Din

Namazın qılınma qaydası

Namazın qılınma qaydası bu şəkildədir.
Namaz üçün hazırlaşın. Namaza hazırlaşmaq, təmizlənmək, təmiz paltar geyinmək, namaz qılmaq üçün təmiz və pak yer tapmaq, zehni dünyəvi fikirlərdən təmizləmək deməkdir.
Şəraitdən asılı olaraq qüsl və ya namaz dəstəmazı alın. Əgər haram yolla olsa belə, cinsi əlaqə və ya cinsi boşalma (sperma) olubsa və ya qadın heyzini tamamlayıbsa, qüsl almalıdır. Namaz dəstəmazı yalnız mezi (uretra mayesi) olduqda lazımdır.
Təmiz paltar geyin. Əgər kişisinizsə, bədəninizin heç olmasa qarın və diz qapaqları arasında olan hissəsini örtün və köynək geyin (tercihen uzunqol). Aşağı paltar dizdən aşağıya çatmalıdır, ancaq topuqların üstündədir.
Namazı təmiz yerdə qıl. Namaz qıldığınız yer təmiz və pak olmalıdır. Döşəmənin təmiz olub-olmadığına əmin deyilsinizsə, yerə təmiz parça və ya namaz kilim səpə bilərsiniz. Həmçinin döşəmənin yaş və nəm olmadığından əmin olun, çünki sidik qalıqları ola bilər.

Qibləyə qarşı durun. Qiblə Kəbəyə doğru istiqamətdir. Bunun üçün hazırlanmış qiblə kompasları (və ya smartfon proqramları) var. Bir çox otel otaqlarının tavanında qiblə istiqaməti qeyd olunub. Alnının səcdədə olacağı yerə baxmalı və ayaqların eyni dərəcədə açıq olmalıdır.

Namaz qılmağa niyyət edin. Ucadan deməyə ehtiyac yoxdur, ancaq hansı namazı qıldığınızı, rükətin növünü və rükətlərin sayını bilməlisiniz. Niyyət belə ola bilər: “Allah rizası üçün sübh/zöhr/ikindi/axşam/ yatsı namazının 2/4 rükət fərzi/sünnəsini/son sünnətini qılmaq niyyətindəyəm”. Özünüzə xatırladın ki, siz yalnız Allah üçün dua edirsiniz, şou və ya başqaları üçün deyil (məsələn, ailəniz), unutmayın.

İftitah təkbirini deyin. Bu namaza başlayır. Əllərinizi qaldırın, ovuclarınız irəli baxsın və baş barmağınız qulağınıza toxunsun. Əgər qadınsınızsa, əllərinizi irəli göstərin və əllərinizi çiyinlərinizə qaldırın. Ucadan “Allahu Əkbər” (الله أَكْبَر) (Allah ən böyükdür) deyin.

Ayaq üstə durun. Qiyam sənin durduğun yerdir. Əlləriniz düz və yanlarınızda olmalıdır. İstiftah (Açılış) duasını oxuyun. “Subhanekullahumme ve bi hamdik ve tebarakesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayrük ” (Allahım! Sən pak və naqis sifətlərdən uzaqsan. Səni həmişə belə ucaldıb tərifləyirəm. Adın mübarəkdir. Varlığın hər şeydən üstündür. Səndən başqa tanrı yoxdur). Sonra Fatihə surəsini (Quranda ardıcıllıqla ilk surədir) və Qurandan başqa bir hissəni (surə) oxumağa başlayın.

Əlləriniz bağlı olaraq dik durun. Sağ əliniz sol əlinizin biləyindən tutmalıdır. Kişilər bağlı əllərini qarnının altına, qadınlar isə sinə səviyyəsində qoyurlar. Sünni İslam hüququnun məzhəblərindən üçü – Hənəfi, Şafi və Hənbəli məzhəbləri əl-ələ verib namaz qılırlar. Malikilər isə qollarını yanlarda boş qoyaraq namaz qılırlar. Əgər şiəsinizsə, qollarınızı yan tərəfinizdə saxlayın.

Fatihə surəsini oxuyun. Öz səsini eşitməlisən, amma eşitməsən, namazı zehnində düşünmək də düzgün bir üsul ola bilər. Əgər yeni müsəlmansınızsa və hələ Fatihə surəsini bilmirsinizsə, Allaha dönə-dönə həmd edin. Surəni əzbərləyənə qədər bunu deməyə davam edin.

Qurandan qısa bir parça (surə) oxuyun. Qurandan qısa surələri əzbərləmək çox faydalıdır. Quranın 30-cu cüz adlanan son 20 səhifəlik hissəsində əzbərlənməsi asan olan qısa surələr var. Adətən oxunan surələr İxlas, Fələq, Nas və Kafirundur. Eynilə, əgər yeni müsəlmansınızsa və hələ surələri bilmirsinizsə, Allahı dönə-dönə həmd edin.

Ruku edin. Rüku əsasən rükudur. Əllərinizi yanlarınıza buraxın və əyildikdən sonra əllərinizi dizlərinizə qoyun. Kürəyiniz yerə paralel olmalıdır, şüşənin üzərində dayanması üçün kifayət qədər uzun olmalıdır. Bədəninizi şaquli olaraq 45o dərəcə əyməyiniz çox vacibdir, sadəcə bir az əyilmək kifayət deyil. Bu addımda “Allahu Əkbər” (الله أَكْبَر) deyin. Rüku zamanı “Subhane Rabbiyel Aziym” (سبحان ربى العظيم) de, (Ey böyük Rəbbim! Səni bütün naqis sifətlərdən uca tuturam). Bunu üç dəfə deyin.

Dikəlmək. “Səm’i Allahu limen hamideh” (سمع الله لمن حمده) deyərək rükudan ayağa qalx (Allah Ona həmd edənləri eşitdi). Sonra “Rabbana lakel hamd” (ربنا لك الحمد) de, (Ey Rəbbimiz! Həmd yalnız Sənə məxsusdur).

Səcdəyə get. Yenə “Allahu Əkbər” (الله أَكْبَر) deyin və səcdəyə gedin. Alnınızı, ovuclarınızı və dizlərinizi yerə qoyduğunuzdan əmin olun. Hər iki ayağın alt dabanları yerə toxunmalıdır. Alnının açıq olmasına diqqət yetirin – alnını örtmək namazı batil edir. Səcdədə üç dəfə “Sübhanə rəbbiəl Əla” (سبحان ربى الأعلى) (Ey Uca Rəbbim! Səni bütün naqis sifətlərdən uca edirəm) demək. Bu müddət ərzində dirsəklərinizi yuxarı qaldırmağı unutmayın.

“Allahu Əkbər” (الله أَكْبَر) deyin və oturma vəziyyətinə keçin. Bu mövqedə olarkən gözlərinizi qucağınıza baxmalısınız. Kişilər dabanlarını qaldırmalı və sağ ayağın barmaqlarını əyməlidirlər. Qadınlar həm ayaqlarını, həm də ayaqlarını bədənlərinin altında saxlamalıdırlar.

“Allahu Əkbər” (الله أَكْبَر) deyin və yenidən səcdəyə gedin. İkinci səcdəni də birinci səcdənin eynisi kimi edin.

“Allahu Əkbər” (الله أَكْبَر) deyərək növbəti rükət üçün ayağa qalx.İkinci rükət ikinci səcdəyə qədər tam olaraq eynidir, lakin birinci təkbir yoxdur.
İkinci rükətin sonunda oturun. İkinci səcdədən sonra oturub “Təhiyyət” duasını oxuyun.

Et-tahıyyâtü lillahi vessalevâtü vettayyibət. Əssəlamu aleykə eyyühen-Nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkətüh, Əssəlamu aleynə və alə ibadillahhis-salihin. Eşhedü ən la ilahe illəllah və Eşhedü ənnə Muhammeden abduhu və Rəsuluhu. (Bütün dualar, bərəkətlər, maddi və fiziki ibadətlər Allaha məxsusdur. Ya Peyğəmbər, Allahın salavatı, rəhməti və bərəkəti sənə olsun. Bizə və Allahın saleh bəndələrinə salam olsun. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Allah.Mən də şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Peyğəmbər onun qulu və elçisidir).
Əgər cəmi iki rükət namaz qılırsansa, bu sonuncu rükətdir. Təhiyyət namazından sonra Salavat dualarını oxuyun,

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهي م

و بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العلمين امالى محمد امالى

“Allahummə salli əla Muhəmmədin və əla ali Muhammed kama salleyte əla İbrahime və əla ali İbrahimə innəkə hamidun məcid”. (Allahım, həm İbrahimə, həm də İbrahimin ailəsinə rəhm etdiyin kimi, Muhəmməd və Muhəmmədin ailəsinə də rəhmət et. Şübhəsiz ki, Sən həmd olunan, şanlı və izzətlisən). “Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecid” (Allahım! İbrahimə və onun ailəsinə xeyir-dua verdin, Məhəmmədə və onun ailəsinə xeyir-dua ver. Şübhəsiz ki, Sən həmd olunansan! şərəf və izzət sahibi olan). Sonra “Rəbbana” dualarını oxu, “Rabbana atina fid’dunya xeyir və fil’ahirati xeyir və xına azabennâr. “(Allahım! Bizə dünyada yaxşılıq və gözəllik, axirətdə də yaxşılıq və gözəllik ver. Bizi od əzabından qoru). “Rəbbənəğfirli və li-valideyye və lil-Mömininə yevmə yekumu’l hisab”. (Ey Rəbbimiz! Qiyamət günü (hər kəsin sorğu-sual ediləcəyi gün) məni, anamı, atamı və bütün möminləri bağışla. Sonra başını əvvəlcə sağ çiyninə çevirərək (mələklərin yaxşı əməlləri yazdıqları yerdə)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

“Əssəlamu aleykum verahmetullah” (Allahın rəhmət və salamı olsun) deməklə salam deyin və dərhal başınızı sol çiyninizə (günahları yazan mələklərin olduğu yerə) çevirin və eyni sözü söyləyin.

Əgər iki rükətdən artıq namaz qılırsınızsa, birinci oturuşda salavat oxumayın və salam deyin. Təhiyyətdən sonra ayağa qalxıb növbəti rükəti qıl. Üçüncü rükəti də birinci rükət kimi qıl və ikinci səcdədən sonra dördüncü rükət üçün ayağa qalx, ikinci səcdədən sonra otur. Təhiyyət və Salavat dualarını oxuyun və yuxarıdakı addımda izah edildiyi kimi Salam deyin.

Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button