Din

İnşirah surəsi

İnşirah surəsi ən təsirli dualardan biridir. Bu duanın təsir gücü düşünüləndən daha çoxdur.

“İnşirah” surəsi Məkkə dövründə nazil olub və 8 ayədən ibarətdir. Qurani-Kərimin doxsan dördüncü surəsidir. İnşirah hərfi mənada açmaq və genişləndirmək deməkdir. Dualarda oxunmaqla yanaşı, həm də bəlalardan qurtulmaq və özünü rahat hiss etmək üçün ən çox oxunan surələrdəndir. Hər çətinliklə birlikdə asanlıq olduğunu bildirən “İnşirah” surəsini oxuyub dinləmək, fəzilətləri öyrənmək üçün doğru ünvandasınız. İnşirah surəsinin ərəbcə-türkcə tələffüzü, mənası, Diyanet mənası və dinləmə variantı aşağıda verilmişdir.

İNŞİRAH SURƏSİNİN ƏRƏB DİLİNDƏ OLUŞMASI

Bismillahirrahmanirrahim.
1- Elem neşrah lek sadrek
2- Və vada’na ‘anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Zikr isə sizin rifahınızı ləkələyir
5- Feinne me’al’usri yüsren
6- İnnə me’al’usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferqab

İNŞİRAH SURƏSİNİN MƏNASI

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə.
1- Biz sənin üçün ürəyini açmadıqmı?
2- O yükü sizdən almadıqmı?
3- Kürəyinizdə cırıldayan (və beləliklə də sizə əzab verən) o yük?
4- Biz sənin izzətini təsbih etmədikmi?
5- Deməli, çətinliklə birlikdə asanlıq da gəlir.
6- Bəli, o çətinliyin yanında asanlıq da var!
7- Sonra boş olanda yenidən qalx və yorul!
8- Və ancaq Rəbbinə ümid bağla, həmişə Ona tövbə et!

1/5 - (1 vote)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button