Din

hemd suresi

Həmd surəsi saytımızda təqdim olunur. Ən gözəl dualardan biridir. Eyni zamanda çox təsirlidir. Hər zaman oxuya bilərsiniz. Köməyinizə çatacaq, sizi dardan qurtaracaq təsirli duadır.

«Həmd» surəsinin tərcüməsi:

«Bismillahir-rəhmanir-rəhim».

Bismillah: – Başlayıram Allahın adı ilə ki, bütün kəmallara sahib olan və hər nöqsandan pakdır.

Ərrəhman: – Rəhməti genişdir, sonsuzdur.

Ərrəhim: – Rəhməti zati, əzəli və əbədidir.

Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin: – Tə`rif, bütün yaranmışlara pərvəriş verən Allaha məxsusdur.

Ərrəhmənir-rəhim: – Bunun mə`nası yuxarıda zikr olundu.

Maliki yəvmiddin: – Bir qüdrətli zatdır ki, cəza gününün hökmranlığı Onunladır.

İyyakə nə`budu və iyyakə nəstəin: – Ancaq Sənə ibadət edir və ancaq Səndən kömək istəyirik.

İhdinəs-siratəl-mustəqim: – Bizi doğru yola hidayət et ki, o, İslam dinidir.

Siratəl-ləzinə ən`əmtə ələyhim: – Ne`mət verdiyin şəxslərin yoluna ki, onlar peyğəmbərlər və peyğəmbərlərin canişinləridir.

Ğəyril-məğzubi ələyhim vələz-zallin: – Qəzəbin tutmuş və yoldan azmış adamların yoluna yox.

Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button