Din

Kelmeyi sehadet

Kəlmeyi şəhadət hər bir müsəlmanın bilməli olduğu vacib şərtlərdən biridir. Kəlimeyi-şəhadət İslamın düsturudur. Kəlimeyi-Şəhadət məna olaraq “Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. Və mən yenə də şahidlik edirəm ki, hz. Muhamməd (s) onun qulu və elçisidir.” deməkdir. Beləcə o şəxs İslama daxil edilmiş olur.

“Əşhədu ən lə iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhəmmədən rasulullah”, həmçinin “əşhədu ən lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikə ləhu və əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu və rasuluhu” 

5/5 - (1 vote)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button