Atalar sozleri

İlan haqqinda atalar sozleri 

İlan haqqinda atalar sozleri mənaca ən maraqlı deyimlərdəndir. Axtarışlarının çox olduğunu nəzərə alaraq sizlər üçün bir araya topladır. Daha çox atalar sözləri üçün digər səhifəyə keçid edib baxa bilərsiniz.

İnsan ilandan, ilan insandan qorxar.
– Madaqaskar atalar sözü

Bir ilana, bir də xana bel bağlama.

Şirin dil ilanı yuvasından çıxardar.

İlanın ağına da lənət, qarasına da.

Bir dəfə ilan çalanı, kəndir də qorxudar.

İlan adamın topuğunu gözlər, adam ilanın başını.

İlan hərdənbir sancar, yaramaz addımbaşı.

İlan qovalasa yola, dəvə qovalasa yoxuşa qaç.

Hər yuvaya əlini salma: birində siçan var, birində ilan.

İgidi ilan öldürər, dövləti yalan.

İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da gəlib yuvasının ağzında bitər

İlan ilanı vurmaz.

İlanın başı balaca olanda əzilməlidir

Su içən adama ilan belə dəyməz.

Yaşasın mənə toxunmayan ilan (məni dişləməyən)

Dənizə düşən ilanı (otu) qucaqlayır

Əlini hər çuxura soxma, ya ilan çıxır, ya da qırxayaq

Eşq keçir, yalan olur, sonra sancır, ilan olur

Bədbəxt hacını dəvənin üstündə inlanda sancar

4.3/5 - (1385 votes)
Back to top button