Digər

Qiz adlari siyahisi

Qiz adlari siyahısı ilə tanış olmaq üçün aşağıdakılara baxa bilərsiniz burada ölkədə ən çox istifadə olunan qız adları əlifba sırası ilə qeyd olunmuşdur. Bəzilərinin isə qarşısnında adların mənası sizlər üçün əlavə edilmişdir.

Qız adları və mənaları:

A herfi ile baslayan qiz adlari

 • Andiyə: Saleh, Cənnətlik.
 • Afət: İnsanların önləyə bilmədiyi böyük fəlakət.
 • Afitab: Günəş işığı.
 • Ahu: Ceyran, maral.
 • Aişə: Bolluq içində rahat yaşayan.
 • Aminə: Qorxusuz.
 • Arzu: İstək, həsrət. İstənilən bəyənilən qadın.
 • Asiyə: Dirək, kədərli qadın.
 • Aslı: Təməlli, köklü.
 • Aslıxan: Xan soyundan olan.
 • Asuman: Göy, göy qübbə, səma.
 • Atiyə: Hədiyyə, vermə, yaxşılıq.
 • Atifət: Bir səbəbi olmadan hiss edilən sevgi.
 • Ayfer: Ay işığı.
 • Ayla: Qadın, xanım.
 • Aylin: Ayın ətrafından görülən işıqlı dairə.
 • Aynur: Ay kimi parlaq.
 • Aypəri: Pəri kimi gözəl.
 • Aytən: Ay kimi parlaq rəngli.
 • Ayşəgül: Güləc, gül kimi rəngli, canlı və rahat ömür sürən.
 • Ayşən: Nəşəli, parlaq, sevimli.
 • Azimət:Gediş. Təqva yolunu seçən.
 • Azra: Bakirə.

B herfi ile baslayan qiz adlari

 • Banu: Ev qadını.
 • Begüm: Hörmət dəyər qadın, xanım.
 • Behiye: Gözəl, cazibədar qadın.
 • Bənan: Barmaqla göstəriləcək qədər gözəl.
 • Bengi: Sonsuz, narkoman.
 • Bəraət: Edilən xeyirli bir iş üzündən əfv etmək üzrə verilən qarşılıq.
 • Bərən: Quzu.
 • Bərin: Mənən çox yüksək, uca yaradılışlı.
 • Bərirə: Ehsan sahibi, sadiq.
 • Bərna:Gənc, cəsur, cavan.
 • Besamət: Gülər üzlü.
 • Betigül: Gül kimi iy verən məktub.
 • Betül: Kişilərdən çəkinən, ibadətə düşkün, namuslu və çox təmiz qadın. Həzrəti Fatimə və Həzrəti Məryəmin ünvanı
 • Bəyxatun: Xaqanın xanımı.
 • Beylem: Çiçək demədi, bukət, təqdim etmə.
 • Bəyza: Çox ağ, çox təmiz, parlaq.
 • Bilgə: Bilgisiylə davranışları bir-birinə uyğun gələn.
 • Bilgəxatun: Dərin bilgi sahibi qadın.
 • Binnaz: Çox nazlı.
 • Birgül: Tək və bənzərsiz gül.
 • Buket: Demət, çiçək demədi.
 • Burc: Təzə dal, filiz.
 • Burçin: Dişi maral.
 • Burcu: Gözəl iy verən.
 • Büşra: Müjdəsevinc, xeyirli xəbər. Tələsik, tez.

C herfi ile baslayan qiz adlari

 • Canan: Sevgili, dilbər, könül verilən. Təsəvvüfdə Allah.
 • Cangül: İş açıcı.
 • Cavidan: Sonsuz, ölümsüz, əbədi.
 • Ceyda: Yaralı, hər kəsə yaxşılıq edən.
 • Cəyran: İncə şəkilli, gözəl gözlü bir maral cinsi.
 • Cahanfər:Cahanı işıqlandıran çox gözəl qadın.

D herfi ile baslayan qiz adlari

 • Dərya: Dəniz, çox bol, bir çox.
 • Dəstəgül: Gül dəstəsi, çiçəl buketi.
 • Dəclə: Böyük çay. İraqda dənizə tökülən bir çay.
 • Didar: Üz,çöhrə, surət, görüş, göz, görmə gücü.
 • Dilara: Könül alıcı, sevgili.
 • Dilbər: Gözəl, sevgili, könül çəkici.
 • Dilbəstə:Könül bağlamış, aşiq.
 • Dildade: Könül vermiş, düşkün, tutqun.
 • Dildar: Könülü hökm altında tutan sevgili.
 • Dilruba:Könül qapan,  hər kəsi özünə bağlayan.
 • Dilsafa: Könülü fərah kədərsiz.
 • Dilşad: Könülü sevincli, ürəyi şən.
 • Dilşikar: Könül ovlayan, özünə bağlayan.
 • Dürdanə:İnci dənəsi, inci səpən.

Ə herfi ile baslayan qiz adlari

 • Əbru: Qaş.
 • Əda: Rəftarı xoş, nazlı.
 • Əfsər: Tac.
 • Əla: Sarıya çalar şabalıdı.
 • Əlif: Ərəb əlifbasının ilk hərfi, dost, tanış.
 • Əməl: Güclü arzu, ümid edilən şey.
 • Ərva: Çox gözəl,son dərəcə cəsur və igid  adam.
 • Əsma: Adı olan.
 • Əsra: Gecə səfərinə çıxan.

F herfi ile baslayan qiz adlari

 • Fatimə: Özü və nəsli Cəhənnəm atəşindən kəsilmiş.
 • Fəzilət: Ərdəm, yaxşı xasiyyətlərin və üstün xüsusiyyətlərin hamısı.
 • Fərdiyə: Tək və bənzərsiz.
 • Fərah: Bol, geniç, şən, açıq.
 • Feray: Parlaq, işıqlı ay.
 • Fərhundə: Uğurlu müqəddəs.
 • Fəriha: Sevincli, fərah.
 • Fərihan: Razı, məmnun, sevincli.
 • Ferişte: Mələk.
 • Ferzane: Hakim, filosof, bilgin, alim.
 • Figən: Çiçək dəstəsi, kölgə edən.
 • Fitnat: Zehin açıq tez qavrayışlı.
 • Firdevs: Səkkiz Cənnətdən biri, qızıl və gümüşdəndir.
 • Firkat: Ayrı olan, sevgidən uzaq qalan.
 • Fulya: Gözəl qoxulu bir nərgiz.
 • Füruzan: Çox parlaq, aydınlıq, parlayan, nurlu.
 • Füsun: Sehr, əfsun.
 • Füsunkar: Ovsunlayıcı gözəl.

G hərfi ilə başlayan qız adları

 • Gözdə: Gözə girmiş, bir böyüyün sevib bəyəndiyi.
 • Gülbanu: Gül xanım.
 • Gülbərk: Gül yarpağı.
 • Gülbin: Gül fidanı, gül budağı, gül bağçası, güllük.
 • Gülbiz: Gül saçan, gül səpən.
 • Gülçöhrə: Gül üzlü, üzü gül kimi xoş.
 • Gülcamal: Üzü gül kimi gözəl.
 • Gülçiçək: Gül kimi təzə, çiçək təzəliyə daşıyan.
 • Gülçin: Gül yığan, gül yığıcı.
 • Güldemət:Gül buketi, gül dəstəsi.
 • Gülendam: Gül kimi incə, uzun, gözəl bədənli.
 • Güləsər: Üzündə təbəssüm əskik olmayan.
 • Gülfam: Çəhrayı, gül rəngində.
 • Gülfem: Gül dodaqlı, gül ağızlı.
 • Gülfər: Gül kimi parlaq.
 • Gülfeşan: Gül saçan.
 • Gülfidan:Gül kimi gənc.
 • Gülhiz: Gül yetişdirən.
 • Gülistan: Gül bağçası, güllük.
 • Gülizar: Gül yanaqlı.
 • Gülnar: Qatlı və böyük gül, böyük çiçək.
 • Gülnaz:Gül kimi incə və zərif, nazlanan.
 • Gülsima:Gül üzlü.
 • Gülsüm: Üzü dolğun. Ümmügülsüm: Gülsümün anası.
 • Gülter:Yeni açılmış gül.
 • Gülşən: Gül bağçası, gülistan.
 • Güzidə: Seçkin, seçilmiş, seçmə.

H hərfi ilə başlayan qız adları

 • Həcər: Daş, qaya parçası.
 • Halə: Ayın ətrafında görülən işaq halqası.
 • Halənur: İşıqlı, aydınlıq dairə, halə.
 • Hamiyət: Milli qürur və şərəf.
 • Hariqə:Təbiət xarici meydana gələn fövqəladə hadisə.
 • Hasna: Çox gözəl qadın.
 • Havər:Gün şərqi, ortaq.
 • Havlə: Güclü, qüvvətli, taqətli, qüdrətli.
 • Həvva: Bir şeyin kamilliyi, yetkin. Həzrəti Adəmin xanımı.
 • Hayrunnisa: Qadınların  xeyirlisi, yaxşısı.
 • Hədiyyə: İkram olaraq verilən şey.
 • Hicran: Ayrılıq, ayrılığın verdiyi unudulmaz acı.
 • Hicrət: Bir ölkədən başqa ölkəyə köç etmiş olan.
 • Hilal: Yeni ay.
 • Huban: Gözəllər. Gözəl olan.
 • Huri: Cənnət qızı kimi gözəl.
 • Huriyə: Çox gözəl.
 • Hülya: Xəyal.
 • Hümeyra: Kiçik qırmızı. Həzrəti Aişənin ünvanı.
 • Hürrəm: Təzə, şən, sevincli. Gülər üzlü.
 • Hürriyyət: İradəsinə görə qərar verən. Özünə və başqasına zərər verməyəcək şəkildə sərbəst.
 • Hüsna: Ən gözəl, çox gözəl.
 • Hüsnügül: Gül kimi gözəl.
 • Hüveyda: Açıq-aşkar, bəlli.

X hərfi ilə başlayan qız adları

 • Xoşəda: Davranışı xoş, hərəkəti gözəl.
 • Xoşəndam: Boyu posu gözəl, görünüşü düzgün.
 • Xoşqədəm:Gözəl ayaqlı, uğurlu.
 • Xoşnəva: Gözəl səsli.
 • Xoşnigar: Şirin, gözəl baxışlı.
 • Xandan: Gülən, şən.
 • Xandə: Gülən, lağ edən.
 • Xəticə: Erkən doğulan qız uşağı.

İ hərfi ilə başlayan qız adları

 • Itri: Qoxulu, gözəl qoxulu.
 • Iclal: Hörmət və böyüklük göstərən, ikram edən.
 • Iffət:Namuslu, halalı istəyən, haramdan qaçan.
 • Ikbal: Bəxt açıqlığı, işlərin yolunda getməsi.
 • Irəm:Şəddatın Cənnət deyə etdirdiyi məşhur bağça.

J hərfi ilə başlayan qız adları

 • Jalə: Çiy, şəbnəm.
 • Jülidə: Saçı dağınıq.

K hərfi ilə başlayan qız adları

 • Kəriman: Kərimin çoxulu, kərəmi çox, comərd.
 • Kövsər: Maddədən və mənən çox, nəsli sıxlıq.Cənnətdəki məşhur hovuz.
 • Kezban: Ev qadını.
 • Kutan: Müqəddəs, xoşbəxt.
 • Kübra: Ən böyük ən əzəmətli.
 • Kündəm: İtaətli, hörmətli.

Q hərfi ilə başlayan qız adları

 • Qismət: Taleh, nəsib, qədər.
 • Qüdrət: Qüvvət, taqət, güc, varlıq, səlahiyyət, qabiliyyət.
 • Qədər: Xeyrin və şərin Allahdan gəldiyinə inanmaq.

L herfi ile baslayan qiz adlari

 • Laləzar: Lalə bağçası.
 • Lamiha: Paylayan, parıldayan, parlaq.
 • Leman: Titrək.
 • Lerzan: Titrəyən, titrək.
 • Lətafət: Lətiflik, xoşluq, yumşaqlıq.
 • Leyan: Rahatlıq, lüks həyat.
 • Leyla:Uzun və qaranlıq gecə.

M herfi ile baslayan qiz adlari

 • Mahinev: Yeni doğulmuş ay.
 • Mahiye: Aylıq.
 • Mahpeyker: Ay üzlü parlaq və nur üzlü.
 • Mahru: Ay kimi parlaq üzlü.
 • Maidə: Qurulmuş hazır süfrə.
 • Makbule: Qəbul olunmuş, bəyənilmiş.
 • Maral: Dişi maral.
 • Mayda: Narin incə şəkilli.
 • Mebşurə: Üzü gözəl, əndamlı.
 • Məfharət: İftixar edən.
 • Məfkurə: Çatılmaq istənən ən uca məqsəd.
 • Mehlika: Ay üzlü.
 • Mehparə: Ay parçası.
 • Mehtap: Ay işığı. 
 • Mehveş: Ay kimi gözəl.
 • Melahat: Gözəl üzlü.
 • Melda: İncə və təzə.
 • Mələk: Günahsız, halım səlim.
 • Məlis: Bal arısı.
 • Menfusə: Çox xoş, çox xoşa gedən, ən gözəl.
 • Meriç: Ege dənizinə tökülən çay.
 • Merve: Kəbə yaxınındakı kiçik təpə.
 • Məryəm: Dininə bağlı.
 • Mesadət: Xoşbəxt. 
 • Mestinaz: Süzgün baxışlı.
 • Mevhibə:Bəxşiş, ehsan, hədiyyə.
 • Meysere: Zənginlik, rahatlıq.
 • Mihman: Qonaq.
 • Mihriban:Sevən, gülər üzlü.
 • Mihrimah:Günəş ilə ay.
 • Mihrinaz: Çox nazlı.
 • Mimoza: Yarpağına toxunanda toplanan bir çiçək.
 • Mualla: Uca, yüksək.
 • Muattar: Gözəl qoxulu.
 • Muazzəz: İzzət və şərəf sahibi, qiymətli.
 • Məhəbbət: Sevgi.
 • Muhaddərə: Namuslu, iffətli, örtülü müsəlman.
 • Müqəddər:Alın yazısı inanan.
 • Müqəddəs:Mübarək, təmiz.
 • Mübəccəl: Ucaltılmış, böyüdülmüş.
 • Mübərra:Təmizə çıxarılmış, açıqca ifadə edilmiş.
 • Mübəşşər: Müjdələnən, yaxşı xəbər verilib sevindirilən.
 • Mübəyyən: Açıqlanmış, ortaya çıxarılmış.
 • Müjdə:Yaxşı xəbər sevincli xəbər.
 • Müjgan:Kirpiklər.
 • Müjgən: Kirpik.
 • Münəvvər:İşiqlandırılmış, mədəni və bilgili, aydın.
 • Müntəha:Nəticə, son yer.
 • Mürüvvət:İnsanlıq, mərdlik, sevincli günlərini  görmə.
 • Müşərrəf: Şərəfli qılınmış.
 • Müvəddəd: Sevgi, dostluq, məhəbbət.
 • Müyəssər: Asanca edilən nəsib olan.
 • Müzəhhər:Çiçəkli, çiçək açmış, çiçəklənmiş.
 • Müzəyyən: Bəzəkli, bəzənmiş.

N herfi ile baslayan qiz adlari

 • Nadidə: Görülməmiş, az tapılar, çox qiymətli.
 • Naxşıdil: Könül naxışı.
 • Nalan: İnləyən, ağlayan, üzülmək, fəğan edən.
 • Narin: incə şəkilli, nəzakətli.
 • Nazan: Nazlı, naz edən.
 • Nazəndə: Naz edici, nazlı.
 • Nazənin: Çox nazlı, zərif, incə şəkilli.
 • Nazik: İncə, zərif.
 • Nazikendam: Zərif şəkilli.
 • Nazilə: Aşağı enən.                                            
 • Nazlı: Naz edən.
 • Nebahat: Şan və şərəf sahibi.
 • Necla: Qız övlad.
 • Nedrət: Az tapılan, nadir.
 • Nəhar: Gündüz.
 • Nemika: Məktub.
 • Nəriman: Pəhləvan, qəhrəman, igid.
 • Nermin: Yumşaq, zərif, nəzakətli.
 • Neslihan: Padşah soyundan gələn.
 • Neslişah: Şah nəslindən.
 • Nesrin: Çöl gülü, misir gülü, van gülü.
 • Nəşə: Sevinc içində olan.
 • Nəşidə: Məşhur misra, beyt, mənsumə.
 • Nəval: Taleh, qismət, bəxt açıqlığı. Ehsan, hədiyyə.
 • Nəvbahar: İlk bahar.
 • Nəvbəxt: Talehi yeni.
 • Nəvbər: Yeni yetişmiş  turfanda tərəvəz, meyvə.
 • Nəvcahan: Təzə, gənc, cavan.
 • Nəvəda: Hər kəsdən ayrı bir ədası olan.
 • Nəvin: Yeni, çox yeni, yeni şey.
 • Nəvinbal: Təzə yeni yetişmiş fidan.
 • Nəvinur: Müxtəlif görünüşdə işıqlar.
 • Nəvres: Yeni bitən, gənc təzə.
 • Nəvsal: Yeni il.
 • Nəvvare:Nurlu, işıqlı, parlaq, ağac çiçəyi.
 • Nəzafət: Təmizlik, paklıq.
 • Nəzahət:Təmizlik, paklıq, iç təmizliyi, incəlik, riqqət.
 • Nəzakət: Nəzakətlilik, zəriflik, incəlik, tərbiyə, ədəb.
 • Nida: Səslənən.
 • Nigahban: Gözcü, gözətçi.
 • Nigar: Rəsm, naxış, rəsm kimi gözəl.
 • Nihal: Fidan, gənc. Fidan kimi incə.
 • Nihan: Gizli, sirr, örtünməsi lazım olan yerləri örtən.
 • Nilgün: Göy rəngli.
 • Nilüfer: Bir su bitkisi.
 • Niran: Atəş, parlaqlıq.
 • Nur: İşıq, parıltı, aydınlıq, nur.
 • Nuran: İşıqlı, nurlu, aydın.
 • Nuray: Ay işığı kimi.
 • Nurbanu: İşıqlı xanım, nurlu xanım.
 • Nurcahan: Cahanın nuru,  kainatın işıqlı, parlaq, nurlu.
 • Nurçin: İşıqlı.
 • Nurhan: Aydın hökmdar.
 • Nurhəyat: Parlaq həyat.
 • Nurpəri: Üzü nur kimi parlayan pəri kimi gözəl.
 • Nurşən: İşıq kimi şən və gülər üzlü.
 • Nurşin: Çox ləzzətli.
 • Nükhet: Gözəl və xoş qoxu.

Ö herfi ile baslayan qiz adlari

 • Özgə: Başqa, xarici, yaxşı, gözəl, zarafatçı, cana yaxın.
 • Özlem: Həsrət. Yenidən görmə arzusu.

P herfi ile baslayan qiz adlari

 • Pakize: Çox təmiz, xoş və gözəl saf, yaxşı, ləkəsiz.
 • Pendiyə: Öyüd verən.
 • Peren: Ülkər ulduzu.
 • Pəri: Çox gözəl, cazibədar.
 • Pəridə: Uçaraq yüksəlmiş, rəngini atmış.
 • Pərixan: Pəri padşahı.

R herfi ile baslayan qiz adlari

 • Rahimə:Möminlərə çox yazığı gələn qadın.
 • Rahşan: Parlaq, parlayan.    
 • Rana: Gözəl, xoş görünən.
 • Ravza: Bağça, yaşıllığı çox, çiçəkli bağça.
 • Rayiha: Qoxu, gözəl qoxu.
 • Refxan: Varlıq içində yaşayan, bolluq içində olan.
 • Rəmidə: Ürkmüş, qorxmuş, ürkək, qorxaq.
 • Rəngin: Rəngli, boyalı, gözəl.
 • Rasidə: Ərimiş, yetişmiş, yetkinləşmiş.
 • Reyhan:Ruzi, mərhəmət, gözəl qoxu. Reyhan.
 • Riqqət:İncəlik, zəriflik.
 • Rugeş: Canlı üzlü, təzə üzlü.
 • Ruken: Gülər üzlü, müjdə verən.
 • Rukiyə: Ovsunlayıcı gözəllikdə.
 • Rumeysa: Böyük ulduz.    
 • Ruşən: Aydın, parlaq, bəlli, aşkar, ortada.
 • Ruzənin: Çiçək kimi gözəl üzlü.
 • Rüveyda: Xoş, incə, zərif.
 • Rüveyha: İncəlik, zəriflik.

S herfi ile baslayan qiz adlari

 • Səadət: Qovuşan, xoşbəxt.
 • Sabahat: Latif, üzü gözəl, camal sahibi.
 • Sabia: Yeddinci.
 • Saniyə:İkinci.
 • Sara:Xalis, qatıqsız, saf.
 • Sare: Sıçrayan, atlayan.
 • Satıa: Meydana çıxan, yüksələn, nur saçan, parlaq.
 • Səda: Səs.
 • Seha: Əli açıq, comərd.
 • Səxavət: Comərdliyi sevən.
 • Səhər:Gecənin son altıda biri olan vaxt ki, bu vaxt edilən dualar qəbul olar.
 • Sekinə: Könlü rahat.
 • Salamat: Sağlamlıq, xoşbəxtlik, qurtuluş, sakit olma.
 • Səlma: Sülhsəvər, itaətli, yaxşı yolda.
 • Selvican: Selvi sevən, selvi canlı.
 • Samahat: Comərd, xeyirxah.
 • Səmra: Əsmər, qumral rəngdə, əsmər gözəli.
 • Səna: Tərifləmə, mədh  etmə.
 • Səniyyə:Yüksək, uca.
 • Serap: İşığın əks olunmasından doğan yanılma.
 • Sevde: Əsmər gözəli.
 • Sibel: Buğda başağı.
 • Suna: Kişi ördək. Əndamlı.
 • Suzan:Yaxan, yanan.
 • Süəda: Səadətli, qutlu, uğurlu. Səidin çoxluğu.
 • Sükeyne: Səssiz, sakit başlı,vüqarlı.
 • Sülün: İncə zərif.
 • Süməyyə: Ammar ibn Yasərin anası. Ilk İslam şəhidi.
 • Sündüs: Qızıl və gümüş tellə işləməli ipək parça.
 • Süveyda: Qəlbin ortasındakı qara ləkə.

Ş herfi ile baslayan qiz adlari

 • Şahdanə: Xoşbəxt, bəxtiyar, dindar, təmiz ürəkli.
 • Şahika:Dağ təpəsi, dağ zirvəsi.
 • Şahmələk: Gözəllər gözəli.
 • Şaziment: Xüsusiyyətləri kimsəyə bənzəməyən.
 • Şəbnəm:  Gecə nəmi, çiy, nən, rütubət.
 • Şahnaz: Çox nazlı.
 • Şəhriban: Şəhrin ən böyük əmiri, vali.
 • Şəmsinisa: Qadınların günəşi.
 • Şərməndə: Utancaq.
 • Şərmin: Utanan, sıxılan.
 • Şərmizə: Kiçik insan birliyi.
 • Şətarət: Şənlik, nəşəli olma, sevinc.
 • Şeybə: Ağ saçlı, qoca, saçı ağ olmuş.
 • Şeyda: Aşiq, tutqun. Sevgidən ağılını itirmiş.
 • Şeyma: Bədənində xal, əlamət olan.
 • Şirin: Dadlı, cana yaxın, sevimli.
 • Şule: Alov, parıltı.
 • Şükran: Təşəkkür edən, minnətdar qalan.
 • Şükufə: Çiçək kimi gözəl, tumurcuq.

T herfi ile baslayan qiz adlari

 • Tifligül:Qönçə gül.
 • Tirajə: Göy qurşağı.
 • Tuba: Cənnət ağacı.
 • Tülin: Güzgü.
 • Tükan: Padşaha səltənətdə ortaqlıq edən həyat yoldaşı.

U herfi ile baslayan qiz adlari

Ulya:Çox uca.

Ü herfi ile baslayan qiz adlari

 • Ülfət: Dost olan, yaxınlıq hiss edən.
 • Üməymə: Kiçik ana.
 • Ümmüxan: Hökmdarın anası.

V herfi ile baslayan qiz adlari

 • Vəcahət:Gözəl üzlü, etibarlı, şərəfli.
 • Vədia: Əmanət.
 • Vədidə: Dost, sevgili. Çox sevən.
 • Vəsamət:Gözəl olan.
 • Vəsilə: Vasitə olan.
 • Vildan: Yeni doğulmuş uşaq.
 • Vuslat: Dostuna, sevdiyinə qovuşan.

Y herfi ile baslayan qiz adlari

 • Yadigar: Dost xatirəsi.
 • Yarıdil: Könül dostu, içdən yoldaş.
 • Yəlda: Uzun və qara.
 • Yəldəm: Tez, çevik.
 • Yeşim: Sərt və qiymətli yaşıl daş.

Z herfi ile baslayan qiz adlari

 • Zəhra: Üzü ağ və parlaq, nurani üzlü.
 • Zəkavət: Tez anlayan, tez qavrayan.
 • Zərafət: Nəzakətlilik, incəlik, zəriflik.
 • Zərəngül: Qızıl kimi gül.
 • Zərişdə: Qızıl tel.
 • Zərrin: Qızıla bənzəyən, qızıl kimi parlaq və qiymətli.
 • Zeynəb: Görünüşü və qoxusu gözəl,yetkin və dolğun. 
 • Ziba: Bəzəkli, yaraşıqlı gözəl.
 • Zinnur: Nur sahibi, nurlu, işıqlı, parlaq, bəxtiyar.
 • Zişan: Şanlı, məşhur, çox tanınmış.
 • Zübeydə:Ən seçmə, öz, xülasə, cövhər.
 • Zülal: Saf, aydın.
 • Züləyha: Tez gedən, yolda bənzərini keçən.
 • Zülfibar: Dağılmış, yayılmış saç.
 • Zülfiyar: Sevgilinin saçı.
 • Zümrüt: Yaşıl rəngdə, şüşə parlaqlığında bir bəzək daşı.
4.5/5 - (216 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button