Nədir?

Ümman sözünün mənası

Ümman sözünü ilk dəfə eşidən bəzi vətəndaşlar “Ümman sözünün mənası nə deməkdir? Azərbaycan dilinin lüğətinə  görə Ümman nədir?”  Suallarını internetin faydalı tərəflərindən istifadə edərək araşdırır. 

Azərbaycan dilində heç vaxt eşitmədiyimiz və ya çox az eşitdiyimiz maraqlı sözlər var.  Bəzilərinin mənası məlum deyil.  Bu səbəbdən mövzu ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar aparılır. 

Gündəlik həyatımızda bəzən eşitmədiyimiz, bilmədiyimiz sözlərlə rastlaşırıq.  Bu halda internetdə qısa araşdırma apararaq bu sözlər haqqında fikir və məlumat əldə edirik.  O sözlərdən biri də ümman sözüdür.  Bəs, ümman nə deməkdir?

Ümman sözü dilimizdə ən çox işlənən sözlərdən biridir.

Ümman sözü ərəb mənşəlidir.

ÜMMAN – ƏRƏB. ÜMMAN SÖZÜ BÖYÜK DƏNİZ, DƏRYA, OKEAN MƏNASINDADIR. ÜMMAN SÖZÜNÜN MƏCAZİ MƏNASI HƏDSİZ, HƏDDƏN ARTIQ, SONSUZ, ÇOX OLAN DEMƏKDİR. MƏNBƏLƏRDƏ AD BÖYÜK DƏNİZ MƏNASINDAN BAŞQA, ƏRƏBİSTANDA OMAN DƏNİZİ, ƏRƏB DƏNİZİ, HİND OKEANININ ŞİMAL-QƏRB HİSSƏSİNDƏ ŞİMAL-ŞƏRQDƏN HİNDİSTAN, ŞİMAL TƏRƏFDƏN BƏLUCİSTAN VƏ İRAN, ŞİMAL-QƏRBDƏN ƏRƏBİSTAN YARIMADASI İLƏ ƏHATƏ EDİLMİŞ ÜMMAN TOPONİMİNİN ADI İLƏ ƏLAQƏLƏNDİRİLİR.

4.1/5 - (34 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button