Günəşi daha ətraflı öyrənəcək yeni missiyalar da var. Avropa Kosmik Agentliyinin 2020-ci ildə buraxılan Günəş Orbiti 2021-ci ilin noyabrında fəaliyyətə başlayacaq.  Günəşə ən yaxın nöqtəsində (43 milyon km məsafədə) Merkuridən 25% daha yaxın olacaq. Solar Orbiter Günəşə yaxın olan hissəcikləri, plazmanı və digər maddələri tədqiq edəcək.  Onun məqsədi Günəşin səthini və günəş küləklərini daha yaxşı başa düşməkdir.

2018-ci ildə buraxılan “Parker Solar Probe” 2025-ci ildə Günəşə 4 milyon kilometr məsafədə yaxınlaşacaq. Tacı tədqiq etməklə o, Günəşdəki enerji axınını, günəş küləyinin quruluşunu və yüksək enerjili hissəciklərin necə daşındığını anlamağa imkan verəcək.

Planetlər: Günəşin “peykləri”

Günəş ətrafında fırlanan səkkiz planetdən başqa, bir çox kiçik cisimlər də müəyyən orbitləri izləyir. Açığı, hansının planet, hansının isə kiçik cisimlər kimi təsnif ediləcəyi xüsusilə Plutonla bağlı çox müzakirə olunan mövzudur.  Bununla belə, Pluton artıq rəsmi olaraq planet olmasa da, biz onu buraya daxil edəcəyik.

Günəş böyüyürmü?

Günəşin nüvəsində son dərəcə yüksək temperaturda baş verən nüvə birləşmə reaksiyaları nəticəsində yaranan genişlənmələr cazibə qüvvəsi ilə balanslaşdırılır. Bu sistemə hidrostatik tarazlıq deyilir. Məsələn, gözlənilməz bir cisim Günəşə dəydikdə, yaranan zərbə ilə cazibə qüvvəsi artacaq. Eyni zamanda, yaranan təzyiq artacaq və cazibə qüvvəsini tarazlayan bir qüvvə yaranacaq.

4,5 milyard illik ömründə radiusu 6% artan Günəşin, sahib olduğu hidrogen miqdarına görə daha 5 milyard il varlığını davam etdirəcəyi təxmin edilir. Günəş ömrünün ikinci yarısında genişlənməyə davam edəcək.

Nüvədəki hidrogenin tükəndiyi zaman onun cazibə qüvvəsinin təsiri ilə kiçilməsi gözlənilir.  Bununla belə, yuxarı təbəqələrdə hidrogen birləşməsi baş verəcəkdir. Nüvə getdikcə kiçikləşdikcə, onun temperaturu çox yüksək səviyyələrə çatacaq və nəticədə yuxarı təbəqələrdə böyük bir genişlənmə baş verəcəkdir. Üst təbəqələrin genişlənməsi ilə radiusu artan günəş qırmızı nəhəngə (sönməyə başlayan ulduzlar mərhələsi, köhnə ulduz) çevriləcək.

Günəşin radiusu indiki ölçüsündən 100 dəfə artacaq və Yer bu “qırmızı nəhəng” tərəfindən udulub buxarlanacaq. Müəyyən bir müddətdən sonra nüvə heliumun karbona çevrilməsi üçün kifayət qədər isti olur. Helium tükəndikdən sonra nüvə soyuyacaq və genişlənməyə başlayacaq, nəticədə püskürmələr baş verəcək.

Nəhayət, getdikcə soyuqlaşan nüvəsi ilə Günəş ağ cırtdana çevrildikdən sonra demək olar ki, görünməz qara cırtdana çevriləcək. Haqqında danışdığımız bu prosesin baş verməsi bir neçə milyard il çəkəcək. Günəşin varlığını nəzərə alsaq, bəşəriyyətin qarşıdakı bir neçə milyard il ərzində daha təhlükəsiz olacağını deyə bilərik.

5/5 - (1 vote)

Əlaqəli yazılar

Back to top button