Ali Tehsil

Magistratura ixtisaslar

Magistratura ixtisaslar və keçid balları, eyni zamanda hansı universitetlərdə magistr təhsili ala biləcəyiniz haqqında daha dəqiq məlumatları Təhsil.com.az saytında toplaya biləcəksiniz.

Magistratura ixtisaslar hansıdır və ixtisas seçimi üçün nələr etmək lazımdır kimi sizi maraqlandıran digər sualların cavabları da saytımızda mövcuddur.

Ölkəmizdə magistr təhsilinə, magistr dərəcəsinə maraq və tələb xeyli yüksəkdir. Demək olar ki, bakalavr son kurs tələbələri və univeristeti bitirənlərin ilk atdığı adamlardan biri də magistr təhsili almaq yolunda irəliləməkdir. Azərbaycanda və eyn zamanda xarici ölkələrdə bu təhsil növünə müraciət edən saysız-hesabsız tələbələr vardır. Ölkəmizdə magistr təhsili almaq üçün 2 mərhələli imtahan keçirilir ki, bu imtahanlar qış və yay aylarında baş tutur. Lakin xaricdə magistr təhsili almaq (Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan) imtahansız, təqaüdlü və şəxsin öz hesabına baş tutur. Eyni zamanda ALES, SAT, TOFEL, İELTS kimi imtahanlardan keçərək sertifikat əldə edərək və DAAD təqaüdlü proqramı vasitəsilə Türkiyə, Avropa, Amerika kimi ölkələrdə təhsil şansı qazana bilərsiniz. Lakin ölkə və univeristet seçimi zamanı, əgər ki, vətənə geri qayıtmağı planlayırsınızsa, diplomunuzun ölkəmizdə tanınmasını araşdırmalısınız. Əks halda Azərbaycanda tanınmayan diplomla siz iş imkanlarını itirə bilərsiniz.

Magistratura ixtisaslar aşağıdakı kimi təsnif olunur:

 1. Təhsil ixtisasları qrupu.
 2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu.
 3. Mədəniyət və incəsənət ixtisasları qrupu.
 4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu.
 5. Təbiət ixtisasları qrupu.
 6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu.
 7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu.
 8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu.
 • Təhsil ixtisasları qrupuna – Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi, xarici dil müəllimliyi, fizika müəllimliyi,riyaziyyat müəllimliyi, texnologiya müəllimliyi, kimya müəllimliyi, musiqi müəllimliyi, biologiya müəllimliyi, kimya müəllimliyi, coğrafiya müəllimliyi, tarix müəllimliyi, məktəbəqədər təlim və tərbiyə, pedaqogika kimi fakültələr daxildir.
 • Humanitar və sosial ixtisaslar qrupuna – fəlsəfə, filologiya, tərcümə, junalistika, kitabşünaslıq, tarix, psixologiya, sosiologiya, hüquqşünaslıq, beynəlxalq münasibətlər kimi fakültələr daxildir.
 • Mədəniyət və incəsənət ixtisasları qrupuna – sənətşünaslıq, instrumental ifaçılıq, solo oxuma, dirijorluq, bəstəkarlıq, musiqişünaslıq, xoreoqrafiya sənəti, estrada sənəti, xalq çalğı alətləri ifaçılığı və s fakültələr daxildir.
 • İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupuna – dünya iqtisadiyyatı, mühasibat uçotu və audit, maliyyə, sənayenin təşkili və idarə edilməsi, statistika, menecment, marktinq, biznesin idarə edilməsi kimi fakültələr daxildir.
 • Təbiət ixtisasları qrupuna – riyaziyyat, mexanika, fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, hidrometrologiya, geologiya, kompüter elmləri, ekologiya kimi fakütələr daxildir.
 • Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupuna – materialşünaslıq mühəndisliyi, geologiya mühəndisliyi, geofizika mühəndisliyi, dağ-mədən mühəndisliyi, neft-qaz mühəndisliyi, istilik energetikası mühəndisliyi, metallurgiya mühəndisliyi, hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi, uçuş mühəndisliyi kimi fakültələr daxildir.
 • Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupuna – torpaqşünaslıq və aqrokimya, aqronomluq, zootexniklik, baytarlıq, aqromühəndislik, balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi, meşəçilik kimi fakülətələr daxildir.
 • Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupuna – əczaçılıq, bədən tərbiyəsi və idman, turizm və otelçilik, nəqliyyat servisi, sosial iş fakütləri daxildir.

Magistratura ixtisasları üzrə keçid balları hər bir tələbə üçün maraqlıdır. Çünki keçid balı haqqında bir məlumata sahib olduqdan sonra seçim etmək və hansı ixtisasa yönəlməyin mümkünlüyü barədə fikir formalaşır. Magistr üzrə tərtib olunan sualların düzgün cavab balı 1 olaraq müəyyənləşir. Keçid balları hər il dəyişir. Bunun üçün magistr jurnalları həmin il satışa çıxarılır və daha dəqiq keşid ballarını oradan öyrənə bilərsiniz. İndi isə sizə keçən il üçün müəyyən olunmuş magistr keçid ballarını sizlərə təqdim edirik. Buyurun, tanış olun.

Bakı Dövlət Universiteti

 • Geokimya Ə 64(64)
 • Dəniz və okean dibinin geologiyası Ə 59(68)
 • Mineralogiya Ə 57(-)
 •  Petrologiya Ə 60(60)
 • Petrologiya Ə 45(-)
 •  Kristalloqrafiya və kristal kimyası Ə 45(-)
 •  Filiz və qeyri- filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası Ə 56(64)
 • Hidrogeologiya Ə 40(53)
 •  Mühəndis geologiyası Ə 63(63)
 •  Hidrogeoekologiya Ə 40(-)
 •  Seysmologiya və seysmometriya Ə 49(-)
 •  İqlimşünaslıq Ə 67(67)
 •  Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi Ə 69(69)

 • İnformasiya sistemləri Ə 57(66)
 •  İqtisadi informasiya sistemləri Ə 65(65)
 •  İqtisadi fəaliyyətin riyazi və
  informasiya təminatı Ə 66(67)
 •  Kompüter sistemlərinin şəbəkələrinin proqram təminatı və Ə 72(72)
 •  İnformatika Ə 67(67)
 •  İnformatika Ə 62(-)
 •  Mobil tətbiqlərin hazırlanması və oyun dizaynı (tədris ingilis dilində) Ə 75(75)
 •  Kompüter elimləri və texnologiyaları Ə 45(64) (SABAH, tədris Azərbaycan dilində
 •  Tətbiqi geodeziya Ə 49(58)
 •  Geomatıka Ə 47(-)
 •  Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi Ə 51(51)
 •  Torpaq kadastrı Ə 56(56)
 •  Neft emalı texnologiyası Ə 69(69)
 •  Ətraf mühit kimyası Ə 63(63)
 •  Ətraf mühit kimyası Ə 55(57)
 •  Ekoloji kimyəvi monitorinq Ə 63(63)
 •  Ekoloji kimya Ə 63(63)
 •  Ekoloji kimya Ə 60(60)
 •  Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası Ə 66(66)
 •  Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 49(-) bərpası
 • Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Ə 64(64)
 •  Biomüxtəliflik və təbiətin mühafizəsi Ə 64(64)
 •  Bıomüxtəliflık və təbiətin mühafizəsi Ə 46(-)
 •  Bioekologiya Ə 66(66)
 •  Bioekologiya Ə 47(61)
 •  Turizm işi Ə 71(71)
 •  Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq (tədris ingilis dilində) Ə 79(79)
 •  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 61(79)
 •  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 59(-)
 •  Gömrük işi Ə 59(-)
 •  Gömrük işi Ə 58(-)
 •  İqtisadi-riyazi modelləşdirmə Ə 53(-)
 •  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 58(-)
 •  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 57(-)
 • Makroiqtisadi siyasət A 57(-)
 •  Turizmin iqtisadiyyatı Ə 54(-)
 •  Ekonometriya Ə 54(-)
 •  Menecment (sahələr üzrə) Ə 59(-)
 •  Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 64(64)
 •  Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 57(57)
 •  Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 49(-)
 •  Sosial pedaqogika Ə 67(70)
 •  Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq Ə 75(75)
 •  Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq
   Ə 50(-)
 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası Ə 70(70)
 •  Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası Ə 68(68)
 • Riyazi analiz Ə 73(73)
 •  Riyazi analiz Ə 58(-)
 •  Funksional analiz Ə 69(69)
 •  Funksional analiz (tədris ingilis Ə 67(-)
  dilində)
 •  Diferensial tənliklər Ə 75(75)
 •  Diferensıal tənliklər Ə 77(77)
 •  Həndəsə Ə 69(69)
 •  Həndəsə (tədris ingilis dilində) Ə 74(74)
 •  Cəbr və topologiya Ə 70(70)
 •  Cəbr və topologiya Ə 64(64)
 •  Hesablama riyaziyyatı Ə 67(67)
 •  Hesablama riyaziyyatı Ə 70(70)
 •  Hesablama riyaziyyatı (tədris ingilis dilində) Ə 74(74)
 •  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Ə 64(64)
 •  Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil Ə 62(63)
 •  Riyazi kibernetika Ə 64(64)
 •  Optimallaşdırma və optimal idarəetmə Ə 65(65)
 •  Hesablama diaqnostikası Ə 59(64)
 •  Riyazi fizika Ə 65(65)
 •  Diskret sistemlər Ə 58(-)
 •  Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili Ə 64(64)
 •  Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi Ə 66(66)
 •  Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi Ə 54(-)
 •  Riyazi modelləşdirmə Ə 57(71)
 •  Tətbiqi riyaziyyat Ə 61(65)
 •  Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları Ə 58(64)
 • Deformasiya olunan bərk cisim Ə 61(61)
 • Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Ə 65(65)
 •  Maye, qaz və plazma mexanikası Ə 51(60)
 •  Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası Ə 67(67)
 •  Nəzəri və riyazi fizika Ə 64(64)
 •  Bərk cisimlər fizikası Ə 67(67)
 •  Bərk cisimlər fizikası Ə 45(-)
 •  Yarımkeçiricilər fizikası Ə 67(67)
 •  İstilik fizikası və molekulyar fizika Ə 67(67)
 •  Kvant elektronikası Ə 65(65)
 •  Kvant elektronikası Ə 45(-)
 •  Astrofizika Ə 70(70)
 •  Astrofizika Ə 45(70)
 •  Atom və molekul fizikası Ə 66(66)
 •  Bioloji sistemlər fizikası Ə 69(69)
 •  Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika Ə 6K-)
 • Nanohissəciklər fizikası Ə 75(75)
 • Nanohissəciklər fizikası (tədris ingilis dilində) Ə 74(74)
 •  Bərk cism elektronikası Ə 68(68)
 •  Qaz və plazma elektronikası Ə 64(64)
 •  Optoelektronika Ə 63(63)
 •  Yüksək enerjilər fizikası Ə 63(63)
 •  Radiasiya materialşünaslığı Ə 62(62)
 • Atom və nüvə fizikası Ə 72(72)
 • Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası Ə 60(64)
 • Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası Ə 43(-)
 • Kimyəvi kınetika və kataliz Ə 65(65)
 •  Kompozisiya materialları kimyası Ə 66(66)
 •  Qeyri- üzvi kimya Ə 65(65)
 •  Qeyri- üzvi kimya Ə 47(59)
 •  Üzvi kimya Ə 74(74)
 •  Üzvi kimya Ə 58(58)
 •  Fiziki kimya Ə 68(68)
 •  Kolloıd kimya Ə 64(64)
 •  Analitik kimya Ə 69(69)
 •  Analitik kimya (tədris ingilis dilində) Ə 70(70)
 •  Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası Ə 70(70)
 •  Elektrokimya Ə 65(65)
 •  Bərk cisim kimyası Ə 64(64)
 •  Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası Ə 65(65)
 • Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası Ə 45(-)
 •  Neft kimyası Ə 69(69)
 •  Neft kimyası (tədris ingilis dilində) Ə 75(75)
 •  Nanomateriallar kimyası Ə 68(68)
 •  Kimyəvi ekspertiza Ə 76(76)
 •  Molekulyar biologiya Ə 71(71)
 •  Molekulyar biologiya Ə 62(62)
 •  Biokimya Ə 68(68)
 •  Biokimya Ə 62(62)
 •  Biokimya (tədris ingilis dilində) Ə 75(75)
 •  İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 71(71)
 •  İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 54(54)
 •  Bitki fiziologiyası Ə 66(66)
 •  Mikologiya Ə 67(67)
 •  Mikrobiologiya Ə 74(74)
 •  Botanika Ə 64(64)
 •  Botanika Ə 54(-)
 •  Genetika Ə 70(70)
 •  Genetika Ə 59(59)
 •  Onurğasızlar zoologiyası Ə 63(63)
 •  Onurğalılar zoologiyası Ə 67(67)
 •  Biofizika Ə 63(63)
 •  Biofizika Ə 51(-)
 •  Nanobıotexnologiya Ə 68(68)
 •  Nanobiotexnologiya (tədris ingilis dilində) Ə 64(-)
 •  Entomologiya Ə 63(63)
 •  Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq Ə 67(67)
 •  Sənaye mikrobiologiyası Ə 70(70)
 •  Bitkilərin genetikası və seleksiyası Ə 64(64)
 •  Biotexnologiya Ə 69(69)
 •  Biotexnologiya Ə 64(64)
 •  İxtiologiya Ə 63(63)
 •  Jurnalistika nəzəriyyəsi Ə 50(-)
 • Publisistik jurnalistika Ə 50(-)
 •  Media və kommunikasiya sistemləri Ə 52(52)
 •  Televiziya və radio yayımları menecmenti Ə 53(53)
 •  Televiziya və radio yayımları menecmenti Ə 54(54)
 •  Televiziya və radio yayımları menecmenti (tədris ingilis dilində) Ə 70(70)
 •  Nəşriyyat işi və redaktəetmə Ə 52(-)
 •  Sənəd resursları və informasiya- axtarış sistemləri Ə 50(63)
 •  Kitabxanaşünaslıq Ə 50(-)
 •  Bıblıoqrafıyaşünashq Ə 50(59)
 •  Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması və istifadəsi Ə 50(63)
 •  Kitabxana-informasiya texnologiyası Ə 50(59)
 •  Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası Ə 68(68)
 •  Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası Ə 50(-)
 •  Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası (tədris ingilis dilində) Ə 51 (-)
 •  Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi Ə 76(76)
 •  Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi (tədris ingilis dilində) Ə 75(75)
 •  Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi Ə 74(74)
 •  Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi Ə 61 (-)
 •  Qədim dünya tarixi Ə 69(69)
 •  Qədim dünya tarixi (tədris ingilis dilində) Ə 69(69)
 •  Arxeologiya və etnoqrafıya Ə 67(67)
 •  Etnologiya Ə 67(67)
 • Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi Ə 78(78)
 •  Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi Ə 57(-)
 •  Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi (tədris ingilis dilində) Ə 83(83)
 •  Türk dünyası tarixi Ə 68(68)
 •  Yaxın və Orta Şərqin tarixi Ə 89(89)
 •  Yaxın və Orta Şərqin tarixi Ə 53(-)
 •  Orta əsrlər tarixi Ə 73(73)
 •  Orta əsrlər tarixi (tədris ingilis dilində) Ə 74(74)
 •  Azərbaycanın yem və ən yeni tarixi Ə 75(75)
 •  Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 61(75)
 • Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı Ə 71(71)
 •  Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı Ə 52(-)
 •  Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı (tədris ingilis dilində) Ə 76(76)
 •  Slavyan ölkələri tarixi Ə 67(67)
 •  Slavyan ölkələri tarixi Ə 54(-)
 •  Qafqaz xalqlarının tarixi Ə 73(73)
 •  Qafqaz xalqlarının tarixi Ə 53(-)
 •  Antropologiya Ə 67(67)
 •  Mədəni antropologiya Ə 67(67)
 •  Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 68(70)
 •  Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 53(-)
 •  Azərbaycanda siyasi proseslər Ə 56(71)
 •  Azərbaycanda siyasi proseslər Ə 50(-)
 •  Konflıktologiya Ə 55(74)
 •  Konfliktologiya Ə 50(-)
 •  Regionşünaslıq (Amerika üzrə) Ə 75(75)
 •  Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) Ə 69(69)
 •  Regionşünaslıq (Amerika üzrə) Ə 58(-)
 •  Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) Ə 59(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Ermənistan üzrə) Ə 59(-)
 •  Ölkəşünaslıq (İtaliya üzrə) Ə 55(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 55(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Türkiyə üzrə) ə 51(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Azərbaycan üzrə) ə 51(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Gürcüstan üzrə) ə 50(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Polşa üzrə) ə 50(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Yunanıstan üzrə) ə 50(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Ermənistan üzrə) ə 50(-)
 •  Ölkəşünaslıq (Azərbaycan üzrə, tədris ingilis dilində) ə 60(-)
 •  Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya ə 67(72)
 •  Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya ə 52(-)
 •  Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya (tədris ingilis dilində) ə 68(73)
 • Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti ə 52(-)
 •  Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti (tədris ingilis dilində)ə 60(77)
 •  Dünya siyasəti ə 60(73)
 •  Müasir danışıqlar təcrübəsi ə 56(-)
 •  Sosial psixologiya ə 69(69)
 •  Sosial psixologiya ə 71(71)
 •  Klinik psixologiya ə 65(65)
 •  Klinik psixologiya ə 50(69)
 •  Hüquq psixologiyası ə 73(73)
 •  Hüquq psixologiyası ə 65(65)
 •  Pedaqoji psixologiya ə 63(63)
 •  Pedaqoji psixologiya ə 52(66)
 •  Uşaq və yaş psixologiyası ə 63(63)
 •  Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi ə 70(-)
 •  Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi ə 60(-)
 •  Beynəlxalq hüquq ə 73(-)
 •  Beynəlxalq hüquq ə 70(-)
 •  Dövlət hüququ ə 80(80)
 •  Dövlət hüququ ə 64(-)
 •  Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası ə 78(80)
 •  Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası ə 64(81)
 •  Mülki və təsərrüfat hüququ ə 76(78)
 •  Mülki və təsərrüfat hüququ ə 73(-)
 •  Kommersiya hüququ (tədris ingilis dilində)ə 83(83)
 •  İnsan hüquqları (tədris ingilis dilində) ə 74(79)
 •  Avropa hüququ (tədris ingilis dilində) ə 71(-)
 •  Dəniz və enerji hüququ (tədris ingilis dilində) ə 70(81)
 •  Transmilli cinayət hüququ ə 71(-)
 • Transmilli cinayət hüququ (tədris ingilis dilində)ə 74(-)
 •  İnformasiya hüququ ə 70(-)
 •  İnformasiya hüququ (tədris ingilis dilində) ə 77(80)
 • İnzibatı hüquq, inzibati proses, iqtisadi və maliyyə hüququ ə 85(85)
 •  İnzibati hüquq, inzibati proses, iqtisadı və maliyyə hüququ (tədris ingilis dilində) Ə 86(86)
 •  Tibbi hüquq ə 68(81)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

 • Elektroenergetika Ə 52(70)
 •  Elektrik şəbəkə və sistemləri Ə 46(-)
 •  Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 40(-)
 •  Kabel və keçiricilərin fizikası və Ə 44(-)
  texnikası
 •  Nəqliyyat vasitələrinin elektrik Ə 40(-)
  avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat növləri üzrə) ▶ Elektrik aparatları ə 44(59)
 •  Elektrik aparatları ə 40(-)
 •  Sənaye qurğuları və texnoloji ə 51(60)
  komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı
 •  Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji ə 40(60)
  qurğular və sistemlər
 •  Elektrik nəqliyyatı (metropoliten ə 44(61)
  sahəsi üzrə)
 •  Elektrik təchizatının ə 40(-)
  optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi
 •  Sənaye istilik energetikası ə 40(51)
 •  Bərpa olunan enerji mənbələri ə 40(63)
 •  Daxiliyanma mühərrikləri və onların ə 43(54)
  texniki istismarı
 •  Enerji maşınlarının istehsalı ə 40(66)
 •  Soyuducu maşın və qurğular ə 40(-)
 •  Materialşünaslıq və materiallar ə 40(54)
  texnologiyası
 •  Maşınqayırma materialşünaslığı ə 40(-)
 •  Kompozisiya materialları ə 40(-)
 •  Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı ə 40(49)
 •  Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı ə 40(50)
 • Metalşünaslıq və metalların termiki emalı ə 40(58)
 •  Metalşünaslıq və metalların termiki emalı ə 40(48)
 •  Metalların təzyiq altında emalı ə 40(-)
 •  Maşınqayırma texnologiyası ə 50(57)
 •  Maşınqayırma texnologiyası ə 40(-)
 •  Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları ə 61(61)
 •  Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları ə 40(57)
 •  Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları ə 40(57)
 •  Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi ə 47(59)
 • Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyaları ə 45(57)
 • Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi və bərpası texnologiyası və avadanlığı ə 42(-)
 • İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmış dəzgah sistemləri ə 40(58)

Azərbaycan Tibb Universiteti


 •  Menecment (səhiyyə sahəsi üzrə) Ə 52(-)
 •  Klinik (tibbi) psixologiya Ə 70(70)
 •  Əczaçılıq kimyası Ə 72(72)
 •  Farmakoqnoziya Ə 71(71)
 • Əczaçılıq texnologiyası Ə 79(79)
 •  Toksikoloji kimya Ə 78(78)
 •  Əczaçılığın təşkili Ə 65(65)

Bakı Musiqi Akademiyası

 • Etnomusiqişünaslıq Ə 36(-)
 •  Musiqi tarixi Ə 47(47)
 •  Musiqi nəzəriyyəsi Ə 38(47)
 •  Musiqi texnologiyaları Ə 30(-)
 •  İnstrumental ifaçılıq (musiqi alətləri üzrə: fortepiano, orqan, klavesin, kontrabas, fleyta, klarnet, qoboy, saksofon, truba, viola, arfa, violin, violonçel, faqot, trombon, tuba, valtorna və zərb alətləri) Ə 39(51)
 •  Solooxuma (akademik vokal) Ə 39(39)
 •  Dirijorluq (xor dirijorluğu, opera- simfonik dirijorluğu, nəfəs və zərb alətləri orkestrinin dirijorluğu) Ə 49(49)
 •  Bəstəkarlıq Ə 30(35)
 •  Populyar musiqi və caz ifaçılığı (vokal üzrə) Ə 60(60)

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

 • Etnomusiqişünaslıq Ə 30(-)
 •  Musiqi tarixi Ə 37(59)
 •  Musiqi nəzəriyyəsi Ə 46(46)
 •  Xanəndəlik Ə 30(40)
 •  Vokal ifaçılığı (milli) Ə 30(-)
 •  Dirijorluq (xalq çalğı alətləri)orkestrinin dirijorluğu, xor dirijorluğu) Ə 30(33
 •  Bəstəkarlıq Ə 30(-)
 •  Populyar musiqi və caz ifaçılığı (tar-kamança, qarmon, qanun, balaban, ney, zurna, saz, nağara, tütək, fortepiano, akkordeon, saksofon, klarnet, fleyta, qoboy, truba, gitara, zərb alətləri və vokal) , Ə 30(-)
 •  Xalq çalğı alətləri ifaçılığı kamança, qanun, saz, balaban, zurna, tütək, ney, qarmon, nağara) (tar, Ə 36(47)

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası


 • Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması (tədris Azərbaycan dilində Ə 40(-)
 • İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası (tədris Azərbaycan dilində) Ə 49(59)
 •  Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi (tədris Azərbaycan dilində) Ə 47(60)
 • Dizayn (sənaye dizaynı, qrafik dizayn, geyim dizaynı, interyer üzrə dizayner, tədris Azərbaycan dilində) Ə 37(49)
 •  Dekorativ sənət (bədii xalça, bədii toxuculuq, bədii keramika və şüşə, bədii metal, tədris Azərbaycan dilində) Ə 34(41)
 •  Rəngkarlıq (dəzgah rəngkarlığı, teatr dekorasiyası rəngkarlığı, kino və televiziya rəssamı, tədris Azərbaycan dilində) Ə 41 (41)
 •  Qrafika (dəzgah qrafikası, kitab tərtibatı və illüstrasiyası, plakat, tədris
  Azərbaycan dilində) Ə 30(47)
 •  Heykəltəraşlıq (tədris Azərbaycan Ə 30(31) dilində)

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

 • Turizm işi Ə 70(70)
 •  Turizm işi (tədris ingilis dilində) Ə 72(72)
 •  Otelçılik Ə 55(67)
 •  Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 69(69)
 •  Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq (tədris ingilis dilində) Ə 69(69)
 •  Turizmin iqtisadiyyatı Ə 52(-)
 •  Menecment (sahələr üzrə) Ə 53(-)
 •  Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi Ə 50(64)
 •  Əhalinin sosial müdafiəsi Ə 59(67)
 •  Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və nəzəriyyəsi Ə 50(-)
 •  İctimai siyasət Ə 50(80)

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası

 • Balet tarixi Ə 36(-)
 •  Balet tarixi Ə 30(-)
 •  Balet tənqidi Ə 33(-)
 •  Balet tənqidi Ə 39(-)
 •  Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi Ə 43(43)
 •  Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi Ə 41(-)
 •  İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, qarmon) Ə 30(-)
 •  İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, qarmon) Ə 33(-)
 •  Rəqs sənəti üzrə müəllim-tədqiqatçı Ə 30(-)
 •  Rəqs sənəti üzrə müəllim- tədqiqatçı Ə 30(-)
 •  Rejissorluq (musiqili teatr sahəsi üzrə) Ə 30(-)

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

 • Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası Ə 42(53)
 •  İdman məşqinin nəzəriyyəsi və metodikası Ə 40(53)
 •  Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi- bioloji təminat Ə 47(54)
1.3/5 - (112 votes)
Back to top button