İnşalar

Təhsil haqqinda insa

İnsanları cəhalətdən xilas edərək uğura aparan yol təhsildir.  Uzun bir macəra kimi görünsə də, parlaq gələcəyə çatmaq üçün buna ehtiyacımız var.   İnsan həyatını dəyişən dəyərlərə malikdir.  Məktəb həyatı ilə  başlayan təhsil həyata atılanda  qədər davam edir.

 Təhsil mövzusunda inşa

Hər bir insan tamamilə cahil doğulur. Əmmək, tutmaq kimi refleksləri olsa da, şüurlu şəkildə etdiyi qabiliyyətlərə malik deyil.  Dünyada yaşamaq üçün öyrənmək, biliyə sahib olmaq, savadlı olmaq lazımdır.  Təhsil maarifləndirmə aktıdır.  Başqa sözlə desək, davranış əldə etmək cəhdidir.

Təhsilli insanlar cəmiyyətdə söz sahibidir.  Onlara ətrafdakı insanlar tərəfindən hörmət edilir və qiymətləndirilir.  Dərhal nəzərə çarpılaraq onların sözləri daha vacib görünür.  Təhsilsiz insanlar cəmiyyətdə savadlılar qədər yaxşı qarşılanmır.  Bir çox fürsətləri qaçırdıqları üçün iş həyatları da olduqca çətin olur.  Təhsil alan insanların gələcəyinin parlaq olduğu və yüksək əmək potensialına malik olduğu görünür.  Vətəndaşların savadlı olması da onların dövlətin hakimiyyət orqanlarında söz sahibi olmasını göstərir.  Düzgün təhsil onu inkişaf etdirməklə təhsil verirsə, yanlış təhsil insanların sahib olduqlarını itirməsinə səbəb olur.  Unutmaq olmaz ki, insanın təhsil həyatı çox önəmlidir.

Təhsil insan şəxsiyyətinin formalaşmasında ən mühüm amildir.  Təhsil dedikdə nəzərdə tutulan təkcə məktəbdə dörd divar arasında keçilən dərslər və ya fənlər deyil.  Təhsil ilk növbədə ailədən başlayır.  Valideynlərin övladlarına öyrətdikləri hər bir davranış, söz və ədəb tərbiyə çərçivəsindədir.  Təhsilli insanların cəmiyyətdə yeri başqadır.  Savadlı insanlar necə davranmalı olduqlarını bilirlər.  İstədiyini əldə etmək üçün nə etməli;  O, cəmiyyətdə yer tutmaq üçün necə danışmağı, necə davranmağı yaxşı bilir.  Təhsilli insanlar cəmiyyətin bütün təbəqələri tərəfindən sevgi və hörmət görürlər.  Təhsil bir ölkənin inkişafının ən vacib aspektlərindən biridir.  Cəmiyyətlərin və ya ölkələrin inkişaf etməsi üçün o ölkənin və ya cəmiyyətin üzvlərinin yaxşı təhsil almış, yaxşı təchizatlı insanlar olması lazımdır.

Hər bir cəmiyyətdə təhsilə önəm verilərək, insana yüksək qiymət verilir.  Parlaq gələcəyi və yaxşı təhsili olan cəmiyyətlər həmişə hörmətə layiqdirlər.  Uşaqların sabahın böyükləri olacağı fikri də dəyişir.  Onun təhsilinə, gələcəyinə nail olmağa çalışmaq lazımdır.

Bizim təhsil sistemimizdə nə sadəcə təhsil, nə də sadəcə tədris var.  Hər ikisi birlikdə götürülür. Milli Təhsilin məqsədi bilik yüklü tələbələr və vətəndaşlar yetişdirmək deyil.  Əsas məqsəd özünə, ailəsinə, son nəticədə ölkəsinə, millətinə faydalı insanlar yetişdirməkdir.  Qədim dövrlərdə cəmiyyətlər döyüşməklə inkişaf edə bilirdilər.  Hərbi sahədə uğur qazanan qüdrətli dövlətlər döyüşərək varlanaraq başqa dövlətlərin torpaqlarını alırdılar.  Bu gün təhsilə ən çox önəm verən dövlətlər dünyanın ən güclü dövlətləri hesab edilir.  Dəyərlərin çoxu təhsil vasitəsilə əldə edilir.  Bu səbəbdən hər bir cəmiyyətdə təhsilə önəm verilməli, savadlı insanların yetişməsinə diqqət yetirilməlidir.

Azərbaycanın məşhur şairi N. Gəncəvi  10 əsr bundan əvvəl elmin gücü haqqında belə deyirdi:

Əmr etdi, verildi fərman,
Alimdir gözümdə ən əziz insan.
Elmlə, hünərlə! Başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz!

Oxsar movzular:

4.6/5 - (116 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button