Azərbaycan Dili

Riqqət sözünün mənası

Gündəlik həyatda, televiziya proqramlarında, çap və rəqəmsal jurnal və qəzetlərdə rast gəlinən sözlərin  lüğətdəki  mənası ilə hərkəs maraqlanır.  Riqqət və bu hansı mənaya gəlir?  Şəfqət sözünün mənası ilə yanaşı, mənşəyi və düzgün yazılışı, nümunə cümlələri ilə buradan tanış ola bilərsiniz. 

Lüğətlərdə riqqət sözünün mənası “mərhəmətlə sevmək və/yaxud qoruma, şəfqət” kimi tərif edilir.  Kökünü sevgi, şəfqət və yardım hisslərindən alan mərhəmət müxtəlif fəlsəfi baxış və inanc sistemlərində fərqli anlayışlarla ifadə olunsa da, hamısında müsbət emosiya və davranış kimi ifadə edilmişdir. 

Riqqət sözünün cümlədə işlənməsi :

İlk dəfə idi ki, Sadıq kişi oğlunun, əziz-xələf oğlunun səsindəki həzin riqqəti görüb duyur, ürəyinin başı ağrıyırdı. Mir Cəlal.

// Təsirlənmə, mütəəssir olma, acıma; təəssür.

 …Tələbələrin səhnədə göstərdikləri müvəffəqiyyəti gördükcə riqqət və sevincindən gözləri yaşlar içində qalırdı. A.Şaiq.

 Toplaşanlardan çoxunun gözü həyəcan və riqqətdən yaşarmışdı. R.Rza.

 Anasının mehribanlığından riqqətə gəlmiş və ürəyi açılmış Qaraş gülümsədi. M.İbrahimov.

 Bu söhbətdən sonra Ulduz riqqətə gəlmiş, artıq anasının könlünü sındırmayaraq o tibb institutuna daxil olmuşdu. Ə.Məmmədxanlı.

Riqqətə gətirmək – bax riqqətləndirmək.

 Axund Fərəc, vəhşi adlandırdığı bu … xalqı ağladacaq, riqqətə gətirəcək və sonra bütün acığını çıxacağını zənn edirdi. Qantəmir.

Yazını dəyərləndir post

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button