Din

Fatihə surəsi

Fatihə surəsi ən gözəl dualardandır. Göz və nəfsdən qoruyur, işlərin yoluna düşməsinə kömək edir, eyni zamanda namazda da bu dua oxunur. Fəziləti və təsiri olduqca böyükdür.

1Bismilləhir-rahmənir-rahim

2Əlhəmdu lilləhi Rabbil-aləmin

3Ər-Rahmanir-Rahim.

4Məliki yəvmid-din

5İyyəkə nə`budu və iyyəkə nəstəin

6İhdinəs siratəl-mustəqim

7Siratəl-ləzinə ən-əmtə ələyhim, ğəyril-məğzubi ələyhim vələd-dallin.

Tərcüməsi:

1 – Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə!
2 – Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3 – Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4 – Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5 – Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6 – Bizi doğru yola yönəlt –
7 – nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların (yoluna) deyil!

Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button