Şeirlər

Vətənə aid şeirlər

Vətənə aid şeirlər toplusuna aşağıdakı siyahıdan baxa bilərsiniz. Vətən haqqında yazılan ən yaxşı seir misralarını biraraya toplamağa çalışdıq.

1️⃣

Konlumun sevgili mehbubu menim
Vetenimdir,vetenimdir,vetenim.
Vetenim verdi mene nanu-nemek,
Veteni mence unutmaq,ne demek?

Anadir her kishiye oz veteni,
Besleyib sinesi ustunde onu.
Sududur ki,dolanib qanim olub,
O,menim sevgili cananim olub.

Saxlaram gozlerim uste onu men,
Olerem elden eger getse veten.
Vetenin nemeti nisyan olmaz,
Naxelefler ona qurban olmaz.

Veten ecdadimizin medfenidir.
Veten ovladimizin meskenidir.
Veteni sevmeyen insan olmaz,
Olsa da ol shexsde vicdan olmaz.

2️⃣ Səməd Vurgun ( Azərbaycan )

El bilir ki, sən mənimsən, 
Yurdum, yuvam, məskənimsən, 
Anam doğma vətənimsən! 
Ayrılarmı könül candan? 
Azərbaycan, Azərbaycan! 

Mən bir uşaq, sən bir ana, 
Odur ki, bağlıyam sana, 
Hanki səmtə, hanki yana 
Hey uçsam da yuvam sənsən, 
Elim, günüm, obam sənsən!

Çox keçmişəm bu dağlardan, 
Durna gözlü bulaqlardan! 
Eşitmişəm uzaqlardan 
Sakit axan arazları, 
Sınamışam dostu, yarı…

Fəqət səndən gen düşəndə, 
Ayrılıq məndən düşəndə, 
Saçlarıma dən düşəndə. 
Boğar aylar, illər məni, 
Qınamasın ellər məni. 

Dağlarının başı qardır, 
Ağ örpəyin buludlardır. 
Böyük bir keçmişin vardır. 
Bilinməyir yaşın sənin, 
Nələr çəkmiş başın sənin. 

Düşdün uğursuz dillərə, 
Nəs aylara, nəs illərə. 
Nəsillərdən nəsillərə, 
Keçən bir şöhrətin vardır. 
Oğlun, qızın bəxtiyardır… 

Hey baxıram bu düzlərə, 
Ala gözlü gündüzlərə. 
Qara xal ağ üzlərə, 
Könül istər şeir yaza; 
Gəncləşirəm yaza-yaza… 

Ölməz könül, ölməz əsər, 
Nizamilər, Fizulilər 
Əlin qələm, sinəm dəftər, 
De gəlsin hər nəyin vardır. 
Deyilən söz yadigardır.

3️⃣ Tofiq Bayram ( Azərbaycan deyəndə )

Vətən mənim bu günüm, 
Sabahkı toy-düyünüm. 
Haqqım var ki, öyünüm 
Azərbaycan deyəndə. 
Ürəklərdə döyünüm, 
Azərbaycan deyəndə. 

“Hər ölkəyə, hər elə, 
Olsun hörmət”, deyirəm. 
“Vətənindir, vətənin, 
İlk məhəbbət”, deyirəm. 
“Onun şöhrət tacıdır, 
Şe’r-sənət” deyirəm. 
Mən vətənə, “Füzuli, 
Abbas Səhhət” deyirəm! 
Mən vətənə, “Sabiri 
Doğan qeyrət”, deyirəm! 
Mən vətənə, “Üzeyir, 
Müşfiq, Səməd”, deyirəm! 
“Günəş kimi müqəddəs 
Bir həqiqət”, deyirəm, 
Azərbaycan deyəndə. 
“Dünya məni dinləsin, 
– Diqqət, diqqət!”, 
deyirəm. 
Azərbaycan deyəndə!

Azərbaycan deyəndə, 
Ləpələr şairləşir. 
Anaların bətnində, 
Qara gözlü körpələr 
Pələngləşir şirləşir. 
Azərbaycan deyəndə, 
Müdrik qocalar kimi 
Dağlar da fikirləşir. 
Azərbaycan deyəndə 
“Haralısan?” sualı, 
Verənlərə ar olur. 
Qeyrətlilər birləşir, 
Qeyrətsizlər xar olur 
Azərbaycan deyəndə! 

Dostdan sovqat, muştuluq, 
Düşməndən bac alaram, 
Azərbaycan deyəndə! 
İşıq sütunu kimi 
Sabaha ucalaram, 
Azərbaycan deyəndə! 
Körpüləri, səddləri 
Sinəmlə parçalaram. 
Sərhəd məftillərində, 
Bu kobud əllərimlə 
Bir muğamat çalaram, 
Azərbaycan deyəndə!

Azərbaycan! – Bu nida 
Qayaları silkələr. 
Sal daşların köksündə 
Çiçək bitər, gül bitər. 
Azərbaycan deyəndə, 
Təbim coşar, sel gələr, 
Sanma şöhrət pərdəsi, 
Ürəyimi kölgələr, 
Azərbaycan deyəndə. 
Gözümdə doğmalaşar 
Bütün xalqlar, ölkələr, 
Azərbaycan deyəndə!

4️⃣ Solmaz Şirin ( Azərbaycanım )

Sən mənə anasan, anamdan əziz,
Sənə məhəbbətim dənizdir, dəniz.
Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz,
Ey mənim varlığım, qəlbim, vicdanım,
Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım!

De, nemət varmıdır səndə olmayan?
Sərvətdən, qüdrətdən yoğrulub mayan.
Sönməz bir məşəlsən, Şərqə nur yayan,
“Qara qızıl”ındır damarda qanım,
Eşqinlə dolanır, Azərbaycanım!

Vurulur bir dəfə hüsnünə baxan,
Göy Göllə, Kəpəzlə bəzənib yaxan.
Füzuli şerini oxuyanda Xan,
Dünyaya yayılır sözüm, dastanım,
Sən də ucalırsan, Azərbaycanım!

5️⃣ Ömrümüzə bir bəzəkdir, bu torpaq

Müqəddəsdir vətənimin torpağı
İstəməm əksilsin bircə yarpağı
İstərəm xoş olsun, vətən növrağı
Ömrümüzə bir bəzəkdir, bu torpaq.

Hər qarışı bizə doğma, əzizdir
Yetirdiyi nemətlər ilə əzizdir
Suyu safdır, birincidir, təmizdir
Ömrümüzə bir bəzəkdir, bu torpaq.

Yer altında, yer üstündə qızıl var
Vətən darda, ürəyimi sızıldar
Bu torpağı mən istədim bəxtiyar
Ömrümüzə bir bəzəkdir, bu torpaq.

Bu torpaqlar bizə qalib babadan
Arxa olsun bu torpağa, Yaradan
Hamılıqla biz hayqıraq ucadan
Ömrümüzə bir bəzəkdir, bu torpaq.

6️⃣ Çünki Vətən müqəddəsdir, əzizdir

Yer üzündə gəzsən bütün qitəni,
Göz oxşasa yeri, göyü, çəməni,
Cani-dildən sevəcəyik Vətəni,
Çünki Vətən müqəddəsdir, əzizdir.

Vətənimin göz oxşayan çölü var,
Dənizi var, meşəsi var, gölü var,
Bu Vətəndə biz olarıq bəxtiyar,
Çünki Vətən müqəddəsdir, əzizdir.

Hər qarışı göz oxşayır Vətənin,
Cənnətidir bu ölkəmiz qitənin,
Göz dağıdır Azərbaycan düşmənin,
Çünki Vətən müqəddəsdir, əzizdir.

Bu ölkəyə oğulları dayaqdır,
Gecə-gündüz səngərdədir, oyaqdır,
Düşmənimiz qısa vaxta qonaqdır,
Çünki Vətən müqəddəsdir, əzizdir.

Millətimdir yer üzünün incisi
İnsanlarıin canların incisi
Azərbaycan bu dünyanın incisi
Çünki Vətən müqəddəsdir, əzizdir

7️⃣ Belə sevdim, mən Vətəni

Vətən mənim ürəyimdə
Belə sevdim, mən Vətəni
Əməlimdə, diləyimdə
Belə sevdim, mən Vətəni.

Göy Gölü var, Xəzəri var
Xəbislərin nəzəri var
Vətənimin qədəri var
Belə sevdim, mən Vətəni.

Göz oxşayan guşəsi çox
Dənizi bir, meşəsi çox
Bu dünyanın işvəsi çox
Belə sevdim, məm Vətəni.

Vətən bizim ürəyimiz
O, suyumuz, çörəyimiz
Ölsək belə, gərəyimiz
Belə sevdim, mən Vətəni.

Sevgisi var ürəyimdə
Dadı, duzu çörəyimdə
Ömür boyu gərəyimdə
Belə sevdim, mən Vətəni.

Bu dünyanın düzəni var
Sevəni var, bezəni var
Haqq, ədalət gəzəni var
Belə vevdim, mən Vətəni.

Var öləni, vari təni
Var sökəni, var tikəni
Sevməmək olmaz Vətəni
Belə sevdim, mən Vətəni.

Vətən mənim canımdadır
Damarımda, qanımdadır
Ürəyimdə, ruhumdadır
Belə sevdim, mənvətəni.

8️⃣ Gözün aydın, ey Vətən.

Ortadadır həqiqət
Yurdum azad nəhayət
Sevinəcək bu millət
Gözün aydın, ey Vətən.

Bu işə giriş, tələs
Açılacaqdır qəfəs
Şuşa alacaq nəfəs
Gözün aydın, ey Vətən.

Bu torpaqdan güc aldıq
Düşməni dərdə saldıq
Belə qələbə çaldıq
Gözün aydın, ey Vətən.

Bir olubdur bu millət
Çox çəkdik biz əziyyət
Sonda tapdıq qətiyyət
Gözün aydın, ey Vətən.

Bu gün millət sevinir
Ordusuyla öyünür
Ürəklər bir döyünür
Gözün aydın, ey Vətən.

Millətim şən, əzimdir
Torpağımda izimdir
İndi zəfər bizimdir
Gözün aydın, ey Vətən.

Dünya heyran orduma
Mən vurğunam yurduma
Ehtiyac yox yardıma
Gözün aydın, ey Vətən.

9️⃣ Vətən torpağını geri almağa

Müzəffər ordumuz gedir irəli
Vətən torpağını geri almağa.
Qorxmaz, cəsur o döyüşə girəli
Vətən torpağını geri almağa.

Uzaq deyil, qələbəni çalacaq
Ermənidən qisasını alacaq
Yağıları bir it kimi qovacaq
Vətən torpağını geri almağa.

Komandandır ilham verən orduma
Kəm baxmasın yağı düşmən yurduma
Dünya susdu mənim haqlı sorğuma
Vətən torpağını geri almağa.

Pərən-pərən salmışıq biz düşməni
Bunu bizdən gözləmirdi erməni
Ermənidir millətimin düşməni
Vətən torpağını geri almağa.

Başı qaçıb bu millətin deyəsən
İstəyirsən bu torpaqda öləsən?
İndi vaxtdır qüdrətimi görəsən
Vətən torpağını geri almağa.

Düşmənin bağrını biz yaracağıq
Qarabağı ordumla alacağıq
Bayrağımı Şuşada taxacağıq
Vətən torpağını azad etməyə.

🔟 Balaş Azəroğlu ( Azərbaycan )

Əziz Azərbaycan, ey gözəl diyar,
Anamın mehriban qucağı sənsən.
Könül tərlan’ının uçub qonduğu,
Onun çox sevdiyi budağı sənsən.

Sənsən düşündüyüm sənsən andığım,
Mən bu dünyada arxalandığım.
Yetər alışdığım, yetər yandığım,
Şirin qəlbimin sorağı sənsən.

Qoy açsın könlümü sözlərim mənim,
Səndən nəcat umur gözlərim mənim.
Hələ əyilməyib dizlərim mənim,
Çünkü o dizlərin dayağı sənsən.
Desəmdə vurğunam divanə sanma,
Mən ki, öz oğlunam biganə sanma.
Bir şəmsiz, atəşsiz, pərvanə sanma,
Yandığım odların ocağı sənsən.

Qoy bilsin ey vətən bu alçaq yağı,
Solmaz baxçamızın yaşıl yarpağı.
Sən Babək yurdusan, Azər torpağı,
Aslanlar oylağı, Yatağı sənsən. 

Vətənə aid şeir toplusu ( ikinci hissə )

Vətən haqqında yazılan şeirlətin ikinci hissəsini burada sizlərlə bölüşürük. Sizində burada paylaşılmayan hər hansı vətən haqqında bildiyiniz seirler varsa zehmet olmasa rəylərdə bizimlə bölüşün.

1️⃣1️⃣ Bu torpağın qiymətini bilməli

Bu torpağa çoxdur bizim borcumuz
Bu torpaqdır şərəfimiz, şanımız
Qurban olsun qarışına canımız
Bu torpağın qiymətini bilməli.

Bu torpaqdır babalardan yadigar
Dünyanı gəzsək də biz diyar-diyar
Torpağında insan olar bəxtuyar
Bu torpağın qiymətini bilməli.

Hər qarışında vardır şəhid qanı
Torpaq uğrunda getdi onun canı
Mərd oğlunu axtar, ara, sən tanı
Bu torpağın qiymətini bilməli.

Əkib, becər bu torpağı sevindir
Özgənin yox, bu torpaq bil sənindir
Bu torpaqda nəyim varsa mənimdir
Bu torpağın qiymətini bilməli.

Bu torpaqdır gözümüzün bəbəyi
Azad, xürrəm vətənimin diləyi
Torpaq ilə sızıldayır ürəyi
Bu torpağın qiymətini bilməli.

1️⃣2️⃣ Məmməd Araz ( Azərbaycan dünyam mənim )

Azərbaycan – qayalarda bitən bir çiçək,
Azərbaycan – çiçəklərin içində qaya.
Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək,
Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya.

Azərbaycan – mayası nur, qayəsi nur ki…
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” – deyiləndə ayağa dur ki,
Füzulinin ürəyinə toxuna bilər.

Oğulları Kür gəzdirər biləklərində,
Oğulların göz atəşi gözəl əridir.
Azərbaycan səhərinin bəbəklərində
Qütb ulduzu, dan ulduzu gözəlləridir.

İllər olub – kürrələrdə dəmir olmuşuq,
Sərhədlərdə dayanmışıq küləkdən ayıq.
Od gölündə, buz çölündə gəmi olmuşuq,
Biz Bakının ilk səadət carçılarıyıq.

Min illərlə zülmətlərə yollar açıqdı,
Dalğalandı Sabirlərin ümman dünyası,
Azərbaycan qatarı da yollara çıxdı
Dağılanda Qoca Şərqin duman dünyası.

Azərbaycan – mayası nur, qayəsi nur ki…
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” deyiləndə ayağa dur ki,
Ana yurdun ürəyinə toxuna bilər.

1️⃣3️⃣ Məmməd Araz ( Ayağa dur Azərbaycan )

Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm!
Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm!
Səndən qeyri biz hər şeyi bölə billik!
Səndən qeyri biz hamımız ölə billik!
Bu, Şəhriyar harayıdı,
Bu, Bəxtiyar harayıdı!
Hanı sənin tufan yıxan,
Gurşad boğan yurda oğul
                              oğulların! 
Qara Çoban, Dəli Domrul oğulların.
Çək sinənə-qayaları yamaq elə,
Haqq yolunu ayağına dolaq elə,
Bayrağını Xəzər boyda bayraq elə,
Enməzliyə qalxmış olan bayrağını!
Azərbaycan, Azərbaycan,

Azərbaycan bayrağını!

Ayağa dur, Azərbaycan!
Bunu bizə zaman deyir,
Məzarından baş qaldıran baban deyir!
Nər oğlu nər, səninləyəm!
Səninləyəm, silah tutan,
Külüng tutan, yaba tutan,
Kösöy tutan, nişanlı ər, səninləyəm!
Səninləyəm, qız atası,
Hanı nərən, hanı səsin!
Hanı andın!
Yoxsa sən də yatmışlara, batmışlara,
Qeyrətini satmışlara xırdalandın!!!
Gözünü sil, Vətən oğlu, ayağa qalx!
Üfüqünə bir yaxşı bax.
Sərhəddinə bir yaxşı bax.
Sərhəddinin kəməndinə  bir yaxşı bax!
Dur, içindən qorxunu boğ,
Ölümünlə, qalımını ayırd elə.
Dur, içindən qorxağı qov,
Dur, özünü Bozqurd elə!
Bir səsindən min səs dinər, 
Neçə-neçə daşa dönmüş dinməz dinər!
Oddan bitər, qandan bitər əyilməzlər!
Mərd oğullar-mərdliyilə öyünməzlər!
Torpaq altda ölümlüyə gömülməzlər.
Varım, yoxum, səninləyəm,
Azım, çoxum, səninləyəm,
Şirin yuxum, səninləyəm.
Yıxın məni söz atından,
Atın məni tank altına.
Əzin məni xıncım-xıncım,
Kəsmir əgər söz qılıncım,
Didin məni didim-didim,
Atın məni tank altına.
Qundaqdakı bir körpəni xilas edim.
Neçə “səni”, neçə “məni” xilas edim.
Səninləyəm,
Sözü qəmli, özü dəmli rəhbər adam!
1918-də vuruşurdu,
Danışmırdı rəncbər atan, rəncbər atam!
Səninləyəm, haqq-ədalət, səninləyəm,
Milli qürur, milli qeyrət, səninləyəm!
Səpil quma, göyər yerdə, bit qayada,
Gizli nifrət, açıq nifrət, səninləyəm,
Oyat bizi, ey yaradan, səninləyəm!
Ya bilmərrə yatırt bizi,
Ya bilmərrə oyat bizi,
Ya yenidən yarat bizi,
Ey yaradan, səninləyəm,
Səninləyəm, yatmış vulkan,
Səninləyəm!
Ayağa dur, Azərbaycan,
                               Səninləyəm!

1️⃣4️⃣ Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar ( Azərbaycan )

Könlüm quşu qanad çalmaz, sənsiz bir an, Azərbaycan
Xoş günlərin getməz müdam xəyalımdan Azərbaycan
Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram
Yaralanmış qəlbim kimi, qəlbi viran Azərbaycan

Bütün dünya bilir sənin qüdrətinlə, dövlətinlə
Abad olub, azad olub, mülkü-İran, Azərbaycan
Bisütuni-İnqilabda Şirin-Vətən üçin Fərhad
Külüng vurmuş öz başına zaman-zaman Azərbaycan

Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik
Ustadımız demiş heçdir vətənsiz can, Azərbaycan
Qurtarmaqçün zalımların əlindən Rəy şümşadını
Öz şümşadın başdan-başa olub al qan, Azərbaycan

Yarəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin
Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan
İgidlərin İran üçün şəhid olmuş, əvəzində
Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan

Evladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır
Əl-ələ ver, üsyan eylə, oyan oyan Azərbaycan
Yetər fəraq odlarından kül ələndi başımıza
Dur ayağa, Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan

Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır
Azadlıqdır sənə məlhəm, mənə dərman, Azərbaycan

1️⃣5️⃣ Qarabağda Vətən üçün

Yurdu azad edəcəyik
Qarabağa gedəcəyik
Lazım olsa öləcəyik
Qarabağda Vətən üçün.

Geci, tezi alınacaq
Bir gün zəfər çalınacaq
Şəhidlərim anılacaq
Qarabağda Vətən üçün.

Duman, çəndir dağın başı
Bunu görməz düşmən, naşı
Bizə əziz torpaq, daşı
Qarabağda Vətən üçün.

Orda neçə şəhid ölüb
Göz yaşımız selə dönüb
Neçə-neçə ocaq sönüb
Qarabağda Vətən üçün.

Hər bir dərdə dözəcəyik
Düşmənləri əzəcəyik
Əldə bayraq gedəcəyik
Qarabağda Vətən üçün.

İlham qoyub nidasını
Çoxdan alıb qisasını
Şuşa kimi sonasını
Qarabağda Vətən üçün.

1️⃣6️⃣ Sədaqət Əhmədova ( Azərbaycan )

Od ürəkli , od nəfəsli diyarımsan
Ocağına canım qurban , Azərbaycan!
Əzilsən də , əyilməyən vüqarımsan
Bu çağına canım qurban , Azərbaycan!

Savaşlardan alnıaçıq çıxan zaman
Tarixlərə bağışladın neçə qurban.
Hər qonşuda bir parçası əsir qalan
Torpağına canım qurban , Azərbaycan!

Neçə gizli sərvət yatır qucağında,
Neçə ölkə od aparır ocağından .
Azadlığın al rəmzi var bayrağında
Bayrağına canım qurban , Azərbaycan!

Hər uğurun gələcəyə bir yol açır,
Hər dost elə xoş niyyətin işıq saçır.
Hər millətə , hər məzhəbə isti , açıq
Qucağına canım qurban , Azərbaycan!

Başım üstdə məğrur-məğrur dalğalanan
Bayrağına canım qurban , Azərbaycan!
Ruhuma büt , cismim üçün vətən olan
Torpağına canım qurban , Azərbaycan!

1️⃣7️⃣ Hüseyn Faxralı ( Ana torpaq )

Vətən adlı sorağımsan,
İşıq saçan çırağımsan,
Toy-büsatım, növrağımsan,
Şöhrətimsən ana torpaq.

Həyat verən, nəfəs verən,
Övladına həvəs verən,
Uçmaq üçün qanad verən,
Həyatımsan ana torpaq.

Geniş açar sinəsini,
Qucar doğma balasını,
Şirin həyat nəğməsini,
Oxur bizə ana torpaq.

Qidamızsan, duamızsan,
Yuvamızsan ana torpaq,
Son mənzildə yatağımız,
Yorğanımız ana torpaq.

Susuzluqdan qan-tər içər,
Kədər yeyər, qəm becərər,
Hər nə etsə dərddən edər,
Yaralıdır ana torpaq.

Boy atırıq, kök atırıq,
Qıvrılıb dağlı qəlbində,
Xumar-xumar biz yatırıq,
Sinəsində dərd çatırıq,
Qan-qadalı qara torpaq.

Sinən dağlı, qolun bağlı,
Qara dağlı, qara bağlı,
Dağlardakı qara bağlı,
Qarabağsız ana torpaq.

Qara günlü qara dünyam,
Səsli-ünlü harayımsan,
Sən doğrusan, qınağın mən,
Bu dünyada qonağınam,
O dünyada qına torpaq.

Sən bəşərin ürəyisən,
Dərd-sər üçün gərəyisən,
Hüseynin dərd ələyisən,
Bu dünyanın ələyində,
Ələnirsən ana torpaq.
Anamızın anasısan,
Anasızsan ana torpaq.

4.4/5 - (229 votes)

Əlaqəli yazılar

Digər yazılar
Close
Back to top button