Digər

Qumarbazların psixologiyası: Pin-Up Telegram mütəxəssislərinə görə qravitasiyaçıların anlamaq motivasiyasını və davranışını 

Əksər qumarbazlar dayanmaqda çətinlik çəkir və daha böyük məbləğlərdə qazanmağa başlamaq arzusunda olurlar. Məsələni öyrənmək üçün Pin-Up mütəxəssisləri Telegram kanallarında sorğular və sosial araşdırmalar aparıblar. İstifadəçilər arasında qumar əyləncəsinin motivasiyası, psixologiyası və xüsusiyyətləri haqqında daha ətraflı məlumat.

Qumar iştirakı üçün motivasiya

Əksər hallarda, qumar davranışı istifadəçilərdə qazandıqları andan özünü göstərir. Pin-Up mütəxəssisləri tərəfindən müəyyən edilmiş qumarın bir çox səbəbləri var ki, bunlar arasında həm ümumi, həm də daha ekzotik olanlar mövcuddur. Bunlara misallar:

  • Qısa müddətdə böyük iş görmədən sürətli pul qazanma arzusu;
  • Adrenalin yetərsizliyi zamanı həyəcan axtaran istifadəçilərin motivasiyası;
  • Müəssisənin digər müştəriləri ilə rəqabət edərək onları məğlub etmək imkanı.

Ən zərərli motivasiya problemlərdən qaçmaq arzusudur. Belə oyunlar gündəlik rutindən yayınmaq üçün istifadə edilə bilər.

Qumarın psixoloji aspektləri

Pin-Up mütəxəssisləri oyunun insan psixologiyasına təsir edə biləcək bir sıra xüsusiyyətləri müəyyənləşdiriblər. Ən önəmlilərindən bəzilərini belə adlandırmaq olar:

  • Asılılıq. Zaman keçdikcə, istifadəçi mütəmadi olaraq qazana biləcəyinə inanmağa başlayır. Bu, bir növ məstlik hissinə bənzəyir;
  • Nəzarət illüziyası. Fərdi oyunçular həmçinin hər bir oyunun nəticəsini öz təsir etdiklərinə inana bilərlər. Əslində isə, hər şey alqoritmlərə və şansa bağlıdır; heç kim nəticəni təsir edə bilməz;
  • Oyunçu sindromu. Keçmiş oyunlara əsaslanaraq gələcək nəticələri proqnozlaşdırmağı əhatə edən digər bir yanlış anlayışdır. Əslində, bir neçə dəfə ardıcıl olaraq uduzsaz da, ehtimal eyni qalır.

Asılılıqdan ən az təsirlənən oyunçular dərhal pulunu itirənlərdir. Bu halda, asılılıq özünü inkişaf etdirə bilmir və beyin maliyyə itkisindən qaynaqlanan mənfi hissləri yadda saxlayır. Buna görə də, belə oyunçular nadir hallarda daha çox oynamağa başlayırlar.

Qarşının alınması və tənzimlənməsi

Əslində, psixologiya çox həssasdır və buna görə də qumar əyləncəsinin bütün xüsusiyyətlərini anlamaq vacibdir. Mütəxəssislər məsələni daha ətraflı tədqiq etmək istəyiblər və buna görə bəzi məsləhətlər təklif edə bilərlər:

  • Təhsil. Belə oyunların xüsusiyyətləri və onların bir insan üzərində necə təsir etdiyi barədə məlumatlandırmaq vacibdir;
  • Giriş məhdudiyyətləri. Oynamaq üçün həmişə maliyyə və yaş məhdudiyyətləri tətbiq edilməlidir;
  • Asılı olanlara dəstək və onlar üçün yardım proqramları yaratmaq.

Sadə davranış təhlili bu nəticələrə gəlməyə imkan verdi. Oynayarkən ehtiyatlı olmaq və həmişə təhlükəsizliyinizi və rahatlığınızı nəzərdə saxlamaq vacibdir.

Materialın sonu kimi, Pin-Up Azərbaycan mütəxəssislərinin araşdırması oyunçunun psixologiyasının xüsusiyyətlərini göstərir. İndi motivasiya, oyunçuların davranış xüsusiyyətləri və problemlərdən qaçmağa kömək edəcək qarşının alınma haqqında hər şeyi bilirsiniz.

Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Back to top button