İnşalar

Yurdumuzun təbiəti haqqinda insa

Cənubi Qafqazda yerləşən Avrasiya ölkəsi olan Azərbaycan;  Şərqi Avropa və Cənub-Qərbi Asiyada yerləşir.Azərbaycan Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya və Türkiyə ilə həmsərhəddir.  Xəzər dənizi Azərbaycanın şərq sərhədini təşkil edir.  Ölkənin şimalında;  Böyük Qafqaz dağ silsiləsi və geniş düzənliklər var.  Azərbaycanın ən aşağı nöqtəsi Xəzər dənizidir (-28 m), ən yüksək nöqtəsi;  Bazardüzü dağı (4.466 m).  Ölkənin digər özəlliyi isə dünyanın 7 möcüzəsi siyahısına namizədliyi irəli sürülmüş Palçıq vulkanlarının yarısının bu ölkədə olmasıdır.  Azərbaycanın bütün çayları Xəzər dənizinə tökülür.  Ən böyük göl;  67 km2 olan Sarısudur.  Ölkənin ən uzun çayı;  Uzunluğu 1515 km olan Kür çayıdır.

Yurdumuzun təbiəti haqqinda insa

Azərbaycan coğrafi xüsusiyyətləri baxımından zəngin və məhsuldar ölkədir.  Gəzməli və görməli yerlər çox olsa da, təbiətlə iç-içə olan bir ab-hava da var.  Təbiəti, dənizləri, gölləri və çayları, sakit əhalisi, nəqliyyatın hərəkəti və ətraf mühitin daha az çirklənməsi ilə bu ölkədə yaşamaq çox sağlıqlı və rahatdır.  Ölkədə yaşayan insanların böyük sağlamlıq problemləri yaşamamasının səbəbi bu təbii mühitin və təmiz havanın olmasıdır.  Ölkəyə universitetdə oxumağa gələn tələbələr ölkəyə addım atan kimi bu havanı udduğundan Azərbaycandan razı qalmağa başlayırlar.  Əslində ölkədən gedən tələbələr havanın dəyişməsini dərhal hiss edə bilirlər.  Ölkənin coğrafi xüsusiyyətləri və demoqrafik strukturu tələbələr üçün idealdır.

      Azərbaycanın təbii gözəllikləri

Dağlıq və düzənliklərdə salınan Azərbaycan təbii gözəllikləri ilə o qədər də tanınmasa da, dünyanın ən gözəl ölkələri sırasındadır.  Ölkə bu günə qədər özünü dünyaya çox yaxşı tanıta bilməməsinin əziyyətini çəkir.  Son illər Azərbaycana təhsil almağa gedən universitet tələbələrinin təcrübələri nəticəsində insanlarda Azərbaycana maraq yaranıb. 

Yurdumuz təbii ehtiyatlarla zəngindir. Təbii ehtiyatlara insanın yaşaması üçün istifadəsi mümkün olan hər şey daxildir. Faydalı qazıntılara torpaq, su mənbələri, meşələr, okean və dənizlər təbii ehtiyatlar daxildir.

Ölkəmizdə Yer kürəsində mövcud olan 11 iqlim tipindən 9-u var. Azərbaycanın iqlimi ölkədə müxtəlif növ bitkilərin əkib-becərilməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır.

Yurdumuzda 8300-dən çox çay, 250-dən çox göl və su anbarı vardır. Kür və Araz Azərbaycanın ən böyük çayları sayılır. Bu çaylar Türkiyə dağlarından axıb gəlir, Azərbaycanın ərazisində birləşərək Xəzər dənizinə tökülür. Xəzər dünyanın ən böyük gölüdür. Ərazisi çox böyük olduğuna və dənizə aid bir çox xüsusiyyətlərinə görə onu dəniz adlandırırlar.

Ölkəmizdə heyvanlar aləmi də çox zəngindir. Burada 30000-dən çox heyvan növü var. Ölkəmiz nadir bitki və heyvan növlərini qorumaq məqsədilə qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar yaratmışdır. Nəsli kəsilmək təhlükəsi olan bitki və heyvan növləri Azərbaycan Respublikası “Qırmızı Kitab”ına daxil edilmişdir. “Qırmızı Kitab” ölkəmizdə nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan vəhşi heyvan və yabanı bitki növlərinin vəziyyəti haqqında dövlət sənədidir.

Azərbaycana ən çox şöhrət gətirən sərvət isə  onun neftidir.Hələ qədim zamanlardan Azərbaycan neft diyarı kimi tanınır. Dünyada ilk dəfə quruda və suda neftin çıxarılması Azərbaycanda olmuşdur. Xəzər dənizində salınmış Neft Daşları şəhərciyi dünya möcüzələrindəndir. Dünyada analoqu olmayan Naftalan müalicə nefti də Azərbaycandadır.

Lap qədim dövrlərdən Abşeron yarımadasında sönməyən yanar ocaqlar mövcud olmuşdur. “Yanar dağ” adlanan yerdə torpağın təkindən qalxan alov dilimləri təbiətin möcüzəsi hesab edilir.Məhz buna görə Azərbaycan həm də dünyada Odlar yurdu kimi tanınmışdır.

Azərbaycan Palçıq vulkanlarının sayına və müxtəlifliyinə görə  dünyada birinci yerdədir. Ölkəmiz müalicəvi əhəmiyyətli mineral sularla zəngindir. Buna səbəbdən Azərbaycan ərazisini “mineral sular muzeyi” adlandırırlar.

Ölkəmizin gözəl və zəngin təbiəti hər bir insanı cəlb edir. Bu gözəlliyi qorumaq hər birimizin borcudur.

Oxşar mövzular

3.4/5 - (652 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button