Təhsil XəbərləriŞeirlər

Zefer gunune aid seirler

Zəfər gününə aid şeirlər saytımızda sizlər üçün qeyd olunur. Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış bu günü xalqımız böyük qürür və sevinc hissi ilə qeyd edir. Qarabağın taleyi 2020-ci ildən sonra ölkəmizin xeyrinə dəyişdi. Azərbaycanlılar bu gün qələbə çaldı. Düşmən tapdağında 30 ildən artıq Qalan Qarabağımız azad oldu. Bu günün şərəfinə çoxlu şeirlər yazıldı, mahnılar bəstələndi. Zəfər Günün Mübarək, Əziz Azərbaycanım!

ZƏFƏR GÜNÜN MÜBARƏK, ANAM AZƏRBAYCANIM ŞEİRİ

Müəllif: Solmaz Şirin 

Zəfər günün mübarək, anam Azərbaycanım, 
Zəfər ünün mübarək, canım Azərbaycanım, 
Azad şənin mübarək, şanım Azərbaycanım! 
Sənə Zəfər yaraşır, uca zirvələrdə ol, 
Şan-şöhrətlə, qürurla qoca zirvələrdə ol! 

Zəfərlərin çox olmuş, otuz ildə bu təkdir, 
Qəzəblərdən, kinlərdən doğulmuş bir mələkdir, 
Düşmən istehkamını dağıdan bir fələkdir. 
Əhsən olsun yurdunun o mərd oğullarına, 
Canını qurban verən comərd oğullarına! 

Qan uddurdu düşmənə mübariz, sadiq Ordun, 
Toy-büsata büründü o əsir, məhbus yurdun, 
Qarşında düşmənlərin boynunu əydin, qırdın. 
Eşq olsun o mübariz, o yenilməz Orduna, 
Zəfər adı yaraşır o mübarək adına! 

Şəhidlərin qanıyla Zəfər sözün həkk etdi, 
Tarixin yaddaşına, dağa, daşa bərkitdi, 
Şəhadət körpüsüylə bu dünyanı tərk etdi. 
Şəhidlərin mərdliyi mərd başını ucaldır, 
Cənnətin quşlarıdır, məqamları ucadır!  

RAHAT UYU, ŞƏHİDİM

Bu dünyanın dərdləri sanki bizə görədir,
Birindən qurtulmamış başqasını törədir.
Sülhdən dəm vuranların cəllad çıxır çoxusu,
Bütün qəsbkarların ağzında qan qoxusu…
Qara itlər qorunur, ağ atlar izlənirkən,
Qartalları vururlar, bayquşlar gizlənirkən…
Yurdun aşiqlərini seçib dən-dən vurdular,
Gözlərindən qorxanlar
ürəyindən vurdular..
Rahat uyu, şəhidim…
Yollara həsrət – həsrət dikiləndə gözlərim,
dünyanın boğazından keçməyəndə sözlərim,
Cəbhədə don tuturdu sənin ayaq izlərin…
Qış gəlirdi dağlara…
Qarabağda sazaqdı,
Səninsə gözlərindən günəşli bir yaz axdı…
Artıq nəfəsin həyat ritmindən çox uzaqdı…
Uzağa dikilmişdi o anda nəzərlərin..
Gözə vətən dəyirdi…
Qəlbin odu sönmədən ruhun gülümsəyirdi…
Rahat uyu, şəhidim…
Savaşın davam edir,
Bayrağına, himninə neçə dostun əyildi…
Gözünü itirən var,
qolu yoxdur kiminsə…
…Ruhum bu son yaradan ölüncə qan itirsə…
Sən də ordan gülümsə..
Rahat uyu, şəhidim…

Biz Zəfər qazanmışıq! şeiri

Müəllif: Nicat İsmayılov (“Xəzər Tv”nin redaktoru) 

İgidlər öz qanıyla 
Yazdı Zəfər dastanı. 
30 il gözləmişdik, 
Bu tarixi, bu anı. 

 
Dəmir yumruq düşmənə, 
Öz yerini göstərdi. 
44 günlük döyüşlər, 
Tarixi bir Zəfərdi. 

 
Analar ağlamasın, 
Şəhidlər ölməzdilər. 
Düşmənlər öz xoşuyla, 
Yurdumdan getməzdilər. 

 
44 günə min ilin, 
Tarixini yazmışıq. 
Qarabağ Azərbaycandır, 
Biz Zəfər qazanmışıq. 

 
Polad iradəmiz var, 
Sınmarıq, əyilmərik. 
Bir ölüb, min dirilən 
İgid Mübarizlərik. 

BU ZƏFƏRİN MÜBARƏKDİR, EY VƏTƏN

Qış günündə üzdə çiçək açdıran,
Gecəmizə gün işığı saçdıran,
Yağıları el-obadan qaçdıran
Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən!

Səman geniş hey uçduqca uçasan,
Torpağını ana kimi qucasan,
Qələbənlə Qaf dağından ucasan,
Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən!

Olmaz imiş, sözdür, dostu düşənin,
Dostu aldı qəlbin “qəlbişüşənin”,
Söylənəcək yüz il fəthi Şuşanın,
Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən!

Haqq deyənlər, haqq yolundan azdılar,
Tarix boyu sənə quyu qazdılar,
..Oğulların şanlı tarix yazdılar,
Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən!

Qürurluydu bu Qarabağ səfəri…
Bu torpağın hər oğlu, hər nəfəri,
Qanımızla qazanmışıq zəfəri,
Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən!

Şuşamızda dağlar başı dumanlı,
Daha bir də kimsə olmaz gümanlı,
Qazin rəşadətli, Şəhidin sanlı,
Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən!

Xarı bülbül gələr bu yaz, səcdənə,
Dursam min il, yenə də az, səcdənə,
Dayanıbdı bütün Qafqaz səcdənə,
Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən!

***
Başım Yanardağ kimi –
alov-alov,
köz-köz…
Ürəyim çıxıq-çıxıq,
bölük-bölük, –
qismətdə
söz, söz…
Əllərimdə Qobustan qayalarındakı nağara səsləri.. –
dilimdə
döz, döz…
Gözlərimi yumub toxunuram xəyalına, şəhidim…
dindi, siyasətdi,
sıradan söhbətdi…
Səsim Allaha çatmır,
hardayıq
biz, biz…

DƏMİR YUMRUĞUM ŞEİRİ

Müəllif: Müzəffər Məzahim 

Nə qədər fəxr eləsəm azdı yenə, yurdum ilə, 

Qəhrəman xalqım ilə, şanlı, cəsur ordum ilə, 

Yanaşı cəng elədik cəbhədə boz qurdum ilə, 

Birləşən əllərimiz döndü dəmir yumruğuma. 

Tanrının möcüzəsi endi dəmir yumruğuma. 

Aslana tülkü açıb cəng, bu nə haqsız davadır? 

Otuz ildir dilənir, atdığı boş-boş havadır. 

Sığınıb qoltuğa, zənn eylədiyi boş çabadır, 

Hikkəmiz, hiddətimız çöndü dəmir yumruğuma, 

Tanrının möcüzəsi endi dəmir yumruğuma. 

Hər qarış torpağa həkk oldu zəfər tarixmiz, 

Vətənə sevgi çələngiydi hünər tariximiz, 

Dirçəliş mənliyimizdir bu təpər tariximiz, 

Yurda eşqim, vüqarım sindi dəmir yumruğuma, 

Tanrının möcüzəsi endi dəmir yumruğuma. 

Ordumuz bəxş elədi xalqımıza şanlı şərəf, 

Aldıq öz haqqımızı, çüki bizik haqlı tərəf, 

Gücümüz, qeyrətimizlə elədik düşməni dəf 

Dünya heyrətlə baxır indi dəmir yumruğuma, 

Tanrının möcüzəsi endi dəmir yumruğuma.  

ZƏFƏR GÜNÜ

(8 noyabr Zəfər Gününə )

Vətən alqışlayır qədəmlərini,
Çoxdan gözləyirdik bu böyük günü.
Dərbənd gülümsəyir Xəzərə baxıb,
Elə bil açılıb Təbrizin eyni.

Adınla fəxr edib coşur ürəklər,
Yeni Zəfərlərlə yaşa, Vətənim!
Çoxdan tilsimdəydi Şuşanın ruhu,
Ruhun azad oldu Şuşa-Vətənim.

Dünya heyran oldu bu qələbəyə,
Bu Zəfər dillərdən-dillərə gəzər
Ulu Qarabağın xilası sanki,
Böyük İstanbulun fəthinə bənzər.

Bu Zəfər yazılıb şəhid qanıyla
Azadlıq naminə yüz yol and içdik.
Düşmənin qurduğu istehkamları,
Bir “Dəmir Yumruq”la dağıdıb keçdik.

Yurduma tuşlanan xain əllərə,
Bu Zəfər dərs oldu, -etməyin xəta.
Tarixin ən şanlı döyüşləriylə,
Zamanı da yendi bu Zəfər hətta.

Yadlara əzəldən gözdağı olub,
Türkün düşmən bağri yaran ordusu.
Yolundan çıxanı cəza gözləyir,
Tanrı ordusudur-Turan ordusu…

Murov dağlarına Ağrı əl edir,
Kəpəz Savalanın görüşündədir.
Behşitdə rahat yat, Xətai babam,
Vətən qələbələr yürüşündədir.

“Tarixi Zəfər!” Şeiri 

Müəllif: Cavanşir Atəşi 
 

Bu Zəfər türk əzmi, türk qərarlığı, 

Tarixin möhtəşəm qələbəsidir! 

Haqqın, ədalətin bərqərarlığı, 

Heydər arzusunun təntənəsidir! 

Zəfər – bayrağımız, bayraqdarımız, 

Zəfər – azad olan torpaqlarımız, 

Zəfər – baş tacımız, şah vüqarımız, 

Qəzəbin vulkantək püskürməsidir! 

Səbrin tükəndiyi sonuncu anda, 

Zəfər qazanmaqçün hərb meydanında, 

Böyüklü-kiçikli Vətən uğrunda 

Xalqın yumruq kimi birləşməsidir! 

Bu Zəfər bu gün də zaman, məkanın, 

Qisasın, qeyrətin, şərəfin, şanın, 

Ordusuyla Ali Baş Komandanın 

Şəri məğlub etmək nümunəsidir! 

Düşmən də tanındı, dost da tanındı, 

Etibar, sədaqət, inam sınandı, 

Sönmüş ocaqların çırağı yandı! 

Zəfər namərdlərə ibrət dərsidir! 

Zəfər and yerimiz – şəhid zirvəsi, 

Oyanmış ruhların coşan nərəsi, 

Göy Türk yürüşünün hayqıran səsi, 

Bu Zəfər Turanın bir müjdəsidir! 

 ZƏFƏR ŞEİRİ

                                         Qalx ayağa, qoca tarix,

                                         qalx ayağa, qarı düşmən,

                                          Min illərin o başından

                                          bu dünyanın Türkü gəlir.    

                                          Əllərində qılınc-qalxan,

                                           dodağında türkü gəlir.

                                            Ayağında dəmir çarıq,

                                            çiynində boz kürkü gəlir.

                                             Qalx ayağa, haqsız dünya,

                                              gözün haqqı görsün bir də.

                                              Bu zəfərin izi vardı

                                               Sən gördüyün min illərdə

                                                  Günbatandan gündoğana,

                                                   tappır-tappır gedən atlar,

                                                    gumbur-gumbur  gərənaylar,

                                                    yadındamı, qoca tarix?!

                                                      Tanıdınmı, qoca tarix,

                                                       sənin hər səhifənə

                                                        qırmızı hərflərlə

                                                         müjdələr yazan Türkü?!

                                                         Bayrağının eşqinə

                                                          yağıya qan udduran,

                                                           səfləri pozan Türkü.

                                                           Qovğalarda sədlər yaran,

                                                            dinclikdə ozan türkü. 

                                                             İndi də çox gözəldi,

                                                            “dam-daram-dam” ritminin

                                                              möhtəşəm sədaları.

                                                             Kəlbəcər də, Laçın da,

                                                              Ağdərə də, Şuşa da-

                                                              bizimdir nidaları.  

                                                               Şəhidlər də, zəfər də,

                                                              bu sevinc də, kədər də-

                                                              bizimkidir, ana yurd.

                                                               Biz kədərlə sevinci

                                                                həmişə qoşa gördük.

                                                                 Əziz günümüzdə də

                                                                 Verib baş-başa, gördük.

                                                                   Sınmadıq, əyilmədik,

                                                                   Çox şükür bu günü də

                                                                    Gördük, ey Vətən, yaşa!

                                                                                            12.11.2020.

 
Qeyd:”Zəfər şeiri” 2020-ci ildə  Türkiyə Cümhuriyyətində dərc olunan “Hece taşları” aylıq şeir dərgisinin Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışında dərc olunub.
                                  

Qələbə müjdəsi şeiri

Müəllif: Rahil Məmməd 

Gül, ey Azərbaycan, gözlərin aydın, 

Əzildi zəhərli ilanın başı! 

Analar, bacılar, ağı deməyin, 

İndi qismətimiz sevinc göz yaşı! 

Ey Şuşam, bir daha gözlərin aydın, 

Sənə sahib çıxdı mərd oğulların. 

Adını tarixə yazdı hünərlə, 

Dosta dost, düşmənə sərt oğulların! 

Gözəl Qarabağım, eynin açılsın, 

Sən artıq deyilsən düşmən tapdağı. 

İndi al qoynuna zirvələrində, 

Ulduzlu, hilallı üçrəng bayrağı! 

Haçandır qoynundan uzaq düşmüşdük, 

Səninlə həsrətin otuzdur yaşı. 

Hüsnünü görməyən fidan oğullar 

Uğrunda qan tökür, şirtək savaşır! 

Sən də dön – yurdundan perik düşənim, 

Məhəbbət çiçəyim, xarıbülbülüm! 

Hələ yaraları təzə olsa da, 

Bir ağız oxusun barı bülbülüm! 

Ali Baş Komandan, sən də var ol ki, 

Qələbə sevinci yaşatdın bizə! 

Hünər tariximə yazdın adını, 

Sanki işıq verdin gözlərimizə! 

Ruhunuz şad olsun, şəhid oğullar, 

Dəniztək çağladı Vətən sevginiz! 

Ölümün gözünə dik baxa-baxa 

Şəhidlik zirvəsi fəth etdiniz siz! 

Ey müzəffər ordum, eşq olsun sənə, 

Sən öz savaşınla tarix yaratdın! 

Verib türk oğluyla çiyin-çiyinə, 

Qələbə eşqiylə murada çatdın! 

8 NOYABR

          
8-i Noyabr Şuşa günüdü

 təqvimdə düzəliş.

       dualarda yenilik günü.

     Biz bu duaları üzü göylərə

      hər gün pıçıldadıq,

   Vətən və Azadıq eşqinə.

  
  8-i Noyabr

   duaların qəbul olunduğu,

   Tanrı lütfünün yerə endiyi gün,

 Şəhid ruhlarının

bayraqlıq parçadan

bayram paltarı geyindiyi gün.

 8-i Noyabr

Heyrətim, inamım, qürurum,

bir az da heyranlığım.

Biz Şuşaya qayıtdıq, Şuşa bizə qayıtdı.

Sənə şükür olsun,ya inandığım!

ZƏFƏR NƏĞMƏLƏRİ YAZILIR İNDİ 

Cavanşir Atəşi : Təranə ARİFQIZI 
 

Tarix yazır kürsülərdə ağıllar, 
Tarix yazır səngərlərdə oğullar, 
Otuz ildir, bitdi daha nağıllar. 
Qəhrəmanlıq yola iz salır indi, 
Zəfər nəğmələri yazılır indi! 

Üçrəngli  bayrağım Xudafərində, 
Savaş gedir irəlidə, dərində, 
Oturtmuşuq düşməni öz yerində. 
İşğal zəncirləri çözülür indi 
Zəfər nəğmələri yazılır indi! 

Cəbrayılı, Füzulini almışıq, 
Zəngilanı ağ dəftərə salmışıq, 
Haqqımızdır!-deyib, yurda dolmuşuq 
Hər qarış qanınla yaz olur indi. 
Zəfər nəğmələri yazılır indi! 

Bax, açılır yurda gedən yolumuz, 
Naxçıvanı qucaqlayır qolumuz, 
Rahat yatsın məzarında ulumuz. 
İğidlər sipər tək, düzülür indi, 
Zəfər nəğmələri yazılır indi! 

Hər tərəfdən gəlir halal çörəklim, 
Döyüşdədir mənim cəsur ürəklim, 
Şəhidlərim- nurüzlüm, nər biləklim. 
Biri ölsə, mini dirilir indi, 
Zəfər nəğmələri yazılır indi! 

Yenidən doğulan yaşın mübarək! 
Azaddır torpağım, daşım, mübarək! 
Vətən, Zəfər Qayıdışın mübarək! 
Göz yaşım fəxrlə süzülür indi! 
Zəfər nəğmələri yazılır indi! 

Sən qalibsən, Azərbaycan!

Sənə zəfər yaraşır
Bu gün hislərim yarışır
Sevinclə qəhər qarışır
Sən qalibsən Azərbaycan

Səmanda quşlar sevinir
Günəşin ayın sevinir
Qışında yayın sevinir
Sən qalibsən Azərbaycan

Sevincdən nəfəs kəsilir
Göydən sanki nur ələnir
Hər yan üç rəngə bələnir
Sən qalibsən Azərbaycan

Vətənin yolu açıldı
Bağlanmış qolu açıldı
Dünyaya zəfər saçıldı
Sən qalibsən Azərbaycan

Xarı bülbülün sevindi
Şuşanda azan verildi
Düşmənin yaman yenildi
Sən qalibsən Azərbaycan!

Zəfər yolu şeiri 

Müəllif: Asim Yadigar 

Soldurub baharını, gətirdik sərt qışını, 
Axıdıb bu yerlərdə düşmənin göz yaşını, 
Dəmir yumruqla əzdik onun murdar başını. 
Bu yol qeyrət, cəsarət, bu yol hünər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur! 

Ali Baş Komandanım, yaşa, var ol, yüz yaşa! 

Saldığın Zəfər yolu tamaşadır, tamaşa, 
Bu yolu tutmalıyıq başdan-başa qumaşa. 
Bu yol ata arzusu – bu yol Öndər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur! 

Onun hər qarışına qarışıb şəhid qanı, 
Bu qanlarla qurtardıq qandan Azərbaycanı. 
Oğlum, nəvəm, qardaşım, bu yolu sən də tanı. 
Bu yol qorxu bilməyən hünərvərlər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur! 

Bu yolda dəfn eylədim içimdəki qorxunu, 
Həqiqətə çevirdim əfsanəni, yuxunu, 
Sancdı düşmən köksünə igidlərim oxunu. 
Bu yol qəlbə rahatlıq gətirən nər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur! 

Yamyaşıl meşələrin nəğməsi necə şirin, 
Kölgəsi gün görməyir, kölgəsi necə sərin. 
Bu zümrüd meşələrin, bu dərin dərələrin 
Hər biri xoş müjdələr verən xəbər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur! 

Sıldırım qayaları öpürəm gözlərimlə, 
Oxşayıram hər izi, cığırı sözlərimlə, 
Öyünür, fəxr edirəm dağımla, düzlərimlə. 
Daha bu yol nə həsrət, nə də qəhər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gedir, bu Yol Zəfər yoludur! 

Otuz illik həsrəti qırx dörd gündə dağıdan, 
Ey qəhrəman qazilər, sizə hər an can qurban. 
Bu yolda şəhidləri unutmadım bircə an. 
Bu yol cəsur, qəhrəman, igid əsgər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur! 

Ulu Naxçıvanımın qorxmaz, ər oğulları, 
Oxudum qayalarda siz yazan nağılları! 
Dağa qalxan maşınlar, sanki durna qatarı 
Qalxır Şuşaya sarı, qala-şəhər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur! 

Ədalətinə şükür, ey qoca, gidi dünya, 
Mən Cıdır düzündəyəm – nə yuxudur, nə röya. 
Burdan – Cıdır düzündən səslənərək dünyaya 
Deyirəm: – Bu qələbə, zəfər, bu ər yoludur, 
Bu yol Şuşaya gəlir, bu yol Zəfər yoludur! 

3.1/5 - (7 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button